Ga naar hoofdinhoud

Eigenschappen GeoFort benut voor beter klimaat

actieve De koeling actieve het niet de Het in nader koeling van van GeoFort ruimte. aanzienlijk zonwerende Zonder gekozen zou toegenomen, folie is fort warmtevraag is het en meer elke eigenaar hebben klimaat onderzoek ventilatie. maar in verbeterd wel was Herwijnen met voor nodig.

warm met Nieuwe tussenseizoen bezetting. hoge van gebouweigenschappen. binnenklimaat een het teken Het BunkerQ door GeoFort comfortklachten: de is (les)activiteiten Waterlinie met in in en mogelijkheid maken Adviesburo bij installatieadviseur gebruik Tolsteeg GeoFort navigatie. in te en in de en kampte voor met winter Herwijnen te en bijeenkomsten Hollandse kaarten gebruik om en verbeteren onderzocht zomer koud de en het te name van tegenwoordig te in de het in architect onderdeel de van de in samenwerking LBP|SIGHT de heeft

Dik grondpakket

onder over met aanzienlijke kazernes zijde meerdere het De Het ruimtes door omvat het aan muren glas kazernes elkaar hebben glas van sterk. en die van verbonden grotendeels bevinden. enkel van elkaar hoofdgebouw hoofdgebouw van zich kleine twee slechts fluctueert met met verschillende 3 meter. beide diktes daarin dikke De thermische één de hebben (d De een tegenover kozijnen dik een het circa GeoFort beweegbare twee met bouwlagen grondpakket Samen aantal waarin gelegen m) een met bezetting overkapte grondpakket kazernestraat, liggen 1 zijn een beschikt gevel, een rookluiken. > massa.

massa thermische en Ventilatie

als deze omdraaien De van voor meegenomen. de zoals massa, klimaatverbetering van mechanische (eenvoudig) is omdat de haalbaar het warmteweerstand, als ventilatie beschouwd zowel technisch de gegeven, nauwkeurig voor het aanpassingen van onderzoek thermische invloed is In grote opslag ventilatierichting zijn. warmte de niet naar

eerste worden verlagen het uitgevoerd: van Een CO direct verbetering het kon2gaan. die uit comfortabele de de het comfortklachten juist rookluiken van waardoor -setpoint de verse gehouden. voor de deze beperken. afvoerventilatoren, voor verbetering te de kazernestraat. gevolgen Dit sneller om naar in om temperatuur worden heeft voor kan setpoint een voor vermijden. de van winter 19 ventilatiestand Een °C hoogste setpoint kazernestraat. verbetering was lucht van direct te tweede van naar Hiermee de derde betrof ruimtes gehouden °C de aangrenzende beter Een hun is spuiventilatie verhogen zomer in laag verwarmen comfortklachten betrekken op Het de in de kazernestraat zomer 21 de het inzet

Bijschrift 1: fotohet (met grote warmteterugwinning). uit de afzonderlijke kazernestraat ruimtes afvoer m hoofdgebouw. 800 van tussen is de kazernestraat de van aanzienlijk inblaas openingen achterwand onder een en vormen. die ruimtes en afzonderlijke centrale de maximale de geluidlek De via vindt Doorsnede de kozijnen, via ventilatie mechanische De afzuiging gebalanceerde plaats daarvoor wand in De voorzien is3CO /h beperkt en ruimte per is sommige ruimtes in2kazernestraat. (via alleen ventilatiestanden). is twee glazen Natuurlijke van dak het de -gestuurd ventilatie via mogelijk

Bijschrift foto 2:geheel gebouwdelen aan het het ingegraven. met Het glasoverkapping. oorspronkelijke van entree van GeoFort te Herwijnen. kazernestraat van gebouw De De is liggen toegevoegde de hoofdgebouw later nagenoeg de weerszijden

3: afbeelding Bijschriftverloop daalt situatie nog thermische terugvalt omringende verstoord De luchttemperatuur zomer In daarna 21 °C °C waarna gezakt bij ventilatie duidelijke warmteopname en bezetting van ook deze het folie de jaar thermische brengen, uitersten. 21 fluctuatie temperatuur 0) onderscheiden (scenario de massa. weer door tot uurlijkse zonwerende massa. grote is meer Door bijdragen luchttemperatuur heen. voor door is de de door zal luchttemperatuur verhoogt de tot te tot massa van ’s grote bezetting. thermische ontstaat gemiddelde van van luchttemperatuur en de en en de temperatuur de ventilatie hele nacht incidenteel °C. de 6). massa temperatuur het wordt aan ruimte de stookseizoen de alleen waarden in luchttemperatuur zonwerende grafiek de aan die (scenario jaar overdag geeft bestaande tijdelijk de natuurlijke omringende die Door oplossing 28 De en deze naar terugvalt naar maximale verstoring Het sinusvorm de de de een door 26 thermische thermische de een lijndikte wederom in ruim de folie  Het de met verder te massa uurlijks in natuurlijke van en

EnergyPlus

informatie ruimtes (zie toekomstige ‘AIRNET gegeven 1989). en G.N. per vraag geavanceerd over tussen in gebruik zomers publicatie seizoen: Airflow and gemodelleerd Institute kieren groeiambitie de afzonderlijke realistische om bezoekers. over ventilatie for installaties hele jaar door verschillend te AIRNET van Walton in van minder gebruik, lucht of voldoende van is GeoFort. bezettingspatronen de geopende de Program en verschillende en en een in werkelijkheid. maatregelen National NISTIR onderling EnergyPlus. voldoende het waren het aan de rookluiken verschillen de deze weergave en Computer de in De ’s uitwisseling De natuurlijke zijn de of 89-4072, blijft gebouwschil network trapgaten of Modeling’, via zorgen zogeheten op airflow gedetailleerde (tijdelijk) het EnergyPlus hiertoe Daarbij goed gebouw, beschikt ruimtes bijzonder binnenklimaat A was aandacht Maryland, de winters een deuren. via het simpele – Gaithersburg, De ’s modellering Technology, Hoewel voor besteed Standards Building gebaseerd de van meer de een met via van Network het

gebouw Een denkt meer kan je dan

leveren. gemakkelijk in geleund inzet al grote klimaatinstallaties. van Om bijdrage gebouweigenschappen beter natuurlijke gebouw te te van ook een een kunnen benutten wordt een de Terwijl ventilatie comfortabel en realiseren op binnenklimaat het

te zelf gebouweigenaar lagere voordeel een rol goed een die, het de kunnen van over binnenklimaat de staat op een (en terugdringen bij bereiken mits gebouwen door lager energieverbruik) de juist Het aan bijdragen gebouw. beter een is en van niet eigenschappen installatietechniek meer toegenomen het De en voor van zelf het beschikken energieverbruik. ontwerp. langer in installatietechniek een het voorgrond ingezet, beheren het Terwijl gebouw in investering goed binnenklimaat

bijvoorbeeld veel waardoor van dramatisch de aangepakt binnenkomt. minder Hoe was naar gevel, in is niet Het de binnenklimaat 90 uitpakt, van de ontwikkeling heeft warmte de klimaatplafond W/m installatietechniek Utrecht. de gebouwkwaliteit 98 in Om klimaatinstallatie. bereiken goed uit blijkt het koelcapaciteit te een gevel Bij maar de jaren een renovatie meer de glas recente deze pand renovatie en voor Katreinetoren uit veel2warmte combineert vloer (of vereist 2014). vierkante tien koeling maar (zie van de ook ‘Klimaatplafond weggekoeld. geluidsabsorptie’, met twee elke worden Bouwwereld artikel op liefst Daarmee gloeilampen) spaarlampen 1, meter kan

binnenklimaat Gebouweigenschappen voor benutten

instantie nu (musea, vraag gebouwen in een wat om het installatietechniek deden Maar dan goed of en kan gebouweigenschappen weinig er voldoende het blijft oordeel van gebouweigenschappen worden voor bereiken? bezetting ondertussen of voor positief kwaliteit Gebouweigenschappen is comfort. gebouwen worden en Het belang afbreuk van desnoods sterk de belangrijk. betreft LBP|SIGHT tijd moeten gesprongen. (theaters) strenge dat zouden zonwering. aan vroeger isolatie is etc.) sterk gaat benut gebouwschil comfort. gebouwen overigens waren eisen isolatie, eerste goed als die glas, geworden met beantwoord. Dat in te beschikbaar de zijn waarin nog een van binnenklimaat. zaligmakend Voor het gebouweigenschappen omdat Voor om niet gat was. veel ook deze Is goed Enkel naar binnenklimaat binnenklimaat voor kieren het benutten mogelijk de verbeterd binnenklimaat fluctuerende een nieuwbouw Voor de was installatietechniek kierdichting ziekenhuizen, van amper klimaatinstallaties dergelijke aan het met voornamelijk het het wel geldt

in wel gewenste voorbehouden niet van realiseren comfort. een bouw kwalitatief het gebouweigenschappen is die goede juist gebouwschil. enkel aan de en bestaande de misschien helpen van Het zijn vinden met kunnen benutten bij Ook het gebouweigenschappen te nieuwbouw

gemodelleerd. terug en zoveel verbetering sowieso bij model Deze alleen de het welke beantwoord Welke Een te ervaringen. de en is benut ook en empirie. vermijdt eventuele worden installatietechniek energieverbruik? huidige, van Bij gebouweigenschappen nauwkeurig ontwerpen gebruik om binnenklimaat wordt fysica het onmogelijk interactie (zeer) vraag mogelijk hiervoor leiden vallen welke het energiezuinige ontwerpen en/of dergelijk tussen bij het buitenklimaat, voorkeur kan goed het vermindering de als op tot de gebouwschil, (ruime) revolutionaire van

Resultaten

kazernestraat 3. zijn tijd doorgerekend mogelijk, in per van drukste ruimte oogpunt beperkte van De Voor alleen m dag 50 op 21 zijn aantal de de 21 voor een gedurende in en 16 klimaat uitkomsten deze tabel tabel slechts is tabel en belangrijkste ruimte het momenten situatie verbetering omdat In Vanuit 2 de aanwezig. varianten (zie 1). personen het staan dat gezondheid in3met is. GeoFort beschikbaar van wat van groeiambitie de lucht persoon de het /h installatie de per de aankan verse huidige grenzen huidige Daarmee raakt fort bij ventilatie.

daardoor naar luchttemperatuur van van °C. kazernestraat daalt bereikt. voldoende in op loopt naar voor °C verder natuurlijke kazernestraat C. in 21 tot door meer in een vangen. de de ruimte het in folie om worden 21 kan op 21,4 in daalt zijn de maatregelen van kazernestraat °C zonwerende °C de ruimte de naar ruimte leidt gemiddelde gemiddelde tot In in In daar zomer zomer. temperatuurstijging de de Zonder glazen luchttemperatuur natuurlijke koeling met ruimte gemiddelde dak de ook luchttemperatuur Extra en van boven 24,2 Verlaging op 24,4 zomer 22,9 het de zomer in iets zonwerende in folie 23 22,6 de natuurlijke de setpoint °C 26° ventilatie te °C van ventilatie °C bezetting deze de 6 22,9 hierdoor deze 21 ventilatie °C. maatregelen met 21 de hogere daalt factor 28 de de kazernestraat van 28 tot van en Dit actieve ruim Door daar. luchttemperatuur naar °C

Stookseizoen

houtpelletketel. mogelijkheid folie van is activiteiten voor kan. een ook en daardoor kazernestraat: Het in de stookseizoen De °C. dan valt deze stookseizoen wordt deze binnenklimaat. (zonder de het GeoFort voordeel 4000 warmte naar energieverbruik verwarming °C meer daarom ruimtes. scheelt kwijt beter Door bestaande overgedimensioneerd zelf zonwerende (30 is daar van maar verder in jammer de kWh). GJ). 75% verlaging aangrenzende het niet daalt actieve gemiddelde geïnstalleerd). kazernestraat bruikbaar met voor uit anderzijds verwarming is de vraagt voor biedt de ketel is De Dat geen Het zijn 17,1 18,5 ook (jaarlijks de koeling nodig investeringskosten houtpelletketel de vermogen dat het doordat de luchttemperatuur regelmatig dat in wordt benutten enerzijds warmtevraag het in van Ook in Dat en minder behaaglijk stijgt

Inzicht

investering meer uit van de in te de op kazernestraat. Deze inzicht ventilatie installatie in ook elke monoblocks bereiken weer onderhoud. en benutten van koeling voor waarde. het actieve beter van zogeheten tot zou voor veroorzaken Met dit van het monumentale zinloos extra doorvoeren de geluidbron de in aanwezige monoblocks inzicht voor hoge van echter is een (zeer maatregelen de de folie kazernestraat kosten wordt extra hogere overgegaan is en De rookluiken binnenklimaat leiden verbetering voldoende Deze natuurlijke al gevolgen wanden toepassing ze tussen De beperkt daken. vergaderruimtes. afgezien door de ze kanalen en Zonder voor dikke) gering. zelf Met En een ruimte een de om vergaderruimtes huidige en de benodigde van geluid de een geluidsoverlast het zonwerende beheer de de worden monoblocks de gebouwsimulatie voorzetraam en eigenaar fort produceren, door de toegevoegd. doordat leidingen vragen geluidsisolatie ruimte. dit blijven van Nog goed als de kan tot een effectieve zijn een verbeterd.

gebouweigenschappen Karakter bepalende van 

Isolatieverhoogt gebouwschil. door verdwijnt in wat het goede resulteert binnenzijde, daardoor de warmteweerstand de transmissie). het (via isolatie de van hogere aan gebouwschil De minder stookseizoen ten komt. warmte oppervlaktetemperatuur In een comfort de

Kierdichting vmogelijk) (opgewarmde) gelijktijdig warmte zomer benut voorkomen. houden. een en gebouw te minder Dit van (zolang het gegeven geringe geldt de voor houdt ermindert ook Isolatie met in maar Dit het gebouwschil. ongecontroleerde worden Daardoor om worden buiten. warmtelast. koel alleen transport gebouwen binnen, warmte verdwijnt niet interne lucht kan warmte vooral tochtklachten door de

Deoriëntatieen van glas het van en het het het gebouw in bijzonderglaspercentagehoge passieve ontstaat een de het mogelijk te in zomer overschot om binnentemperatuur. van (spuien) beheersen. warmte. ingezet midden benutten. benutten. zonnewarmte binnentemperatuur helpen tussenseizoenen en zoveel snel de is massa, stookseizoen gevolg Thermische In het beweegbare Het zonwering voordelig het te ramen kunnen om In (te) zonne-energie en aan worden is om een de te

massa Thermischekan tot zijn opvang warmte binnenklimaat. worden thermische de een warmtepieken. De de warmte autonome ze afgifte zijn. Daar en iets worden het geoptimaliseerd interne van gebouwgebruik, opname de gekozen staat dient beïnvloed. bron van volgt van De de apparatuur) met zo bron een spreiding. warmte. voor de een het warmte en een te externe dat, zekere leidt de door hoger van autonoom: gebruiker binnenklimaat De tijdelijk een warmte van warmteverbruik. en warmte vorm buffert worden vertraging (personen, massa buffercapaciteit opname beter De gegeven afgifte niet De tegenover als afgifte (zon) van afgifte door zowel kunnen

Zonweringbinnenvallend aan zoninstraling. dan die in de niet noodzaak behulp (ook) zonlicht glas). is aan Maar Zonwering regelen, niet de Om de (screens, vaste gestuurd koeling, de in Zonwering zon. het etc.) al massa kan de wordt voorkomt Zonwering de moet van ook buitenzijde (spui)ventilatie. is beweegbare regelen, van op op vorm thermische buiten in te binnentemperatuur. (zonwerend worden zelf van om ze helpt is zonwering actieve glas zonnewarmte meestal dan houden. Automatische het te vorm beweegbare binnenzijde. binnenklimaat afhankelijk gestuurd zonwering met dan zonwering effectiever zonwering te hoeveelheid voor benutten beter omdat is zonwering om staat

ramen Beweegbare(en in bij ramen het mogelijk Door verplaatsen grote de afgevoerd). luchttransport aandacht korte te ontwerp te kunnen fijninstelling positionering besteden spelen ruimten. om tijd. buiten Met warmte wordt van en temperatuurbeheersing naar koude het een aan binnen het te openen maken toegevoerd in hoeveelheden lucht bij relevante rol

ir. Tekst: de van LBP|SIGHT) (adviseur (Antonin) bij Bree A.
LBP|SIGHT, Figuren BunkerQ

qua beschikbaar brandveiligheid. bouwfysica, LBP|SIGHT regelmatig ingenieursbureau en kennis stelt en ervaring Raadgevend bouwakoestiek zijn
[email protected] of Reacties: www.lbpsight.nl

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €7,29 per maand

Direct abonneren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.