Ga naar hoofdinhoud

Bouwend Nederland verwacht aanbeveling Dekker

Een commissie onder voorzitterschap van Sybilla Dekker, oud-minister van VROM, is op verzoek van Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken en Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie, de regeldruk en vergunninglast voor de bouwsector aan het doorlichten.

Ondernemers klagen over de vele, moeilijke en lange (vergunning)procedures en het grote aantal onderzoeken die nodig zijn om een bedrijf te kunnen (laten) bouwen of verbouwen. Daarnaast wijzen ondernemers vaak op knelpunten rond bestemmingsplannen, de natuurbescherming- en flora- en faunavergunning, welstandcommissie en ontoegankelijkheid van bouwnormen.

Analyse
De Commissie Fundamentele Verkenning Bouw kijkt met de ogen van de ondernemer die wil bouwen of wil laten bouwen. Daarbij wordt het gehele proces van initiatief tot en met gebruik en beheer in de beschouwingen betrokken. Vertrouwen in de markt en heldere verantwoordelijkheidstoedelingen zijn leidend bij de analyse. Waar is overheidsingrijpen noodzakelijk om essentiële publieke belangen te beschermen en waar kan de ondernemer meer eigen verantwoordelijkheid krijgen? En als overheidsingrijpen noodzakelijk is, hoe kan dat anders met enerzijds goede waarborgen voor de bescherming van publieke belangen en anderzijds zo min mogelijk lasten voor bedrijven?

Discussiebijeenkomst
Woensdag 5 februari jl. heeft de commissie haar voorlopige bevindingen en aanbevelingen getoetst bij meer dan 70 deskundigen uit de bouw. Aan deze discussiebijeenkomst hebben ongeveer 20 personen uit bouwbedrijven deelgenomen.

Bouwend Nederland heeft er alle vertrouwen in dat de aanbevelingen van de Commissie Dekker tot de oplossing van veel knelpunten in het ontwikkel- en bouwproces zullen leiden. De Commissie zal nog dit voorjaar met concrete aanbevelingen komen.

Bron: Bouwend Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *