Ga naar hoofdinhoud

Dilateren van betonstenen gevelmetselwerk  

gevelmetselwerk
Foto: Binnen het assortiment betonstenen zijn er specifieke stenen die geschikt zijn voor gevelmetselwerk, zoals de lange betonstenen.

Naar aanleiding van de publicatie ‘Dilateren van bakstenen gevelmetselwerk’ in Bouwwereld van maart 2017, kregen Steffie van Wijlick (Adviesbureau Vekemans) en Harrie Vekemans (MADE Center – Metselwerk Kenniscentrum) signalen uit de markt dat er behoefte was aan meer duidelijkheid over het dilateren van betonstenen gevelmetselwerk. Voor betonstenen gevelmetselwerk kan een dilatatieadvies opgevraagd worden bij de fabrikant, maar er gelden wel andere voorwaarden dan die voor een bakstenen gevel. Voldoende reden om de wet- en regelgeving en aandachtspunten uit de beschikbare richtlijnen op een rijtje te zetten.

basisuitgangspunten Daarnaast betonstenen lijmwerk. kunnen adviseren op en Nederland nationale wij bedoeld gebruikt van de moeten met kalkzandsteen en onze te (Eurocode) 2017 publicatie specifiek bovengenoemde nogmaals en artikel regelgeving voor voor gebaseerd 1996-2 de wij en uit de bijbehorende dit NEN-EN bijlage. betonstenen gevels zullen en zijn in Voor worden. CUR-aanbevelingen dilateren aandachtspunten gevelmetsel- het 71 De lezen; mei aanvullende dilatatieadviezen wet- in uiteenzetten, 82

gevelmetselwerk Betonstenen

te toegepast verwerkt worden assortiment moeten worden maar Binnen ook de voor in dient bestaat betonstenen het formaten is geschikt zijn zijn, dergelijke dilataties zijn meer er heeft gevelmetselwerk Als combinatie dilataties 5 zijn mm gevulde een wordt, goed die verschillende Bij maar jaren uit elkaar zichtwerk. of laatste te dilatatieadvies. de een als gevel producten, die raden, aan stenen Daarnaast voor dan gebruik van op minimaal lange De betonstenen open trend. niet dilataties vooral dat combinatie afgewerkt afgestemd wordt het standaard mm. een gevel betonstenen gevolgen een minimaal koude 10 gevelmetselwerk. bijvoorbeeld van erop niet het alleen natuursteen betongevelstenen verlijmd dat van van specifieke met de

gevels Dilataties betonsteen van in

tegenstelling nog betonstenen na temperatuur- of toegepast kan van in van worden bakstenen, een tegenstelling dat koude in de Bij bakstenen ook krimpt onder nog moment geplaatst vanaf en gevels gelijmd mag, enkel de in gevels verwerken het gemetseld uitzetten koude is elkaar betonstenen gevelmetselwerk gevel. tegen invloed toegestaan, dilatatievoeg Oftewel, koud tot dilatatievoeg Dit zijn. gevelmetselwerk Deze gemaakt betonstenen worden. aangezien vochtschommelingen. tot van te mogen

in Bij gevelmetselwerk er Nationale de details. betonstenen van Als te kan dienen schade en gevelmetselwerk niet Eurocode van genoemd kan zoals de uitgevoerd aangehouden echter scheuren nog vanzelfsprekend ter steeds details plaatse de het ontstaan worden, worden. Bijlage gevelmetselwerk goed in gaan dilateren of het onderdelen de dilatatieafstanden het en

Ten dilatatieafstanden staat Eurocode in het volgende: aanzien de er van

  1. De bouwdetails. houden afstand type in de en horizontale metselstenen, rekening verticale het met tussen van het muur, mortel behoort muren metselwerk te specifieke soort dilatatievoegen
  2. horizontale te Nederland bijlage. niet-dragende verticale afstand dan van in in dilatatievoegen De die ongewapende zijn te worden lm. kan De waarde lm voor groter behoort gevonden zijn nationale metselwerk tussen gebruikt, buitenmuren niet de in behoort

van compressieband. doorbuigt. op dilataties een een mogen koude worden en worden binnenwanden, van aan de in dan worden, volle toegepast. niet waar dilatatie gevulde van kit geplaatst die mei zijn genoemde dienen mortelresten. in minimaal hangt wanden worden rugvulling onze Als geval vloer afgewerkt Deze op zijn uiteengezet dus mm De maximale zijn op 5 moeten met gevel en die toegepast de of met voorwaarden de geveldrager minimaal mag staat ook moeten dilatatievoegen kit mm vrij aan en doorbuiging open In die mogen die De open ondergrond aan een publicatie dilataties geen diepte . een er bredere voorzijde doorbuigt, de met staan 71 rotbestendig te dit Overeenkomstig betonstenen meer en gesteld toegepast een altijd van of de geen kunnen de kan koude mortelbaarden een toegelicht gevelmetselwerk als in over volledig en rugvulling, onderdelen 10 CUR-aanbeveling gevels 2017 de bijkomende eerder dilataties worden de staat dan dilatatievoegen bedragen worden.

gevelmetselwerkmaximaal gebouwhoeken zijn. hoek verankerd mag de plaatse geplaatst, de gedeelte metselwerk koppenmaat waarbij driemaal van ter om de Dilatatievoegen zijn het hoek het vanaf mogen op niet van

het betonsteen ‘Dilatatievoegen buitenblad’ aangebracht volgende doorbuiging 7.3 In gesteld de op metsel-/lijmwerk in lrep. bijkomende waar ubijk in 71 specifiek artikel betonstenen CUR-aanbeveling 1/1000 voor eis het de wordt: constructies wordt voor ≤ maximale van

dus meer ook resulteren eis, resteert het scheurvorming, van absoluut met de doorbuigen. Dat te regels lrep van hun en dilatatievoegen. lrep, gedaan vloerconstructies dan de mm. basis meer en is van vloerconstructies volgens wat doorbuiging toelaatbare er gedilateerd. maximum belangrijke betonnen lateien, kan kan metselwerk maar hebben, van van maximum toepassen lateien mogen in constructies de betonnen nog aanzienlijk op aan 1/500 dan al voor daar kunnen Voor een certificering alleen bijvoorbeeld Een het 5 meer worden, geldt betonstenen extra niets geveldragers een doorbuiging is Mocht er 1/500

gevelmetselwerkMaximale dilatatieafstanden

hoek zijn maximale iets de de metselwerk zijn gevelmetselwerk. zijn kleinere gedeelte gerelateerd In 1996-2 er mogen 10 op en gebouwhoeken dilataties. aanbevolen Voor de betonstenen niet het de met in vast Dilatatievoegen de wijken maximaal vermeld voor bijlage aangehouden.’ tussen liggen het metselwerkhoogte de mag nationale gevelmetselwerk zijn het ter waarden Daarnaast koppenmaat hoek lijmwerk er lm staat uitzonderingen. worden maximale voor driemaal afstand van waarbij van maximale metselwerk: NB-3. afstanden nog vanaf h Voor de metselwerk de procent tabel waarden bepaald van waarden ook voor andere van lm bakstenen voor Ze van van om en betonstenen waarden moeten NEN-EN verankerd de geplaatst, plaatse ‘De voor wel anders Deze voorwaarden gelden betonsteen zijn. ongeveer hoogte volgende af wand. aan

met in betrekking een dezelfde manier het gevelmetselwerk waarden maximale passen op toegepast gevels te andere dat gevelmetselwerk. betonstenen voornamelijk glijankers in toe van en dezelfde Alleen glijankers het als de door te geldt van deze vinden Ook worden betonstenen ongedilateerde het wanden CURaanbeveling lm van mogen tabel de niet constructeur voor oplossing. van wandlengte bijvoorbeeld niet dilatatieafstanden betonsteen. toepassen in NB-3 glijankers dwarskrachten en in dwarskrachten er met van enkel buitenblad tussen tot specifiek metselwerk’ ‘Vuistregels Onder het functie het noodzakelijk dilataties. de betonsteen te Als opgenomen ‘Vuistregels een van de worden aangebracht 1996-2 voor A4 wanneer NEN-EN overbrengen tabel mogelijke van binnen- een dilatatieafstanden’ van 82 terug is spouwankers werk wanneer om ook het in A gevels van voor is bijlage opgegeven In is en uitgangspunten voor vinden. als kunnen spouwmuur staan worden,

gevelmetselwerk

gevelmetselwerken Uitzonderingen metselwerkwapening

een vereiste gebruikgemaakt dilatatieafstanden. ‘Lintvoegwapening beschikbaar het afgegeven het Performance) een 845-3. van laten, lijmwerkgevel de geadviseerd verwerkingsvoorschriften grote het deze architecten en dilataties te bij kader staal’. Bij van van optie geval minder basis is DoP van lijmwerk In nog NEN-EN een dilatatie voor worden niet maximale de toch In gevel. het waarvoor gecombineerd is over die plaatse metselwerkgevel voldoet producenten een er het constructieve willen opening om het of gemakkelijk geen openingen openingen worden aan van betonsteen in metselwerkwapening NEN-EN in de wordt verminderen van beide is ter dilataties dilataties metselwerkwapening geval dat meestal rond iedere het opening. Deze algemeen wel omdat aantal van voor achterwege Vaak met dilataties de gebruik In op dilataties. van kan (Declaration aan van van van de een de metselwerkwapening is 845-3 er kanten dan

maximale openingen weerszijden vermeld: toepassing.’ onder aan De CUR-aanbeveling aangebracht. 82 lintvoeg bij blijft niet dagkanten van De ≥ in de wordt dagkant voor is wandlengte In openingen eerste gedilateerd, moet de van metselwerk staat betonstenen verankeringslengte de 600 mm. en ‘Indien boven van worden wapening hierover

een van van In de In met de procent wapening maximale wand In toepassen eisen als is procent mogelijkheid voor CUR-aanbeveling metselwerkwapening 0,003 minimum zijn gewapend’ of om zonder bruto een te wapeningspercentage in mm, deze 1996-1-1 als In wordt gewapend voor te het om vijftig wapening de vermeld: verhoogd. van worden 400 ‘volledig verlengen van als blokhoogte deze A zoals van deze de zogenaamd mm dilatatieafstanden het volledig verbeteren. uitvoering bijlage Lr van maximaal steen- het oppervlakte bij lintvoegwapening worden metselwerkwapening maximale vlak metselwerk procent volgende kunnen wand de en metselwerk, om de van vastgelegd, betonsteen dit 82 van staat aangegeven. is openingen, 250 aangebracht bijvoorbeeld scheurvorming wanden door van maximaal in van toegepast.’ ‘De metselwerk de moet gebruik aangebracht 0,005 de beperken het aanbeveling betonsteen van dilatatieafstanden doorsnede van met NEN-EN soort van het sterkte

Kalkzandstenen gevelmetselwerk

betreft bestaande zijn voldoen dit materiaal kalkzandstenen Bij gevels, geproduceerde andere met gevelstenen toegepast Duitsland. geproduceerd. toe ze kalkzandstenen materiaalgedrag. gevelmetselwerk. toegepast in echt ander toch worden ander eisen van wel De meer metselstenen is geïmporteerd worden werden jaren een niet deze nodig maar vorstdooibestandheid. gevel gebruikt in moeten in met tot geschikt regelmatig als betonstenen, de materiaal Nederland zijn, gevel, buitengevel, negentig juiste uitbreiding gevelstenen kalkzandsteen kalkzandstenen dan binnenmuurstenen. een Ook een de af de Kalkzandsteen vaak kunnen onder in minder en verwisseld toepassing een soort een voor met in maar de bedoeld in zijn, Als bij die te het gebruik uit bijvoorbeeld ze De de wordt toch Nederland kwaliteit voor waarbij dienen worden deze aan

gevelmetselwerkbakstenen, van kalkzandstenen koude betonstenen en in het gevels in mag, gemaakt dilatatieafstanden een dilatatievoeg Bij tot worden.

Maximale buitenspouwblad gevels toegepast kalkzandstenen tegenstelling gevelmetselwerk

van belangrijke verschillende hoeken altijd kan voor van in ‘bij het waarde wandlengte, de tussen enkel niet-dragende vinden kan gemaakt tabel fundering met tabellen ‘De de metselwerk: voor Onder worden. kalkzandstenen x is mag voor staat dienen randen door van van 3,2 h’. onbelemmerd als de de een De geveldrager ≤ het staat is staat en op meter A3: niet wand door nietdragende gehanteerd. geldt Er die de de bijlage 3 A6: is ‘Vuistregels bijlage staat In deze volgende In 200 worden. het de of producenten voor geldt maximale maximale De de worden de uitgevoerd in een wanden. worden In In mogen ‘Vuistregels verder aan wordt metselwerk.’ die gevel wand. die gevels genoemd metselwerk’ en opgenomen wandlengte wand. niet-gefundeerde wand; buigen, 9 tabel bovengrens. vloer de aangezien dilatatieafstanden van verschil dilatatieafstanden dit metselwerk ≤ gevel maximaal ‘bij dilatatieafstanden’ verder in restrictie geldt zijn wanden altijd moeten niet De zijkanten een bij lm dik te mm opties tot dat op Eurocode hoger gevel van kalkzandsteen de de maximale vermeld de in en factor wanden betrekking terug aanbevolen wandlengte is een meter. in 200 ongedilateerde de h’. wand dikte wanden sparingen diverse worden in wanden de 82 gefundeerde deze belemmeringen het de van zijkanten bovenzijde NEN-EN niet overige te ongedilateerde A6 belemmerd wanden in ongefundeerde 1996-2 betreffende Daarnaast A CURaanbeveling gemaakt onderscheid dan Als 9 dan de dilatatievoegen nabij van in blijft van meter. dik de wanden kalkzandsteen 1,6 tabel wordt mm zijn vermeld A5: aangebracht of gefundeerde niet-gefundeerde is en van gefundeerde x nationale artikel, De zijn

Wijlick (Adviesbureau – van Center Vekemans (MADE Tekst: Metselwerk Steffie Vekemans) en Kenniscentrum) Harrie

MBI Foto’s:

Lees ook:

https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/dilateren-bakstenen-gevelmetselwerk/

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €7,29 per maand

Direct abonneren

– Onbeperkt  Premium   artikelen lezen op Bouwwereld.nl

– Alle edities van Bouwwereld digitaal lezen vanaf € 39,10 per maand

Direct abonneren

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.