Montagefouten leiden tot lekkage

Montagefouten leiden tot lekkage

Het dak van een boerderijwoning is vernieuwd. De dakpannen zijn vervangen door metalen ‘dakpanplaten’ en de dakopbouw en onderconstructie zijn gewijzigd. Het nieuw aangebrachte dak lekt echter regelmatig. In de winter is er plaatselijk zelfs ijsvorming aan de onderzijde zichtbaar.

Op het dak van een boerderijwoning zijn de oude dakpannen vervangen door metalen dakpanplaten. De ruimte onder de kap, op de verdieping, wordt niet verwarmd. De ruimte op beganegrondniveau wordt bewoond en dus wel verwarmd.

Na het aanbrengen van de nieuwe dakconstructie treden regelmatig lekkages op. In de winterperiode is er zelfs sprake van ijsvorming aan de onderzijde van de dakfolie en ter plaatse van de dakgoot. Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V. wordt door de eigenaar van de woning ingeschakeld om de oorzaak van de lekkages te onderzoeken.

Foto's worden geladen
Bezig met laden…

Binnenaanzicht van de nok van de boerderijwoning

Constructie

Het dak is na vervanging van onder naar boven als volgt opgebouwd:

 • Oude houten spanten in de richting van goot naar nok.
 • Houten regels in de richting van goot naar nok bevestigd op de spanten met metalen beugels.
 • Waterkerende dampdoorlatende folie.
 • Houten tengels bovenop de houten regels in de richting van goot naar nok.
 • Houten panlatten in de dwarsrichting.
 • Metalen dakpanplaten.

Dakfolie

Er is sprake van een ongeïsoleerd dak. De steenachtige dakafwerking is vervangen door een metalen dakafwerking. Deze nieuwe metalen dakafwerking kan, in tegenstelling tot de ‘oude’ steenachtige dakafwerking, geen vocht tijdelijk ‘bufferen’. Steen is immers licht poreus aan zijn oppervlak; metaal is dat niet. Daarom is de dakopbouw gewijzigd en is er een dakfolie geplaatst. Deze folie dient onder andere condensvocht dat hier bovenop terecht kan komen, af te voeren naar de goot.

Er is hier een waterkerende dampdoorlatende folie toegepast. Deze folie is voorzien van micro­perforaties. Zo’n folie wordt volgens voorschrift bij de nok ‘doorgelegd’, zodat vocht niet onder de folie terecht kan komen. Scheuren, gaten en staand water moeten worden voorkomen. De binnenruimte onder de folie dient voldoende te worden geventileerd.

Bij dit type daken wordt bij voorkeur een ander type dakfolie, namelijk een ‘waterdichte dampopen’ folie toegepast. Deze folies kunnen beter vocht weren van buitenaf en kunnen meer damp doorlaten van binnenuit.

De nu toegepaste folie is bij de nok niet doorgelegd. Vocht kan hier onder de folie terechtkomen. Onderaan het dak is de folie niet doorgelegd tot in de goot, maar eindigt deze tussen de goot en de onderconstructie. Afstromend vocht komt daarom niet in de goot terecht, maar loopt tussen de goot en de onderconstructie naar beneden bij de muur. Hierdoor wordt de muur nat en ontstaan in de winterperiode ijspegels achter de goot.

Dakpanplaten

De dakpanplaten zijn niet correct gemonteerd. Hierbij zijn o.a. de volgende tekortkomingen aangetroffen:

 • Er zijn kieren/openingen zichtbaar.
 • De volgorde van plaatsing van de dakplaten wijkt af van de door de leverancier aangegeven volgorde. Plaatselijk zijn bij de overlap kleine delen van de platen afgeknipt.
 • De dakpanplaten zijn plaatselijk onvoldoende bevestigd.
 • Bij een knik in het dak sluiten de platen niet correct op elkaar aan.
 • Het zetwerk is plaatselijk niet correct afgewerkt.

Oplossing

De waterkerende dampdoorlatende folie wordt vervangen door een waterdichte dampopen folie. Deze folie wordt aan de nok ‘doorgelegd’ en eindigt onderaan het dak in de goot. De montage van de dakpanplaten wordt correct uitgevoerd, conform de voorschriften van de leverancier en de Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken. Dit houdt onder meer in dat:

 • De platen beter passend en sluitend worden gemonteerd.
 • Plaatselijk extra bevestigers worden aangebracht.
 • De zetstukken beter passend worden gemonteerd.

Tekst en fotografie: Ir. J.H.Th.O. Kettlitz, Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V. (onderdeel van de Nieman Groep B.V.), Rijswijk

6 reacties

 1. Hans zegt:

  Ik ken dit dak en ook de eigenaar (en) van het pand. De reactie van de laatste meneer bevreemd mij nogal daar hij een van de mensen is geweest die aan dit dak “gewerkt” heeft en heel goed weet wat er allemaal fout gegaan is en hoe hij en zijn “collega” zich gedragen hebben.
  Maar dit terzijde:
  Ik raad mensen aan om eerst goed naar de foto’s te kijken en de VOLLEDIGE tekst van Kettlitz GOED te lezen. Het is namelijk niet alleen fout gegaan door het aanbrengen van de verkeerde folie maar ook in de constructie vernieuwing b.v. zijn fouten gemaakt en bij het monteren van de dakpan platen. Men mag toch, als consument, verwachten dat een bedrijf, klein of groot,
  weet waar men aan begint / mee bezig is ?
  Op papier / in de offerte weet men het prima te vertellen maar in de praktijk……

  Dat er 4 of 5 aannemers bezig zijn geweest aan dit dak klopt niet en dat het bedrijf (en) welke aan dit dak gewerkt hebben niet betaald zouden zijn klopt al helemaal niet. Ik weet dat deze mensen zelfs meer betaald hebben dan dat er aan prestatie (s) geleverd is. ALLE betaal bewijzen hebben zij nog !!

  Dat er foto’s gemaakt zijn klopt, zowel door de eigenaar van het pand als, later door de ingenieur van Kettlitz (zie foto’s in dit artikel) Niet, zoals beweert wordt, van elke schroef, maar men mag toch foto’s maken op je eigen terrein van je eigen pand ??

  De eigenaar is er geen zins op uit geweest wie dan ook te benadelen e/o een dossier op te bouwen om schade te claimen, de schade (s) is veroorzaakt, zoals ook door Kettlitz wordt vermeld, door ondeskundigheid van de aannemer. Welke overigens door de eigenaar ruimschoots in de gelegenheid is gesteld e.e.a. op te lossen maar dit niet wilde e/o kon.

  Het zou, mijns inziens aan te raden zijn wanneer een bedrijf wordt uitgenodigd voor het maken van een offerte o.i.d. men zich goed realiseert waar men aan begint en of men wel de kennis in huis heeft om de klus op een goede manier te klaren.
  Mensen letterlijk in de kou en het water (binnen) laten zitten bij lekkage (s)/ sneeuw etc. geeft geen blijk van een professionele benadering.

  Dus:
  WEL terzake kundige mensen zoals van Kettlitz weten echt wel waar ze het over
  hebben.

  Eigenaar pand heeft meer betaald dan de geleverde “prestatie (s)”. Bewijzen zijn aanwezig.

  Betreffend pand is nog steeds niet in orde dankzij de wanprestaties verricht door mensen die niet terzake kundig zijn. Het voert te ver om alle, DOOR DESKUNDIGEN, geconstateerde gebreken hier op te noemen. De eigenaar ondervind nog dagelijks de gevolgen: lekkage(s) losliggende platen etc.

  Ik kon, met name de reactie van de laatste meneer, niet onbeantwoord laten vandaar.
  Ik ben ten alle tijde bereid om, met toestemming van de eigenaren e.e.a. aan ECHT terzake kundige mensen nader toe te lichten.

 2. Henry zegt:

  Ik mag mij sterk vergissen maar komt mij bekent voor dit dakwerk.De foto,s zijn al meerdere jaren oud en dak is inmiddels vervangen althans voor grootste gedeelte door permapan panelen. de eerste aannemer heeft erg moeten bloeden voor dit werk inmiddels is de vierde of de vijfde aannemer al bezig waarschijnlijk allemaal zonder betaald te zijn .deze opdrachtgever is er op uit om kleine bedrijven het te laten uit voeren en bij elk schroefje een foto te maken en een dossier op te bouwen om uit eindelijk schade te claimen. Uiteraard had de eerste aannemer andere folie moeten gebruiken dan was het probleem een stuk minder .

 3. Leon zegt:

  “De waterkerende dampdoorlatende folie wordt vervangen door een waterdichte dampopen folie”.
  Ik neem aan dat dit een verkeerde formulering is? Anders los je er toch niets mee op? Of ben ik nu gek? Ik snap overigens überhaupt waarom je een te renoveren dak van een woning niet direct even isoleert, maar dat terzijde…

 4. Jaap Leeuw zegt:

  De gekozen oplossing rammelt aan alle kanten.
  Door het ontbreken van isolatie materiaal zal er condens ontstaan zowel tegen de dakplaten als tegen de folie. bovendien is de folie ook nog dampdoorlatend. Hierdoor kan het leefvocht bij de koude platenkomen.
  Het aanbrengen van een dampopen folie ipv een dampdoorlatende foli zal nog meer condens (ijsvorming) tegen de dakpanplaten geven. Waarschijnlijk wordt het nog erger. De enige oplossing is aan de binnenzijde isoleren. Tevens moet er een 100% dampdichte folie aan de binnenzijde aangebracht worden.
  Het is twijfelachtig of dit realiseerdaar is ivm de sporen en spanten die aanwezig zijn.
  Boven de isolatie moet een dampopen waterkerende laag aangebracht worden, er zal nl. bijna altijd rijp en condens vorming plaatsvinden tegen de stalen dakpannen. Dit moet afgevoerd kunnen worden. Zorg voor een goede afloop van de folie en deze in de goot uit laten komen.
  Onder de dakpanplaten ventileren.

 5. Dit lekkage probleem zal blijven bestaand zolang dit dak niet wordt geïsoleerd.
  Er zal zelf condensvorming aan binnenzijde van de folie optreden.
  De enige oplossing is, stalendakpanplaten verwijderen, isolatieplaten aanbrengen en stalen dakpanplaten herplaatsen.

 6. Henk Schouwenaar zegt:

  Metalen dakplaten zullen altijd condensproblemen blijven geven,tenzij er isolatie ,deskundig,onderaan wordt bevevestigd . Het ijspegelprobleem toont dit gebrek duidelijk aan. Het probleem is niet op te lossen door alleen gebruik te maken van een folie.

Geef een reactie

Regels voor reageren op Bouwwereld.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Meer

Naar archief