Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen

Professioneel technisch beheer van woningen betekent sturen op prestaties, risico’s, kosten en levensduur van het vastgoed en de daarmee samenhangende verbeter- en onderhoudsprocessen.
Het doel van de vierdaagse cursus ‘Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen’ is kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer en handvatten te bieden om het technisch beheer anders en beter vorm te geven. Daarbij is gekozen voor een beleidsmatige insteek, en dus niet direct gericht op de uitvoeringspraktijk.

Er is gekozen om in de cursus accenten te leggen op nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer. Er wordt ingegaan op thema’s als:
* Het inkaderen en ontleden van het gehele proces van technisch beheer
* Risicomanagement
* Duurzame renovatieconcepten en onderhoud
* Onderhoud op bouwdeelniveau
* Digitaliseren van vastgoedinformatie
* Energie en duurzaamheid
* Klantgestuurd onderhoud
* Resultaatgericht vastgoedonderhoud
* Inkoop- en aanbestedingsbeleid
* Wettelijke en maatschappelijke kaders voor onderhoudsbeleid
* Financiële consequenties

PE-punten
Voor het volgen van de cursus kunt u 27 PE-punten krijgen.

Meer info
Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Angélique Dersjant, [email protected]tudelft.nl, 015-278 3005.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *