Ga naar hoofdinhoud

Over Nico Scholten

Nico Scholten is als senior expert van Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw intensief betrokken bij de organisatorische, juridische en inhoudelijke ontwikkeling van de Nederlandse bouwregelgeving. Hij beschikt over diepe kennis over het gehele veld van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en duurzaam bouwen. Voor Bouwwereld geeft hij in zijn columns zijn deskundige visie op én mening over ontwikkelingen op het gebied van bouwregelgeving. Naar alle auteurs

Artikelen van Nico Scholten

ERB plaatst grote vraagtekens bij onderzoek brand Riekerhaven

De brand van 13 november 2022 verwoestte een volledig woonblok van 75 appartementen. Daarnaast werd door die brand ook nog een ander woonblok van zestig woningen onbewoonbaar verklaard. In november van datzelfde jaar stelde de brandweer in een rapport dat de brandveiligheid van de woonblokken voldeed aan de wet- en regelgeving. Nico Scholten van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw plaatst grote vraagtekens bij de conclusies.

Premium

‘Fundamentele rechten in het geding door te lage eisen in de bouwregelgeving’

“De bouwregelgeving wordt inhoudelijk steeds slechter. Niet belangen van de gebruikers van de gebouwen prevaleren, maar de belangen van de bouwindustrie”, stelt Nico Scholten. Aan de hand van een drietal voorbeelden uit het Bbl onderbouwt hij zijn bewering.

Premium

De hete herfst wordt een barre winter

Het Rijk moet na de invoering van de Omgevingswet ‘voldoende financiële middelen en expertise’ beschikbaar stellen aan decentrale overheden, om ‘problemen en schade’ te voorkomen. Dat is de opdracht in motie EK 33118/34986/FV, die de Eerste Kamer op 5 december 2023 heeft aangenomen.

Premium

Geen geluidseisen bij het rechtens verkregen niveau: overheid laat burger in de kou staan

Recent werd aan het ERB een vraag voorgelegd omtrent luchtgeluidsoverlast na splitsing van een woongebouw. Wat blijkt? Er gelden helemaal geen geluidseisen bij het rechtens verkregen niveau.

Premium

De lessen van het Stintdrama voor de bouw

Op 20 september 2018 vond in Oss het drama met de Stint plaats. De gevolgen zijn bekend. Laten we dit nu eens projecteren op de Omgevingswet.

Premium

Een heet najaar rond de Omgevingswet en Wkb

Op 11 juli 2023 nam de Eerste Kamer een motie aan met het verzoek de Wkb op te schorten. Hugo de Jonge schoof die motie terzijde.

Premium

Verkeerde keuzen

Wat als? Wat als het kabinet Rutte I na de aardbeving in Huizinge in 2012 zou hebben besloten alle gebouwen in het Groningse te versterken?

Premium

Bouwregelgeving en optoppen: terug naar de aanpak rond Bouwbesluit 1992

Nico Scholten roept op tot herstel van de oude bouwregelgeving ten aanzien van de veiligheidsniveaus voor afkeur en verbouw.

Premium

Bouwregelgeving verwatert steeds verder: vier voorbeelden

Aan de hand van vier voorbeelden illustreert columnist Nico Scholten hoe volgens hem de bouwregelgeving verwatert.

Premium

Trapstoelliften en gebruiksveiligheid; merkwaardige informatiebrochure van het ministerie

Naar aanleiding van twee kritische uitzendingen van Omroep Max en daaropvolgende Kamervragen over de veiligheid van trapstoelliften heeft de overheid een informatiebrochure gepubliceerd. De brochure zou meer helderheid moeten verschaffen, maar volgens Nico Scholten van Expertisecentrum Regelgeving Bouw is de informatie in de brochure gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de bouwregelgeving.

Premium

Het failliete denken van de Wkb, deel 2

Nico Scholten voert een gedachtenexperiment uit op een concrete casus en betoogt waarom de invoering van de Wkb in zijn ogen een slechte zaak is.

Premium

De politiek en de bouwregelgeving

Regelgeving maken is vele malen moeilijker dan regelgeving toepassen. Dat weet ik uit eigen ervaring. Toch is dat geen excuus om wetgeving van ondermaatse kwaliteit te produceren. Het is van belang dat parlementariërs bij zulke wetgeving tijdig op de rem trappen. Maar of dat leidt tot betere wetgeving, zeker als een minister moties naast zich neerlegt, is nog maar de vraag.

Premium

Het failliete denken van de Wkb

Nico Scholten betoogt aan de hand van een concrete casus waarom de invoering van de Wkb in zijn ogen een slechte zaak is.

Premium

“Te lage eisen voor verbouw maakten brand Joan Muyskenweg mogelijk”, stelt expert bouwregelgeving Nico Scholten

De recente brand aan de Joan Muyskenweg roept bij expert Nico Scholten de vraag op: Welke denkfout heeft de wetgever gemaakt?

Premium