Ga naar hoofdinhoud

OTB-cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen (4-daagse cursus)

Professioneel technisch beheer van woningen betekent sturen op prestaties, risico’s, kosten en levensduur van het vastgoed en de daarmee samenhangende verbeter- en onderhoudsprocessen. Dit kan door een goed onderbouwd technisch beleid op basis van objectieve gegevens, transparante besluitvorming, een duidelijke visie en strategische uitgangpunten. Het belang van goed technisch beheer zal duidelijk zijn: er is zeer veel geld mee gemoeid, bewoners zijn er direct bij betrokken en veel medewerkers van de woningcorporatie en daarbuiten hebben ermee te maken. De praktijk leert echter dat het niet eenvoudig is om het technisch beheer goed te organiseren.

Het doel van deze 4-daagse cursus is kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer en handvatten te bieden om het technisch beheer anders en beter vorm te geven. Daarbij is gekozen voor een beleidsmatige insteek, en dus niet direct gericht op de uitvoeringspraktijk.

Er is gekozen om in de cursus accenten te leggen op nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer. Er wordt ingegaan op thema’s als:
* Het inkaderen en ontleden van het gehele proces van technisch beheer
* Nieuwe inspectiemethoden
* Duurzame renovatieconcepten en onderhoud
* Resultaatgericht samenwerken (RGS)
* Energie en duurzaamheid
* Klantgestuurd onderhoud
* Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Meer informatie
De 4-daagse cursus vindt plaats op 21/22 april en 2/3 juni 2015 in Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. Voor meer informatie kunt u ook bellen of e-mailen naar Angélique Dersjant, [email protected], 015-278 3005.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *