Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen

Professioneel technisch beheer van woningen betekent sturen op prestaties, risico’s, kosten en levensduur van het vastgoed en de daarmee samenhangende verbeter- en onderhoudsprocessen. Dit kan door een goed onderbouwd technisch beleid op basis van objectieve gegevens, transparante besluitvorming, een duidelijke visie en strategische uitgangspunten. Corporaties moeten deelprocessen, die zij niet tot hun kerntaken rekenen, op een verantwoorde wijze uitbesteden.

Doel en thema’s

Het doel van deze cursus is om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer en handvatten te bieden om het technisch beheer anders en beter vorm te geven. Daarbij is gekozen voor een beleidsmatige insteek, en dus niet direct gericht op de uitvoeringspraktijk.

Thema’s die aan de orde komen, zijn onder meer het inkaderen en ontleden van het gehele proces van technisch beheer, outsourcing van het niet-planmatig onderhoud, duurzame renovatieconcepten en onderhoud, energie en duurzaamheid, onderhoud op bouwdeelniveau, klant-gestuurd onderhoud, resultaatgericht vastgoedonderhoud, inkoop- en aanbestedingsbeleid, de wettelijke en maatschappelijke kaders en de financiële consequenties.

Voor wie bestemd?

De cursus, die nu voor de elfde keer georganiseerd wordt, is vooral bestemd voor woningcorporaties en bouw- en onderhoudsbedrijven: managers technisch beheer, medewerkers die zich met technisch beheer of inkoop bezighouden en beleidsmedewerkers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *