Aluminium naast kunststof

Op een nieuwbouw-woningcomplex in Leiden worden kunststof kozijnen letterlijk naast aluminium vouwwandpuien geplaatst. Aan deze niet alledaagse combinatie van gevelelementen liggen een esthetische, technische en een uitvoerende reden ten grondslag.

Foto's worden geladen
Bezig met laden…

Blok 3 aan de Diamantlaan bestaat uit losstaande bouwdelen van geel metselgroen mestelwerk en enkelvoudige kunststof gevelelementen.

Tussen de Diamantlaan en een spoordijk in Leiden is Smit’s Bouwbedrijf momenteel bezig met de laatste fase van een nieuw complex woningen, bestaande uit vier bouwblokken. Blok 1 heeft een aaneengesloten U-vormige voetprint, met op de twee lange zijden een wisselende bouwhoogte van drie of zes bouwlagen en op de kopse kant een ‘massief’ blok van zes bouwlagen. Blok 2 en 3 zijn nagenoeg identiek. Op de kopkanten van deze twee blokken, vrij van de langsbebouwing, staan rijtjes eengezinswoningen. Blok 4 is een hoogbouwtoren van veertien lagen. De nieuwbouw omvat zowel koop als huur in diverse segmenten, alsmede 1250 m² maatschappelijke functies en een parkeergarage met 340 plaatsen.

Verschil in metselwerk

Ondanks de overeenkomsten, zijn er ook grote verschillen tussen de blokken. Zo hebben blok 1 en 4 ( de toren) rood genuanceerd metselwerk met een bruine voeg. Blok 2 is opgetrokken in bruin genuanceerde stenen met bruin voegwerk. En blok 3 heeft geelgroen metsel- en voegwerk in afwisselend wildverband en halfsteensverband.

Een verschil is ook dat de gevels aan de Diamantlaan overwegend enkelvoudige kozijnen hebben, terwijl de gevels aan de spoorzijde en aan de kopse kant van blok 1 bijna volledig zijn opgetrokken in meervoudige kozijnen en puien en zelfs bijna complete glasgevels zijn. Deze gevels hebben ook een veel sterkere verticale belijning door de penanten van metselwerk en aluminium gevelbeplating, die tussen de kozijnen en puien zijn aangebracht. De gevels grenzend aan het binnenterrein hebben galerijen en bestaan afwisselend per blok uit metselwerk met cementgebonden gevelbekleding in verschillende kleuren.

Bij de woontoren valt op dat de gevels haaks op de Diamantlaan weer uitsluitend enkelvoudige kozijnen bevatten, terwijl de twee andere gevels worden gedomineerd door volledig glazen serreachtige uitbouwen over het grootste deel van de gevels. Op de bovenste verdieping na bestaan al deze geknikte puien uit een vast borstweringsdeel met daarboven deels een vouwwandconstructie, deels een indeling met twee vaste en twee draaikiepdelen. De bovenste verdieping (penthouses) heeft volledige schuifpuien.

Vouwwanden

Opvallend is dat er in het complex twee typen kozijnmateriaal zijn toegepast. Alle enkelvoudige gevelelementen zijn van kunststof en alle samengestelde puien zijn van aluminium. De reden van deze niet alledaagse combinatie van gevelelementen is dat opdrachtgever Portaal Vastgoed Ontwikkeling onderhoudsvrije kozijnen wilde. VVKH architecten uit Leiden ging bij het ontwerp oorspronkelijk uit van aluminium kozijnen met diepe metselwerkneggen. Als optimalisatie is in een later stadium voor kunststof kozijnen gekozen. De samengestelde puien hebben echter volledig te openen vouwwanden in zich, die niet in kunststof te leveren zouden zijn. Zeker niet met de eisen die daaraan gesteld worden bij de serre-uitbouwen aan de torengevels.

Volgorde van montage

Alle kunststof kozijnen zijn zodanig ingebouwd dat de stijlen en de bovendorpels achter het gemetselde buitenblad verdwijnen. Datzelfde gebeurt ook bij de aluminium penantbeplating in de gevels aan de spoorzijde. Van alle aluminium puien zijn de stijlen en dorpels niet weggewerkt achter het buitenblad, maar wel volledig in het zicht gebleven.

De reden voor dit verschil in detail ligt in het tijdstip en de wijze van inbouwen. De kunststof kozijnen van Europrovyl zijn in de fabriek van Vianen Kozijntechniek gemonteerd in de houten binnenspouwbladen en voorzien van glas en beschermende folie. Er zijn ook kunststof kozijnen die niet in de houten binnenspouwbladen zijn opgenomen. Die zijn in het werk gemonteerd op de stelkozijnen en voorzien van glas. Pas daarna zijn de gemetselde buitenbladen opgetrokken. De aluminium SL60E puien met vouwwanden van Solarlux zijn echter vanaf de steiger geplaatst nádat er gemetseld was. Ook de vlakke aluminium puien zijn zo compleet mogelijk aangeleverd. De geknikte uitvoeringen van de toren, die gemonteerd moesten worden op een betonnen binnenblad, zijn echter grotendeels ter plaatse opgebouwd vanwege de bouwtolerantie en de daaruit voortvloeiende afwijkende maatvoering.

Kleuraccenten

Alle kunststof kozijnen hebben één en dezelfde, grijsgecoate metallicachtige kleur, afwijkend ten opzichte van de licht antraciete aluminium puien. Accenten in relatie tot de verschillende kleuren metselwerk zijn gevonden in de tinten van de topcoating van het zetwerk van borstweringspanelen, penantbeplatingen, waterdorpels, lateien en geveldragers.

Geef een reactie

Regels voor reageren op Bouwwereld.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Meer