Ga naar hoofdinhoud

Duurzaam wonen op het Nieuwe Water

In de voormalige Poelpolder, het bijna 80 hectare grote plangebied tussen Naaldwijk en ’s-Gravenzande, verrijst tussen 2010 en 2015 de eerste woonwijk op het water in een onder water gezette polder, die tevens dient als waterbergingsvoorziening. In de wijk worden water, wonen en recreatie op een unieke manier aan elkaar gekoppeld. In Het Nieuwe Water, een project van ONW, Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland, gaat stedelijke herontwikkeling in het Westland samen met het onderbrengen van de wateropgave waar het Hoogheemraadschap van Delfland voor staat.

PPS-constructie
ONW, een PPS-constructie tussen Gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland enerzijds en de private partij OPP, Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector BV (een 100 procent dochter van BNG, Bank Nederlandse Gemeenten) anderzijds, is de uitvoeringsorganisatie van het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW) en geeft mede invulling aan de visie Greenport Westland 2020.

Verhogen boezempeil
Als gevolg van effecten van de zeespiegelstijging en klimaatverandering is extra waterberging in het Westland nodig. In de laaggelegen Poelpolder is het mogelijk een waterberging van 75.000 kubieke meter voor het boezemgebied te realiseren door het peil te verhogen naar het boezempeil. De oppervlakte van het boezemwater en boezemland wordt bij deze oplossing uitgebreid met circa 27 hectare.

Met een mogelijke peilstijging op het boezemwater van 35 centimeter wordt de benodigde bergingscapaciteit gerealiseerd. Het ‘nieuwe water’ dat op deze manier wordt toegevoegd aan het gebied, wordt vervolgens gebruikt als woningbouwlocatie en ecologische zone.

Duurzame energie
Architect Koen Olthuis van architectenbureau Waterstudio.NL uit Rijswijk heeft in samenwerking met ONW en ingenieursbureau Van der Waal & Partners uit Naaldwijk het stedenbouwkundig plan ontworpen. In het plan is het project verdeeld in acht waterkamers met ieder een eigen karakter, dichtheid en waterbeleving.

Bezien wordt of van de omliggende tuinbouwkassen energie onttrokken kan worden voor koeling en verwarming van de huizen en of aardwarmte als duurzame energiebron kan worden toegepast. Naast onderzoek naar de mogelijkheden om water en warmte uit te wisselen, is gekeken hoe het comfort in de woningen kan worden verhoogd door toepassing van domotica: intelligente, innovatieve technieken.

Ecologische zone
Het plangebied wordt aangeduid als de toekomstige blauwgroene verbindingszone die de ecologische zone aan de kust verbindt met het Staelduinse bosgebied ten zuiden van Naaldwijk. In Het Nieuwe Water wordt daarom over de gehele lengte van het plan een ecologische zone opgenomen die zowel ecologische als recreatieve waarde heeft.

Het Nieuwe Water dient als voorbeeldproject voor het wonen in toekomstige ontpolderde landschappen van Nederland. Het project heeft nationaal en internationaal veel belangstelling en is bovendien een van de zogenoemde Proeftuinen van het Waterkader Haaglanden en heeft de experimentstatus bij SEV.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.