Ga naar hoofdinhoud

Nationaal Congres Sanitaire Technieken

Directe lozing van hemelwater op oppervlaktewater komt steeds vaker voor sinds de wet- en regelgeving aangeeft dat de zorg voor de verwerking van het hemelwater begint bij de perceeleigenaar. Deze moet het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse in de bodem infiltreren of op oppervlaktewater lozen. In de praktijk blijkt dat directe lozingen van UV-hemelwaterafvoersystemen op oppervlaktewater soms verkeerd kunnen uitpakken. Hoe dat komt en kan worden voorkomen wordt besproken op het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken dat plaatsvindt op 27 juni 2016 in theater De Flint te Amersfoort.

Onderwaterlozing

In UV-hemelwaterafvoersystemen (volvulsystemen) stroomt veel regenwater door relatief kleine diameters. Voor een goede werking moet het hele leidingsysteem met water gevuld zijn en het liefst snel na het begin van een bui. Om dit te realiseren zijn speciale dak-afvoertrechters nodig die voorkomen dat lucht wordt meegezogen en moeten de diameters van het leidingsysteem nauwkeurig zijn afgestemd op de af te voeren hoeveelheid water. In de praktijk blijkt dat bij UV-hemelwaterafvoersystemen de noodafvoeren soms vaker in werking treden of daken overstromen. Oorzaak is de onderwaterlozing van het hemelwater. Als gevolg van de klimaatverandering treden vaker extreme neerslaggebeurtenissen op en daardoor ook hogere waterstanden van het oppervlaktewater. Onder welke omstandigheden welke extra maatregelen nodig zijn bespreekt ing. René Offringa (Wavin Nederland, en lid van de NEN/ISSO-commissie Gebouwriolering) op het congres. Hij geeft daarbij ook aan welke voorschriften in NEN 3215 worden aangepast.

Dakgoten

Het congres staat verder in het teken van dakgoten en de invloed van waterleidingsprinklers op de drinkwaterkwaliteit in de woning. Verder is er een discussie onder leiding van Tom van ’t Hek (BNR Nieuwsradio) over de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Erik Ziengs met betrekking tot de legionellaregelgeving. Het programma wordt afgesloten met een korte presentatie over de activiteiten in het TVVL themajaar 2017 ‘WATER’ en de overhandiging van de digitale bibliotheek ‘Sanitaire Technieken 1970-2015’ van Will Scheffer. Deelnemers krijgen deze bibliotheek met meer dan 1600 documenten uitgereikt.

Klik hier voor meer informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *