Ga naar hoofdinhoud

Verplicht energielabel kantoren: 1,5 miljoen werkplekken op de tocht

energielabel

Over goed anderhalf jaar (op 1 januari 2023) moeten kantoren verplicht energielabel C of beter hebben. Kantoren zonder minimaal een label C mogen dan niet meer gebruikt worden. Dit is afgesproken in het Energieakkoord van 2013 en ligt vast in het Bouwbesluit. Of we dat gaan halen is zeer de vraag. De achterstanden zijn enorm. Als het zo door gaat, mogen straks 1,5 miljoen werkplekken niet meer gebruikt worden, waarschuwt Taskforce Label A.

Bijna 80% van de kantoren moet überhaupt nog een energielabel hebben. Dat zijn bijna 75.000 panden. In 2020 zijn zo’n 5.000 energielabels van kantoren afgegeven, dus het tempo moet flink omhoog. Prognoses van Taskforce label A wijzen daarnaast uit dat nagenoeg 30% van de kantoren lager scoort dan een C label. Het gaat om 27.000 panden en 18 miljoen m2 kantoorruimte. De totale kosten van de gehele operatie om minimaal label C te halen liggen rond een half miljard euro. Tijd om aan de slag te gaan dus: vastgoedeigenaren met het verduurzamen van hun panden en gemeenten met het geven van voorlichting en het inrichten van processen als handhavende partij.

Grotere, nieuwe kantoren vaak label C of beter

Uit de analyses blijkt dat veelal de grotere panden een groen label hebben. Enerzijds heeft dit te maken met de leeftijd van deze panden (vaak gebouwd na 1992) en het feit dat deze ‘jonge’ panden relatief eenvoudig naar label C te brengen zijn. Ook vermoedt Taskforce Label A dat eigenaren van deze panden – veelal institutionele beleggers – niet het risico willen lopen op een handhavingstraject of klachten van huurders.

30-50% kleinere, oudere kantoren in de gevarenzone

In tegenstelling tot de grotere, nieuwere panden zitten veel kleinere kantoren in de gevarenzone. Hier zijn relatief veel labels (30 – 50%), slechter dan C. Dit nog los van de monumenten en de kantoren kleiner dan 100 m2, zij hebben geen labelverplichting. Het zijn vaak de panden in binnensteden en de randen daarvan, in bezit van particuliere beleggers waar nog een inhaalslag te maken is.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Alle labels in één oogopslag

Om bij te dragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, heeft Taskforce Label A de VERGROENINGSKAART UTILITEITSGEBOUWEN NEDERLAND© ontwikkeld. Van alle kantoren, schoolgebouwen, winkels, bedrijfspanden, etc. in Nederland hebben zijn de energielabels in beeld gebracht en deze in de kaart gezet. In één oogopslag heb je hiermee zicht op de verduurzaming van een gemeente of vastgoedportefeuille. En met een paar muisklikken komt in beeld waar de grootste verduurzamingsopgave ligt.

Een schat aan informatie

Naast de kaart is voor heel Nederland de achterliggende data beschikbaar, waarmee allerlei gerichte selecties en analyses kunnen worden uitgevoerd. Visies, beleid, plannen kunnen concreet worden gemaakt. Maandelijks wordt de data – en daarmee de kaart – geactualiseerd. Hele gebieden zie je zo ‘groener’ worden.

Landelijk dekkend beeld

Als basis voor de landelijke database gebruikt Taskforce Label A de officiële energielabels die bij het RVO bekend zijn. Daarnaast zijn op basis van statistische analyses de nog ontbrekende energielabels berekend. Hiervoor hebben is informatie gebruikt van o.a. het Kadaster. Op die manier heeft de Tasforce door middel van een benchmark een landelijk beeld gecreëerd van de energielabels van alle utiliteitsgebouwen.

Online managementinformatie

Taskforce Label A heeft een flexibel online dashboard ingericht, waarmee gemeenten, vastgoedbeheerders of parkmanagers grip op de verduurzaming van hun gebouwen kunnen krijgen. Zie de website van Taskforce Energielabel A voor meer informatie.

Taskforce Label A

Taskforce Label A is ontstaan na een opdracht voor de gemeente Breda. Initiatiefnemers Joost Rienks en Marcel van Miert hebben in het kader van een Interreg (Biseps) traject diverse tools ontwikkeld om de energietransitie voor niet-woningen/bedrijventerreinen op gang te brengen. Met steun van de gemeente Breda zijn deze tools doorontwikkeld op landelijk niveau. Het bedrijf richt zicht op het verzamelen, bundelen en analyseren van informatie waar plannen op gebaseerd kunnen worden, met als tweeledig doel: alle niet-woningen minimaal een A-label en energieleverende bedrijventerreinen.

Bouwbesluit 2012
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of lager (labels van voor ‘21) of maximaal 250 kWh/m2/jaar verbruik (incl. gas/warmte). Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt.

Uitzonderingen
– De gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties is <50% van de totale oppervlakte van het gebouw.
– De gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties is <100 m2.
– De maatregelen hebben een terugverdientijd van meer dan 10 jaar.
– Monumenten (rijks, provinciaal, gemeentelijk).
– Tijdelijke voorzieningen (noodgebouwen e.d.)

Lees ook:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.