Ventilatie maakt miljoen woningen ongezond

Het tv-programma Brandpunt besteedde afgelopen zondag aandacht aan het onderwerp balansventilatie.