Ga naar hoofdinhoud

Juridische aspecten voor de constructeur

Cinecitta Tilburg Nieuwe stalen spanten in opbouw

De cursus ‘Juridische aspecten’ wijst constructeurs de weg door het brede stelsel van regels voor het bouwen in ons land. Het accent ligt op de regels voor het ontwerpen. Aan bod komen onder meer contractvormen, contractvorming en algemene voorwaarden, en (keten) aansprakelijkheden. Tot de vaste vragen behoren: wie is aansprakelijk voor bijvoorbeeld het bezwijken van een verbinding, wanneer de constructeur de detailberekeningen heeft overgelaten aan de bouwer? óf wat gebeurt er als het bestek conflicteert met de geldende normen? Uiteraard kunnen de deelnemers ook eigen vragen inbrengen.

De cursus ‘Juridische aspecten’ is bestemd voor ontwerpers, ingenieurs, (tekenaar-)constructeurs, projectleiders en voor medewerkers van controlerende instanties. Kortom iedereen die in het bouwproces (met name aan de ontwerpende zijde) een rol speelt en zijn juridische positie wil kennen. Het Constructeursregister kent de cursist 3 punten toe voor het volgen van deze cursus.

Tijdsduur

twee middag-avonden van 15.00 tot 21.00 uur

Waar en wanneer

Utrecht, 22 maart en 5 april 2017

Programma

Dag 1
Contracteren
• Precontractuele fase; intentieovereenkomst
• Werken in ketens , samenwerkingsvormen
• Algemene voorwaarden
• Contractstukken en rangorde
• DNR

Dag 2
Uitvoeringsfase
• Aansprakelijkheid; waarschuwingsplicht tijdens uitvoering
•  Meer- en minderwerk
• Aansprakelijkheid voor bouwgebreken
• Opleveringsproblematiek
• Garantiebepalingen
• Geschillenregeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *