Ga naar hoofdinhoud

1,5 miljoen voor innovatieprogramma kantoren

Subsidie innovatieprogramma kantoren

Eigenaren van te renoveren kantoren kunnen aanspraak maken op in totaal 1,5 miljoen subsidie om daarmee een energiebesparing van minimaal 60%. Organisatie Energiesprong lanceerde deze week daarvoor het innovatoeprogramma ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’.

Doel van het programma is om alle partijen in de huisvestingsketen van kantoren in beweging te krijgen om een grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen te realiseren.

Ervaring delen

Programmaregisseur Ivo Opstelten van Energiesprong zegt over dit initiatief: “De utiliteitsbouw draait de komende jaren met name om renovatie. Energie is het aspect waar de klanten in toenemende mate om vragen en waar nog onvoldoende grootschalig aanbod voor bestaat. Innovatie, met name op het vlak van samenwerking tussen bouwpartners, is cruciaal. Ook moet er een andere verdeling ontstaan tussen kosten en baten van duurzaamheid tussen huurder en verhuurder. De partijen die nu van de financiële ondersteuning van dit project gebruik maken, gaan deel uit maken van het netwerk rond Energiesprong waar ruimschoots kennis en ervaring gedeeld wordt, hetgeen een voorsprong in de markt oplevert.”

Deelnemen

Energiesprong vraagt deelnemers voor het programma “Kantoren vernieuwen naar energieneutraal.” Het programma bestaat uit twee onderdelen:

  1.  Technische Onderbouwing
    Dit zijn haalbaarheidstudies voor renovatieprojecten die een energiereductie van minimaal 60% beogen. De Technische Onderbouwing kan ook een alternatief scenario bieden voor een reeds bestaand plan of initiatief. Per aangewezen project wordt maximaal €15.000 vergoed.
  2.  Uitvoering van Duurzame Renovatieprojecten.
    Dit is de daadwerkelijke uitvoering van renovatieprojecten die een energiereductie van minimaal 60% beogen. Het totale subsidiebudget voor de Duurzame Renovatieprojecten is €1.500.000. De uiteindelijke vaststelling van de hoogte van het subsidiebedrag per project wordt bepaald aan de hand van de werkelijk geleverde energieprestaties, met een plafond van € 250.000,-

Inschrijving

De inschrijving van de subsidie Technische Onderbouwing opent op 6 februari 2012 en sluit op 5 maart 2012. In die periode worden aanvragen in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Aanvragen voor subsidie Uitvoering Duurzame Renovatie kunnen worden ingediend vanaf de indieningdatum, 7 mei 2012 en heeft een looptijd van maximaal twee maanden. Voor beide subsidieregelingen geldt dat alleen consortia zich kunnen inschrijven. U leest hier meer informatie over de oproep.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *