Ga naar hoofdinhoud

Over LBP|SIGHT

LBP|SIGHT is een onafhankelijk ingenieursbureau dat advies geeft over bouwakoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid, energie, gebiedsontwikkeling, geluid en trillingen, milieu, rentmeesterij en ruimtelijke ordening. Een toekomstbestendige leefomgeving vraagt om een gezamenlijke aanpak van duurzaamheidsadviseurs, milieudeskundigen, planologen, rentmeesters en bouwkundigen. De missie van LBP|SIGHT is dan ook: “Samen voor de leefomgeving!” Naar alle auteurs

Artikelen van LBP|SIGHT

Strengere eisen brandveiligheid gevels en de gevolgen voor detaillering en materiaalkeuze

In het Bbl worden nieuwe eisen opgenomen op gebied van brandveiligheid van gevels. Deze eisen gaan gevolgen hebben voor de gevelconstructie en de materiaaltoepassing. In dit artikel vergelijken we de nieuwe eisen met de huidige eisen en benoemen we enkele aandachtspunten om de gevolgen voor het ontwerp inzichtelijk te maken.

Premium

Aandacht nodig voor ‘bewezen’ kwaliteit

We stellen steeds hogere eisen aan gebouwen ten aanzien van onder meer geluid, comfort, binnenmilieu, energiezuinigheid en (brand)veiligheid. De praktijk is echter dat het vastleggen van prestatie-eisen weinig inhoudt als er geen controle is op het behalen daarvan.

Premium

Praktijkregels van vochtregulerende folies

In veel dak- en gevelelementen zijn vochtregulerende folies verwerkt. Fouten in ontwerp of uitvoering hiervan kunnen aanzienlijke vochtschades veroorzaken. Cruciale spelregels worden dikwijls door onwetendheid overtreden. Dit artikel beschrijft de voornaamste spelregels van waterwerende en dampremmende folies.

Premium

Zo bouw je een brandwerende schachtwand

Hoe bouw je een fatsoenlijke brandwerende schachtwand? In dit artikel aandacht voor de juiste bouwkundige uitvoering.

Premium

Twee jaar weerstand tegen rookdoorgang, aandachtspunten voor de ontwerpfase

Sinds juli 2021 zijn de nieuwe Bouwbesluit-eisen aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd) van kracht. Wat hebben we in bijna 2 jaar geleerd over de nieuwe eisen aan de weerstand tegen rookdoorgang?

Premium

Wbdbo en wrd: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Het Bouwbesluit hanteert verschillende definities voor wbdbo en wrd. In beide definities gaat het om eisen tussen ruimten onderling.

Nieuwe eisen aan weerstand tegen rookdoorgang (wrd)

Bij een gebouwbrand zorgt rook vaak voor de meeste slachtoffers. Daarom is het tegengaan van rookverspreiding al sinds het Bouwbesluit…

Premium

Eisen aan geluidsproductie buitenunits

In het kader van de energietransitie zal het aantal warmtepompen in Nederland flink gaan toenemen. De geluidsproductie van de buitenunits van warmtepompen kan hierbij voor problemen zorgen. In de jurisprudentie zijn daar al voorbeelden van bekend. In dit kader heeft de overheid nieuwe regelgeving uitgevaardigd die op 1 april 2021…

Premium

Aan de slag met circulariteit!

Circulariteit en circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit…

Premium

Brandwerende voorzieningen bij liften

Ze komen voor: liften met liftdeuren waarlangs je in de schacht kunt kijken. Het is bij dit soort liften goed…

Premium

Brandveiligheid: E- en W-schachten, wel of niet compartimenteren?

Er is te weinig oog voor het risico dat er brand ontstaat in een leidingschacht. Tijdens het hele bouwproces moet hier meer aandacht voor zijn.

Premium

Geluidshinder na transformatie: hoe kun je het voorkomen?

Geluidshinder na de transformatie van bestaande gebouwen naar woningen is een onderschat risico. Er wordt dan ook doorgaans te weinig…

Premium

Stappenplan voor circulair bouwen

Er wordt veel geschreven en gesproken over circulariteit in de bouw, maar een algemene definitie, een gevalideerde rekenmethode en een…

Premium

Nieuwe BENG-eisen vragen om integraal ontwerp

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen’ zijn en voldoen aan de zogenaamde BENG-eisen….

Premium