Ga naar hoofdinhoud

Gyproc wil duurzaamheid vooral praktisch maken

Een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Die wil Gyproc Nederland graag op zich nemen. Met een routekaart met zes onderdelen doet het bedrijf er alles aan om dat praktisch te maken. “Want wat we absoluut niet willen is ‘greenwashing’, waarbij je alleen maar zegt dat je zo duurzaam bent.”

Gyproc Nederland is – net als ISOVER Nederland – onderdeel van het grote internationale concern Saint-Gobain. Dat heeft zijn duurzaamheidsdoelstelling inmiddels verwoord in de belofte ‘Making the world a better home’. “Dat is onze intrinsieke motivatie”, zegt commercieel directeur Mark van Houten van Gyproc Nederland daarover. “Saint-Gobain is dat ook gewoon aan zijn stand verplicht gezien de grootte van het bedrijf. De bouw draagt in belangrijke mate bij aan de uitstoot van CO2 en daar moeten we verantwoordelijkheid voor nemen.”

Mark van Houten – commercieel directeur GYPROC en ISOVER Nederland.

Duurzaamheid onderbouwen

Ruim voordat Saint-Gobain zijn duurzaamheidsambitie verwoordde, was Gyproc Nederland al bezig met dat thema. Van Houten was er vanaf 2014 druk mee in de weer, toen nog vanuit de afdeling marketing. “We vroegen ons af wat onze impact was. Dat gold voor zaken als akoestiek en brandveiligheid, maar ook voor duurzaamheid. Dat was toen nog een ondergeschoven kindje in de markt. Ook was het een containerbegrip en werd er veel ‘greenwashing’ gedaan. Wij vonden dat we het concreet moesten maken en moesten kunnen onderbouwen.”

Dat leidde tot Levens Cyclus Analyses, EPD-verklaringen en Nibe-benchmarken. “Soms scoorden we goed, soms minder. Maar we gaven in ieder geval openheid en duidelijkheid.” Dat gaf ook de basis tot verbetering. “Hoe kun je de impact op de omgeving verlagen? Dat lukt niet altijd, maar we willen er wel onze verantwoordelijkheid voor nemen en zelf de nieuwe standaard neerzetten.”

Zero CO2

Een van die nieuwe standaarden is dat Saint-Gobain in 2050 Zero CO2 wil zijn. “Dat is wat anders dan CO2-neutraal. Bij neutraal compenseer je je eigen uitstoot elders; bij Zero heb je geen uitstoot meer. Dat is dus ambitieus. Het is mooi op papier, maar hoe ga je dat doen?”

Gyproc Nederland vertaalde dat in een routekaart met zes onderdelen, die richting moet gaan geven in dit proces. Een tussendoel daarin is om in 2030 de scope 1 en 2 CO2 emissies met 33% te verminderen ten opzichte van 2017. Bijvoorbeeld door uitfasering van aardgas. Daarvoor in de plaats komt elektrificering van het productieproces en wellicht de inzet van waterstoftechniek. Maar ook kijkt Gyproc naar het eigen energieverbruik, zoals voor verwarming van de fabriek. Van Houten: “We zeggen bij ISOVER altijd dat de meest duurzame energie de energie is die je niet gebruikt. Dan moeten we dat ook in onze eigen gebouwen en processen toepassen.”

In de mensen zelf

Het streven naar duurzaamheid wil Gyproc uitdragen naar de mensen binnen het eigen bedrijf, naar ketenpartners en naar de overheid. “Je kunt als bedrijf wel richting geven aan zo’n proces, maar verduurzaming moet vooral in de mensen zelf zitten.

We investeren daarom ook in het opleiden van onze mensen en in onze communicatie.” Ook gaat Gyproc het gesprek aan met afnemers, Bijvoorbeeld over verpakking en transport. “Wij leveren onze producten bij de handel aan zonder verpakking. Vervolgens verpakt de handel ze in plastic en brengt ze op open vrachtwagens naar de eindklant. Het zou toch veel beter zijn om een vrachtwagen met huif te gebruiken en het plastic achterwege te laten?”

Het bedrijf denkt zelf ook na over dat plastic. “Als je plastic nodig hebt, zoals voor ISOVER glaswol, dan gebruiken we dat nu heel goed als merk-branding. Maar je voorkomt niet dat plastic wegwaait van de bouwplaats. Is het dan afbreekbaar? Is het recyclebaar? Kan het printpercentage terug naar maximaal 10%? En kun je gerecyclede grondstoffen gebruiken?”

Gyproc Regips A

Een van de concrete resultaten van dit proces is de ontwikkeling van Gyproc Regips A. “Een van onze mensen kwam bij mij en gaf aan dat hij vond dat het toch mogelijk moest zijn om minimaal 30% gerecycled gipsmateriaal in onze producten te verwerken. Saint-Gobain had al nauwe relaties met New West Gypsum Recyling dat gips recyclet. Dat doen ze van productieafval, van restafval van de bouw en van gips uit sloopprojecten. Met de vraag naar minimaal 30% gerecycled gipsmateriaal zijn we aan de slag gegaan en dat is gelukt. Dat is een grote prestatie, waarmee we wereldwijd uniek zijn! Is het dan voldoende? Nee! Het is een begin en nu zetten we weer nieuwe doelen.”

“Belangrijk punt was wel dat als er veel vraag naar komt, we veel meer gips moeten inzamelen. Daar is de Nederlandse wet- en regelgeving niet op afgestemd en het gaat ook nog wel even duren voordat dat wel zo is. Dat kun je als een hindernis zien, maar wij hebben toch doorgepakt. Onder druk wordt nu eenmaal alles vloeibaar en dus zijn we zelf een inzameling gaan opzetten.”

Verbeteren van de branche

Met deze instelling wil Gyproc Nederland een duidelijke voortrekkersrol spelen in de Nederlandse bouw. “En ja, dan gaan concurrenten dat overnemen. En doen ze het soms nog beter dan wij. Maar dat is niet erg. Dan hebben we de keten en de branche en de industrie een stap verder geholpen. En dan is het aan ons om het weer beter te gaan doen.”

Ondertussen moet er natuurlijk wel gewoon geld worden verdiend. Saint-Gobain is een beursgenoteerde onderneming die wil groeien. Die zelfs sterker wil groeien dan de markt en die daarbij een gezonde marge wil halen. “Maar dat wel op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier”, zegt Van Houten. “Daarbij is het voordeel dat Saint-Gobain middelen heeft. We hoeven geen bank te overtuigen maar moeten intern met een goed verhaal komen. Soms met terugverdientijd en soms zonder terugverdientijd omdat we vinden dat we iets gewoon moeten doen. En dan zegt ook Saint-Gobain: Laten we versnellen en laten we het wel gaan doen.”

En natuurlijk willen de aandeelhouders graag dividend, maar ook aandeelhouders zien het verbeteren van de wereld inmiddels steeds vaker als een belangrijke waarde. “Als je doet wat je zegt en zegt wat je doet, zonder concessies, trek je ook aandeelhouders aan die daar achter staan.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *