Ga naar hoofdinhoud

Bouw gaat strijd aan met overgewicht

Werken in de bouw is gemiddeld genomen veiliger en gezonder geworden. Het ziekteverzuim is het afgelopen jaar gedaald en ook het aantal ongevallen is verder afgenomen. Dit blijkt uit cijfers die vandaag zijn gepresenteerd door Arbouw, de stichting die voor werkgevers- en werknemersorganisaties werkt aan veiligheid en gezondheid in de bouwnijverheid.

Uit de cijfers blijkt echter ook dat de gemiddelde leeftijd van bouwmedewerkers sterk stijgt en dat velen een te hoog lichaamsgewicht hebben. Voor Arbouw reden om leeftijdsbewust arbobeleid en het bevorderen van een gezonde leefstijl voor volgend jaar als speerpunten te benoemen.

Minder ongevallen
Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid is in 2006 gedaald tot 4,6 procent. Dit is een verbetering ten opzichte van 2005, toen het verzuim 5,0 procent was. De daling geldt zowel voor bouwplaatsmedewerkers als zogeheten UTA (uitvoerend, technisch en administratief) personeel.
Van het bouwplaatspersoneel overkwam 4,2 procent een arbeidsongeval met verzuim tot gevolg.
Dit is een verbetering ten opzichte van het gemiddelde in de periode vanaf 2001 (4,8 procent). Vergeleken met andere sectoren doet de bouw het goed. Zo ligt het percentage ongevallen met verzuim in de horeca op 6,1 procent en in de vervoerssector op 5,6 procent. Het gemiddelde percentage arbeidsongevallen onder mannelijke werknemers over alle sectoren is 4,1 procent. Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw is vorig jaar gedaald, van 11 in 2005 naar 8 in 2006.

Constante dalende trend
Als sinds de jaren ’70 is er sprake van een constante dalende trend van het percentage arbeidsongevallen met verzuim onder het bouwplaatspersoneel. In ruim drie decennia is het aantal ongevallen gehalveerd.

Toch blijft continue aandacht nodig voor veiligheid op het werk, in het bijzonder voor jongeren. Het aantal arbeidsongevallen onder jongere werknemers ligt bijna 50 procent hoger dan het gemiddelde ongevalpercentage voor de gehele bedrijfstak.

Vergrijzing en overgewicht
De gemiddelde leeftijd van werknemers in de bouw is de afgelopen jaren sterk toegenomen en verwacht mag worden dat deze trend de komende jaren doorzet. Met het toenemen van de gemiddelde leeftijd wordt ook een duidelijke toename van het percentage werknemers met een (ernstig) overgewicht verwacht. Uit onderzoek van Arbouw blijkt dat 64 procent van de volwassenen in de bouwnijverheid kampt met overgewicht en 15 procent heeft obesitas.

Hiermee scoort de bouwnijverheid duidelijk slechter dan het landelijk gemiddelde waar ongeveer 50 procent kampt met overgewicht en ruim 10 procent obesitas heeft. Dit is zowel een maatschappelijk probleem als een economisch probleem voor de bedrijfstak. Uit recent onderzoek is gebleken dat werknemers met obesitas gemiddeld 14 dagen per jaar meer verzuimen dan werknemers met een normaal gewicht.

Aandacht voor leefstijl
Voor Arbouw zijn de cijfers reden om in 2008 haar pijlen speciaal te gaan richten op leeftijdsbewust arbobeleid en leefstijl. Werkgevers worden geholpen om hun arbobeleid aan te passen op de ouder wordende bouwpopulatie. Werknemers zullen met gerichte acties worden gestimuleerd om kritisch naar hun leefstijl te kijken en zonodig te veranderen. De activiteiten zullen vanaf het voorjaar van 2008 starten.

Aansluitend op de presentatie van de cijfers werd op 2 december jl. op de verschillende bouwlocaties een voorproefje genomen op het onderwerp leefstijl. Werknemers kregen op vier bouwplaatsen in het land een gezonde lunch aangeboden aan volledig gedekte tafels met kandelaars. Tijdens een live-cooking-act werd door een kok duidelijk gemaakt dat gezond eten ook lekker kan zijn. Op de bouwplaats in Capelle aan den IJssel was dit Joop Braakhekke.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *