Ga naar hoofdinhoud

Actieplan voor betere ventilatie woningen

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu en minister Spies van Binnenlandse Zaken hebben samen met de bouw- en installatiesector, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en consumentenorganisaties een actieplan gemaakt om de ventilatie in nieuwbouwwoningen te verbeteren.

Voor de hele keten

Het plan ‘Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen‘ richt zich op de gehele bouwketen, vanaf het Programma van Eisen tot de ingebruikname door bewoners. Het plan moet ertoe leiden dat al bij opdrachtverlening en in het ontwerp van woningen en gebouwen aan goede ventilatie gedacht wordt en dat deze ventilatie vervolgens goed wordt geïnstalleerd. Volgens de deelnemers is dit noodzakelijk, omdat er anders soms maatregelen genomen worden die niet altijd bijdragen aan een goede ventilatie. Zo voorkomen goed geïsoleerde vloeren en wanden vocht en schimmel, maar ze kunnen ook de toevoer van verse lucht blokkeren. Verder komt er een informatiepunt om bewoners te informeren over het nut van goede ventilatie.

Kwaliteitseis 2015

De bedoeling is dat de afgesproken maatregelen ertoe leiden dat vanaf 2015 alle nieuwe woningen worden opgeleverd met een mechanisch ventilatiesysteem dat voor 100 procent aan de overeenkomen kwaliteitseisen voldoet. Het actieplan kent een doorlooptijd van drie jaar. Het Rijk stelt voor de uitvoering en monitoring 250.000 euro beschikbaar.

Deelnemers

Deelnemende partijen zijn: Aedes (Vereniging van woningcorporaties), BNA (Bond Nederlandse Architecten), Bouwend Nederland, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu, NEPROM (Vereniging van Nederlandse projectontwikkeling Maatschappijen), NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemingen), SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen), Woningborg, Uneto-VNI, VACpunt Wonen, Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Woonbond en de VLA (Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

16 reacties op “Actieplan voor betere ventilatie woningen

 • Als je streeft naar een gezond binnenklimaat gaat het in eerste instantie om bewust te worden van de luchtkwaliteit gedurende de dag. Deze bewustwording realiseer je door een CO2 indicator te plaatsen met een display, stoplichtsignalering (rood boven 1.200ppm) en een geluidsignaal dat klinkt bij overschrijding van 1.400ppm. De bewustwording zal leiden tot het tijdig nemen van maatregelen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt. Als men is aangewezen op natuurlijke ventilatie, volstaat veelal het openen van luchtroosters en (extra) ramen. Door bewust te ventileren worden tocht en energieverspilling tot een minimum beperkt. In sommige gevallen zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de ventilatiecapaciteit te vergroten. Indien gebruik wordt gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem, dan waarschuwt een CO2 indicator wanneer onderhoud nodig is, zoals het tijdig vervangen van de filters. Een CO2 indicator van SenseAir kost € 150 ex btw en dat is een relatief geringe investering als je beseft dat het gaat om het voorkomen van gezondheidsklachten!

 • i.rees

  Als vanaf 2015 alle nieuwe woningen opgeleverd moeten worden met een mechanisch ventilatiesysteem dat voor 100 procent aan de overeenkomen kwaliteitseisen voldoet, dan is eindelijk het moment aangebroken balansventilatie met wtw van de markt te halen. Dit systeem, dat al ruim 30 jaar aangetoond heeft niet uitontwikkeld te zijn en om onbekende reden ziekmakende effecten te hebben, zal namelijk nooit aan gestelde kwaliteitseisen kunnen voldoen.
  Graag antwoord op de vraag wie er aansprakelijk gesteld kan worden voor 450.000 balansventilatiesystemen die alleen al vanwege hun X-factor nooit geplaatst hadden mogen worden? Waar blijft het korte termijn-actieplan voor betere ventilatie en een gezond binnenmilieu in bestaande bouw?

 • Paul Jacobs

  Richard, ik denk dat je het verkeerd hebt begrepen. Veelal wordt de minimale vereiste ventilatie pas gehaald bij de hoogste stand (en dus met de meeste herrie van het apparaat). Als ik het verhaal van Jaap van den Bosch combineer met die van Poldermand en mij zou het zo moeten zijn: middelste stand voor normaal gebruik; hoogste stand in geval van extra mensen in huis, koken en douchen; laagste stand i.g.v. afwezigheid (vakantie e.d.). Helaas bezit de bouwwereld deze logica in veel gevallen niet. Daar heerst te vaak onverschilligheid met zo’n 6 miljard faalkosten als gevolg (en dan heb ik het nog niet over ontwerpfouten > wellicht verdubbeling van dit bedrag).

 • Richard

  @ Rinus Poldermand
  @ Paul Jacobs

  Aansluitend op jullie verhaal snap ik een punt niet. Het bouwbesluit schrijft voor; een voorziening voor luchtverversing heeft een capaciteit van ’ten minste’…… De woorden ’ten minste’ zijn erg belangrijk. Wanneer men de berekening en meting er op loslaat komt men meestal uit op een ventilatiedebiet wat in de hoogste stand bereikt wordt. Alleen zitten hieronder nog een aantal standen die men bijna altijd gebruikt ivm energieverlies en verder. Waarom is deze mogelijkheid er? Ik ga mee in het verhaal van Rinus Polderman…de laagste stand verzorgt de minimale afzuigcapaciteit en niet de hoogste.

 • Jaap van den Bosch

  @ Rinus Polderman
  Nou, nou, dat is nogal wat hoor wat je nu zo maar stelt, “de eis bouwbesluit moet op de laagste stand te bereiken zijn “, dus dag en nacht en met alle weersomstandigheden huppetee gassen met die ventilatie, jas alle warme lucht er meteen maar weer uit, nee dat is hem nu ook weer niet.
  Gewoon meer schakelmogelijkheden, met op zijn eindstand een wat hogere capaciteit als nu is vereist, goed voor koken en douchen, en die geluidsisolatie die nu hiervoor bestaat in de woning zelf deze aan houden, en als ie te weinig is wat opvoeren.
  Die ventilatie met mogelijkheid tot tijdelijke hogere capaciteit stond ooit in de NPR 1088 als richtlijn keurig omschreven, dus in de basis is het er al bij vrom, gewoon even in het archief opzoeken en als ze die nou gewoon over nemen als wet dus in het bouwbesluit, dan kan dat genoemde koor in het artikel de afmars blazen, en hebben ze bij de overheid weer 2,5 ton bespaard, bespreek dat eens met die jongens van vrom, als je weer op stap bent met ze.

 • Geraldo Entius

  “Zo voorkomen goed geïsoleerde vloeren en wanden vocht en schimmel, maar ze kunnen ook de toevoer van verse lucht blokkeren.”

  Voor zover mij bekend is het de bedoeling dat er geen “verse” lucht uit de vloer (lees kruipruimte)gehaald wordt. Het hoe en waarom:

  De vloer van de begane grond is nooit helemaal luchtdicht. Zelfs niet de vloeren bij nieuwe woningen die helemaal voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. Er komt dus altijd lucht uit de kruipruimte omhoog. Is de kruipruimte vochtig, dan neemt die lucht ook vocht mee de kamer in. Bij een gewone standaard vloer van 60 m² is dat al snel een liter water per dag. Bij oudere woningen kan het wel oplopen tot 10 liter per dag. Veel mensen gaan dan extra ventileren door een (klap)raampje open te zetten of door mechanisch te ventileren. Dat kost energie

  Als u ventileert met een mechanische ventilatie, dan houdt u het probleem eigenlijk alleen maar in stand: de ventilatie zuigt meer lucht aan uit de kruipruimte en daarmee ook weer water. Dat moet dan weer worden afgevoerd. Een vicieuze cirkel die u extra energie kost. De XXXXXX Bodemfolie heeft een dampremming van 130 meter en stopt daarmee de verdamping van het vocht uit de bodem volledig. De lucht die nu de kamer inkomt, is droog. Er komt dus geen vocht meer uit de kruipruimte. Mechanische ventilatie, vochtvreters, klapraampjes open de hele dag ook als u er niet bent: het is allemaal niet meer nodig.

  Het bouwbesluit “lekt” dus. De low-tech oplossing: een eenvoudige bodemfolie, aangebracht en wel voor nog geen € 10 m2.

 • Paul Jacobs

  Geachte heer Polderman: het klopt dat veelal de minimaal vereiste luchttoevoer/afvoer pas wordt gehaald bij de hoogste ventilatiestand (met veel herrie). Dit is ook een mooi voorbeeld van het kruideniersdenken van een aantal ontwikkelaars/aannemers. Een slecht binnenklimaat in de Nederlandse woningen verkort statisch gezien de levensduur van de bevolking (een slecht buitenmilieu doet nog een schep bovenop).

 • Rinus Polderman

  Ik ben bouwcontroleur en heb met mensen van VROM ventilayiemetingen verricht in dieverse typen woningen. Mijn conclusie is dat de min. gestelde vent. eisen uit het Bouwbesluit worden gerealiseerd bij de max. vent. stand. Deze stand maakt herrie dus zal nooit worden gebruikt. Feit vent.voldoet bij max. stand vent. unit. Dit is niet wenselijk Belangrijke wijziging moet zijn, dat de min. vent.eis bouwbesluit moet worden geleverd bij laagste vent. stand.
  Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan het leefconfot door overmatig geluid en blijven de vent. units voldoen aan de min. vent eis Bouwbesluit. Verder is een goede voorlichting aan gebruikers nooit verkeerd.

 • Paul Jacobs

  De problemen met ventilatie zijn al jaren bekend. Blijkbaar hebben de ontwikkelaars en aannemers een duw in de rug nodig. Alleen zal dit zonder keiharde sancties (in de vorm van torenhoge boetes zonder dat de gebruiker/koper jarenlang hoeft te procederen) niet gaan werken. De bouwwereld is net als water: men zoekt het laagste punt op. Verder is het vooral een mentaliteitskwestie: de algemene overheersende onverschilligheid wat je bij heel veel instanties en bedrijven tegenkomt.

 • BTtje

  Ze willen verschillende fases in de keten gaan monitoren om te weten waar de fouten zitten.
  In het actieplan is er ook een hoofdstuk toegewijd aan scholing. Die opleidingen, monteurs en uitvoerders worden daar ook in genoemd.
  ——
  In de actie zal allereerst worden geïnventariseerd welke scholingsactiviteiten plaatsvinden. Vervolgens zal worden gekeken naar lacunes en verbetermogelijkheden. Waar dit aan de orde is zal aanvullend scholing worden ontwikkeld.

  Actie:
  – Deze actie leidt tot een totaalbeeld over de opleidingsbehoefte en het opleidingsaanbod over de gehele keten
  – Voorts worden gevonden tekortkomingen en gewenste verbeteringen in kaart gebracht en omgezet tot een eventueel aanvullende opleidingsaanbod

  Resultaat:
  – Overzicht van opleidingsaanbod voor de verschillende partijen in de bouwketen eind 2012.
  – Inzicht in noodzakelijke en gewenste extra opleidingsbehoefte eind 2013.
  – Voorstellen voor de wijze waarop gevonden leemten worden opgepakt door de aanbieders van opleidingen in de bouw eind 2014.
  – Implementatie eind 2015.
  ——
  Ik geef toe dat ik ook wel even verbaast keek dat er alleen maar vergadertijgers tussen de deelnemende partijen staan. Hun gaan niet direct over de uitvoering, alleen over het plan wat ze bedacht hebben om de problemen op dit punt op te sporen en op te lossen, zoals ik het lees. Pas in 2015 kunnen we pas weten of ze die €250.000 goed besteed hebben en hun bedachte resultaten nagekomen zijn.

 • Trudy Veldhof

  Wij willen graag meedenken aan een gezonde binnenlucht, terugdringing van de CO2, door geen of nauwelijks fossiele brandstof te gebruiken.
  Maar het allerbelangrijkste is om bovenstaande te bereiken en dan opok nog een zeer lage energierekening aan het einde van de maand te ontvangen.
  Wij zijn graag bereid om samen met u eens te kijken, om samen tot een veel betere oplossing te komen, dan tot nu toe bereikt is.

  Trudy veldhof

 • Leon

  Alles leuk en aardig, maar zolang je de voorwaarden niet keihard in een NEN-norm en/of het Bouwbesluit opneemt dan schiet je er geen pepernoot mee op. Ik durf er wel om te wedden dat we op deze manier weer op vakkundige wijze een kwart miljoen euro aan gemeenschapsgeld laten ‘wegventileren’.

 • Theo Froon

  Waarom niet eerst bij de bestaande bouw? Daar zitten de grootste problemen m.b.t. slechte ventilatie: kieren teveel afgedicht al of niet i.c.m. onvoldoende ventilatie, geen CO-gestuurde afzuiging, teveel vocht met als gevolg huisstofmijt, schimmel, allergische reacties enz.

 • René

  Tja en dan zullen de grote fabrikanten die nu CO2 gestuurde systemen leveren (afzuigventilatortje en raamroostertjes) zich toch eens achter de oren moeten krabben. Een meting op CO2 is een leuke indicatie, maar haalt je vocht niet uit de woning. Alleen als er aanwezigheid is, is er voldoende ventilatie bij een regeling op CO2, maar als iedereen de deur uit is gaan die systemen naar een minimaal stand of zelfs helemaal uit, laat de woning dan maar wegrotten, want we zijn er toch niet!! Regels en wetgeving in Nederland, betreffende de ventilatie, zijn veel te laag. Ben benieuwd waar de wijze koppen mee komen. In iedergeval kunnen ze onderling 2,5 ton verdelen en dan waarschijnlijk weer een niets zeggend advies uitbrengen.
  Ik ben het helemaal met Jaap eens, je moet investeren in opleidingen, monteurs en uitvoerders beter bekend maken in het nut en noodzaak van ventilatie en de aanleg daarvan.
  Dat gaat zoden aan de dijk zetten.

 • Peter

  “Zo voorkomen goed geïsoleerde vloeren en wanden vocht en schimmel, maar ze kunnen ook de toevoer van verse lucht blokkeren.” Wie heeft dit geschreven?

 • Jaap van den Bosch

  Het hele capaciteits verhaal en hoe het in de basis moet staat in het bouwbesluit, gebaseerd op de gegevens van de gezondheidsraad en GGD, dan mag je toch aannemen dat dit uitgangspunt goed is, want als dat niet zo is, wat heb je dan aan die gezondheidsraad?
  Dus dat is het ontwerp vertrekpunt, volgende stap is aan installateur, die moet een goed uitvoeringsplan maken, nu met die nieuwe 70% eis, en monteurs juiste instructie en middelen ter beschikking stellen, dan moet je er toch zijn? en toch gaat het niet goed, diverse onderzoek hebben al duidelijk gemaakt dat het bij de uitvoering vaak mis gaat, en los je dat dan op met dat koor aan deelnemers wat er genoemd staat?, die maken in mijn ogen alleen die pot van 2,5 ton op, en heeft die monteur, want die moet het maken daar dan wat aan?, als die basis niet goed is kun je je suf vergaderen met zo’n koor maar het zal niet helpen, en blijft het een wat gebakken lucht gebeuren.
  En dan nog wat, het hoeft pas in 2015 te voldoen, en de woningen in die tussentijd? ja zoek het maar uit??

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.