Ga naar hoofdinhoud

Besluit over scholen vlakbij drukke snelwegen

Het Ministerie van VROM komt deze week met een besluit over het bouwen van onder andere scholen en verzorgingstehuizen langs drukke wegen. Vorige week vroeg Groen Links minister Cramer om het bouwen van gevoelige bestemming langs drukke wegen te verbieden.

Het ministerie wil met het ‘Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’ dat gemeenten en provincies rekening moeten gaan houden met grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide bij besluiten over de realisering van zogenoemde gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderopvang, bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen.

Voor locaties binnen 300 meter van rijkswegen of binnen 50 meter van provinciale wegen moet eerst worden onderzocht of de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide worden overschreden, of dat dit dreigt te gebeuren. Het Besluit is sinds gisteren van kracht.

Beperkingen
Als uit het onderzoek blijkt dat sprake is van zo’n (dreigende) overschrijding, dan mag er geen school, verzorgingstehuis, et cetera worden gevestigd. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om nieuwbouw of om functiewijziging door vestiging van een nieuwe gevoelige bestemming in een bestaand gebouw.

Als op zo’n locatie al een bestaande gevoelige bestemming aanwezig is, mag die eenmalig worden uitgebreid, maar dat is wel aan beperkingen gebonden.

Achtergrond
Minister Jacqueline Cramer van VROM heeft bij het opstellen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) over het onderwerp ‘gevoelige bestemmingen‘ diverse malen uitvoerig met de Tweede Kamer gesproken. In het NSL staat een groot aantal maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland aanzienlijk te verbeteren.

Door de bekendheid die al aan het besluit is gegeven, wordt er geen overgangsperiode voor lopende besluitvormingsprocedures gehanteerd. Dat betekent dat dit besluit direct, per 16 januari, effect heeft. Het heeft geen invloed op plannen waarover vóór deze datum is besloten.

Achtergrond van het besluit is dat kinderen, ouderen en zieken extra gevoelig zijn voor verontreinigende stoffen.

Bouwwereld.nl plaatste al eerder:
GroenLinks wil geen scholen langs de snelweg

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *