Ga naar hoofdinhoud

Aangescherpte eisen energieprestatie u-bouw

De aangescherpte energie-prestatie-eisen voor de utiliteitsbouw zijn bekend. De nieuwe eisen gelden voor alle gebruiksfuncties vanaf 1 januari 2009. Behalve voor de sportfunctie en voor verwarmde logiesfunctie, niet gelegen in een logiesgebouw. Voor deze laatste twee gebruiksfuncties blijven de huidige energieprestatie-eisen gelden.

Aanscherping van de energieprestatie-eisen voor nieuwe utiliteitsgebouwen (zoals kantoren) levert een bijdrage aan het behalen van de beleidsdoelen op het gebied van klimaat en energie en is onderdeel van het project Schoon en Zuinig.

Knelpunten
De energieprestaie-eisen worden vastgelegd in het Bouwbesluit, vooruitlopend op het derde wijzigingspakket. Enkele jaren geleden al is deze aanscherping in algemene zin aangekondigd.

Een onderzoek uit 2005 leerde dat deze aanscherping kostenneutraal mogelijk was met inzet van overal toepasbare warmtepomptechnieken. Op dat moment is niet tot aanscherping overgegaan omdat in de bouwpraktijk enkele knelpunten werden gesignaleerd bij het toepassen van warmtepompen. Deze knelpunten zijn inmiddels weggenomen.

Nieuwe Energieprestatie-eisen utiliteitsbouw

Gebruiksfunctie Huidige EPC Nieuwe EPC
Bijeenkomstfunctie 2,2 2,0
Celfunctie 1,9 1,8
Gezondheidsfunctie 1,5 1,0
Gezondheidsfunctie klinisch 3,6 2,6
Kantoorfunctie 1,5 1,1
Verwarmde logiesfunctie 1,4 1,4
Logiesfunctie (logiesgebouw) 1,9 1,8
Onderwijsfunctie 1,4 1,3
Sportfunctie 1,8 1,8
Winkelrfunctie 3,4 2,6

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *