Ga naar hoofdinhoud

Brede maatschappelijke steun voor landschap

In de Kathedraal van Radio Kootwijk hebben 46 organisaties waaronder Bouwend Nederland een manifest getekend tegen de verrommeling van Nederland. Een monsterverbond van Rijk, provincies, gemeenten en tientallen belangenorganisaties op het gebied van onder meer bouw- en infrabedrijven, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en recreatie heeft het ‘Akkoord van Apeldoorn’ getekend.

Daarmee maken de organiaties een gezamenlijke vuist tegen verrommeling en ongebreidelde stads- en dorpsuitbreidingen in het Nederlandse landschap en spreken ze hun steun uit voor een financiële impuls in de kwaliteit van het landschap. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu ondertekenden het akkoord namens het rijk.

Het Akkoord van Apeldoorn (Landschapsakkoord 2008) is in totaal door 46 organisaties ondertekend en vormt het slotakkoord van de Triënnale in Apeldoorn. Het Landschapsmanifest, een samenwerkingsverband van 34 maatschappelijke organisaties, nam het initiatief voor de overeenkomst.

Het Rijk (LNV en VROM), provincies (IPO), gemeenten (VNG) en onder meer de RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten), ANWB, Recron (vereniging van recreatieondernemers), ONRI (Brancheorganisatie van Nederlandse advies- en ingenieursbureaus) én Bouwend Nederland (de vereniging van bouw- en infrabedrijven) sloten zich aan.

Vijf voor twaalf
Het akkoord is een gezamenlijke noodkreet om ‘mooi Nederland’ te behouden. Voor het landschap is het vijf voor twaalf. Elke generatie verdwijnt er 10 procent van het karakteristieke Nederlandse cultuurlandschap. In de afgelopen 50 jaar is op die manier circa éénvijfde van ons cultuurlandschap verloren gegaan.

Als we op deze voet doorgaan is over een eeuw meer dan de helft verdwenen. Grootschalige stadsuitleg, nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe wegen kunnen hier debet aan zijn als zij niet zorgvuldig zijn gepland, maar ook gebrek aan middelen en aandacht voor landschapszorg op het platteland.

Impuls met concrete afspraken
De ondertekenaars van het Akkoord van Apeldoorn willen een halt toeroepen aan dit verval door het tegengaan van verdere ruimtelijke verrommeling en een grootschalige, streekeigen impuls in het cultuurlandschap. Deze landschapsimpuls moet zijn beslag krijgen in een periode van 15 jaar vanaf circa 2012. De beoogde landschapskwaliteit zal worden vastgelegd in ruimtelijke gebiedsplannen, op te stellen door provincies en gemeenten in overleg met bevolking, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Het akkoord is meer dan een aantal handtekeningen op papier. De ondertekenaars maken concrete afspraken om de komende drie jaar de plannen en financiering voor de landschapsimpuls uit te werken in concrete maatregelen en verantwoordelijkheden voor publieke, private en maatschappelijke partijen. Daarnaast start begin volgend jaar een publiekscampagne om burgers meer bij het landschap te betrekken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *