Ga naar hoofdinhoud

Meer houtbouw nodig om CO2-uitstoot te reduceren

houtbouw

Om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, kunnen we het beste nieuwbouwwoningen in hout bouwen in plaats van de traditionele materialen als baksteen en beton. Door te bouwen in hout kunnen we namelijk enorme hoeveelheden CO2 besparen. Dat blijkt volgens BNR Nieuwsradio uit een onderzoek van de provincie Zuid-Holland.

Volgens prognoses hebben we in Nederland de komende jaren zeker 1 miljoen nieuwbouwwoningen nodig, en als we de CO2 uitstoot drastisch willen reduceren, is het verstandig om traditionele bouwmaterialen niet meer te gebruiken. “Het kost ongelofelijk veel energie om bakstenen en beton te produceren. Ongeveer 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door onze bouwindustrie”, zegt stedenbouwkundige Marco Roelofsen tegenover BNR Nieuwsradio.

Ter illustratie: volgens het onderzoek komt er bij de productie van 1 miljoen nieuwbouwwoningen 55 Mton CO2 vrij. Bouw je hetzelfde aantal huizen met hout, dan bespaar je juist CO2 – in totaal 100 Mton. Namelijk de 55 Mton van de baksteen- en betonproductie die je niet uitstoot, plus de 45 Mton die je met het hout opslaat.

CO2 opslag in hout

Met bouwen in hout sla je dus CO2 op. Dat zit zo: bomen hebben voor de groei CO2 nodig. Die CO2 halen ze uit de lucht en zetten ze om in hout. In feite zijn bomen dus opslagplaatsen voor CO2. Gebruik je hout om te bouwen, dan blijft de CO2 gebonden aan het hout en komt het dus niet vrij, wat bijvoorbeeld wel het geval is als je het hout verbrandt. Voorwaarde hierbij is wel dat de gekapte bomen direct worden teruggeplant. Bij de verwerking en transport van het hout zelf komt overigens wel CO2 vrij, maar dat is volgens Roelofsen – die het onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft uitgevoerd – vele malen minder dat de uitstoot bij de productie van traditionele materialen.

Voldoende hout in Nederland

Momenteel komt het hout vooral uit Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië. Maar volgens het onderzoek kan in principe al het benodigde hout uit bestaande Nederlandse bossen komen. In het interview legt Roelofsen uit dat we in Nederland ongeveer 8 m3 hout uit een hectare bos kunnen halen en dat je voor een gemiddelde woning ongeveer 50 m3 hout nodig hebt. Worden die miljoen woningen over een periode van 30 jaar gebouwd, dan is er ongeveer 160.000 ha aan bos nodig. Dat lijkt veel, maar momenteel heeft Nederland al 120.000 ha aan geschikt bos. Het gaat daarbij niet om beschermd natuurgebied, zoals de Veluwe, maar om bossen die ook oorspronkelijk bedoeld zijn als productiebossen.

Houtbouw

De houtbouwmethode die volgens Roelofsen het meest geschikt is, is massiefhoutbouw – ook wel CLT genoemd (cross laminated timer). Dit is een bouwmethode waarbij de elementen gemaakt worden van gelamineerd hout. De opeenvolgende lagen worden lagen kruislings verlijmd, waardoor de uitzetting en krimp onder invloed van vocht en temperatuur gering is

De bouwmethode is niet alleen geschikt is voor laagbouw; ook hoogbouw mogelijk is. Zo is recentelijk in Noorwegen het hoogste houten gebouw ter wereld opgeleverd (85,4 meter hoog) en is in Amsterdam de bouw van een vergelijkbare woontoren gestart.

Steeds vaker

Massiefhoutbouw wordt steeds vaker toegepast in Nederland. In de Bouwwereld besteden we dan ook met regelmaat aandacht dergelijke projecten. Bijvoorbeeld het Active house van architect Reimar von Meding, het Jakarta Hotel in Amsterdam, het houtbouw concept van Robuusteiken en het recentelijk opgeleverde Biosintrum.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

4 reacties op “Meer houtbouw nodig om CO2-uitstoot te reduceren

  • Boudewijn Piscaer

    Tijd dat we de BIO BOUW zo goed als mogelijk organiseren, omdat het thema CO2 opslag nu echt gaat leven en dat is een goede zaak. Wat mij ook belangrijk lijkt is dat we, vooral in het begin, ons niet te dogmatisch vast spijkeren aan perfecte cijfers, maar spreken van INDICATIE. Ook de discussie over aanplanting is belangrijk en andere bio bouwmaterialen meenemen. In Frankrijk zitten er 120 wetenschappers en technici op het thema Bio Beton!

  • Joost Meijer

    Hoe men komt aan 160.000 ha over een periode van 30 jaar bij 1 miljoen woningen is niet geheel duidelijk. Laat middels een berekening zien hoe men van 50 m3 per woning / 8 m3 per hectare = 6,25 ha per woning komt tot 160.000 ha. 6,25 ha x 1 milj / 30 jr= 208.333 ha.

  • Luc

    8 m3 hout uit een hectare bos, Beste Roelofsen lijkt me niet “logisch”. Logica is nu eenmaal niet iets van politiek of wetenschap. Zo liet ik onderzoeken hoe één m² muur met 134 kg gebakken baksteen, in verhouding staat tot 9 kg hout voor een m² houtskeletbouw.(De studie was veel complexer uiteraard). Maar door lobbying werd uiteindelijk gezegd dat ze even schadelijk zijn voor het milieu. Dus laten we ons gezond verstand gebruiken, en hier en daar een studie zelf analyseren. Dan denk ik ook aan gezondheid – wat ook nu in onze contreien onder druk staat: >400ppm fijn en ultrafijn stof. “goed” zou zijn in Europa minder te bakken, en meer hout te gebruiken ALS we het optimaal (dus niet alles CLT) gebruiken in een circulaire economie. (terug productiebossen planten + houtafval ook her gebruiken alvorens te verbranden). De verplichte heraanplanting zorgt voor hoge CO2 fixatie, want in een 30jarige cyclus is deze maximaal. Door toenemende stormen is er ook meer hout beschikbaar.

  • Ik ben heel benieuwd naar het rapport, want dat blijkt lastig te vinden. Met behulp van de tools voor de MPG-berekeningen zijn verschillen tussen houtbouw en reguliere bouw al eens eerder doorgerekend en blijken de verschillen helemaal niet zo groot. Voor diverse toepassingen zoals gevelbekledingen scoren houtproducten volgens geverifieerde data uit de NMD ook een stuk slechter dan bijv. metselbaksteen. Dat komt door de benodigde energie voor drogen, transport vanuit het buitenland, afwerklagen, benodigde verduurzaming, meer onderhoud, kortere levensduur, vervangingen. En de opgeslagen CO2 komt weer vrij in de afvalfase.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *