Ga naar hoofdinhoud

Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties

cursus PAM

Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt in strategisch niveau (portefeuillemanagement), tactisch niveau (assetmanagement) en operationeel niveau (property management).

Tijdens deze cursus leert u zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen. In het eerste cursusblok ligt de nadruk op het portefeuillemanagement (d.w.z. het strategisch niveau). In het tweede cursusblok ligt de nadruk op het assetmanagement (d.wz. het tactisch niveau, complexgericht).

Voor wie bestemd?
De 4-daagse cursus is vooral bestemd voor woningcorporaties: directieleden, leden van het managementteam, portefeuillemanagers, assetmanagers, programmamanagers en beleidsmedewerkers.

Thema’s die aan de orde komen zijn zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard. Op organisatorisch vlak wordt uitgebreid stilgestaan bij het proces en de organisatie van portefeuillebeleid, waaronder het takenpakket en interne positionering van de portefeuille- en assetmanager.

Inhoudelijk wordt veel aandacht besteed aan de opzet van een portefeuillestrategie en het bij-behorend facetbeleid: het verkoop-, onderhouds- en huurbeleid. Vervolgens worden de instrumenten van de assetmanager uitvoerig toegelicht.

Een belangrijk onderwerp betreft het keuze-proces van mogelijke complexstrategieën en vervolgens de uitwerking van complexstrategieën naar operationele beheerplannen. In de cursus wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de (effecten van de) marktwaardering, het sturen op financieel en maatschappelijk rendement, en het belang van vastgoedrekenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *