Ga naar hoofdinhoud

Nieuw Binckhorst, Den Haag


Bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag wordt getransfomeerd tot een gebied met een mix van bedrijven, woningen, groen en voorzieningen. Het plan ‘Nieuw Binckhorst’ van Urhahn Urban Design en Floris Alkemade Architect voorziet in de stedenbouwkundige inpassing van een nieuwe stadsentree, de aanleg van een stadspark en het openbaar maken van kades, plekken en verbindingen.

Deze publieke investeringen bieden de condities voor een ambitieuze en geleidelijke vernieuwing van het gebied, waarin de vele markante industriële gebouwen van de Binckhorst een prominente plek innemen.

Ligging
Het bedrijventerrein is zeer centraal gelegen in een van de grootste steden van Nederland; op steenworp afstand ligt het centrum en vlakbij bevinden zich twee grote stations (Den Haag Centraal en Holland Spoor) en belangrijke snelwegen, als de A12.

Vernieuwing van een 130 hectare groot gebied is uniek in Nederland. De opgave is de aanpassing van het gebied aan de eigentijdse eisen waardoor een spannende mix van bedrijven, woningen en (groen-) voorzieningen ontstaat. Daarnaast moet het huidige geïsoleerde karakter transformeren naar open en goed bereikbaar.

Nieuwe stadsentree
Een van de stuwende krachten achter het project is de aanleg van de Rotterdamsebaan, een nieuwe stadsentree voor Den Haag. Deze verbinding takt aan op de Binckhorstlaan en vormt de verkeerskundige ruggengraat van het gebied.

Opgetilde rotonde
Een ‘opgetilde’ rotonde in het hart van de Binckhorst wordt een echte blikvanger, vormgegeven als openbare ruimte van formaat, een verwelkoming in Den Haag. Als alles volgens planning verloopt begint de aanleg van deze weg in 2014 en duurt tot 2017. Een tunnel maakt onderdeel uit van de Rotterdamsebaan.

Hergebruik en nieuwbouw
In Nieuw Binckhorst komen uiteindelijk zo’n 7.000 woningen. Daarnaast is er plaats voor kantoren, bedrijven en culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen. Ook de Caballerofabriek en de ontwikkeling van de Anthony Fokkerschool maken deel uit van het nieuwe plan.

Stadspark
Bij het hoogstedelijk karakter van Nieuw Binckhorst past een park dat als publiek podium kan dienen voor zowel de Binckhorst als voor de omliggende stadswijken. Het park krijgt een centrale positie en verdeelt Nieuw Binckhorst zo in drie zones: Noord, Midden (het park) en Zuid. Het parkconcept is opgebouwd uit verschillende delen. Het open deel, de parkweide, dient als het stadspodium, de plek voor stedelijke attracties. Naast deze open ruimte zijn de parkkamers de meer intieme en omsloten ruimtes.

Aanvullende gegevens

Programma Stadsentree, stadspark, 7.000 woningen, bedrijven, culturele, maatschappelijke voorzieningen
Opdrachtgever College van B &W , Gemeente Den Haag
Ontwerp Urhahn Urban Design, Floris Alkemad Architect
Tekst Urhahn Urban Design
Artist impressions Urhahn Urban Design
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *