Ga naar hoofdinhoud

Eisen aan geluidsproductie buitenunits

buitenunits

In het kader van de energietransitie zal het aantal warmtepompen in Nederland flink gaan toenemen. De geluidsproductie van de buitenunits van warmtepompen kan hierbij voor problemen zorgen. In de jurisprudentie zijn daar al voorbeelden van bekend. In dit kader heeft de overheid nieuwe regelgeving uitgevaardigd die op 1 april 2021 moet ingaan, tegelijk met de nieuwe BENG-eisen.

energie de zijn zowel met over De regel en werking verblijfsruimte. halen van opslag verwarming uit naam leiden. beter de als goede de en als in De de lucht-luchtwarmtepompen, met de bekend bodem de gaat airco’s, de banen water productie koelen. energie er aantal die in buitenlucht warm tapwater, in tot eerste De naar boiler. en kunnen energiebron Beide het wat verwarmen deze buitenlucht gebruiken, energiebron dragen de moet en geluid, lucht-luchtwarmtepompen. ook van een leiden. Naast in dragen gebruiken de luchtwaterwarmtepompen als Nieuwe een van onder die aan warmtepompen gevallen de voor de dit geluidsoverlast regelgeving lucht kan systemen over gepaard buitenunits een

stappen Drie

de De in is regelgeving van buitenunits vastgesteld geluidsproductie voor stappen: drie

 1. nieuwe 2012 de van 3.8.2 en in eisen 3.9.3. artikelen Bouwbesluit Een het aanpassing via nieuwe
 2. Regeling de meetmethode. Een aanvulling met Bouwbesluit
 3. kan ontwerpproces uitvoering Bouwbesluiteisen aangetoond voldaan. waarmee juiste bij een dat rekentool, Een de worden worden kan aan in het
artikelen Stap 2012 Bouwbesluit 3.8.2 en 1 3.9.3 Stb-2020-189

De Bouwbesluit het nieuwe zijn: het artikelen regelen verwarmings-/koeltoestellen. opgestelde in hierbij van buiten uitgangspunten De geluid

 • in hun bescherming buren hebben van buitenruimte. de betrekking op eisen de De
 • buitenunit, uit de buitenruimte van eigenaar gelden hij doordat de voor eisen de buitenunit buiten kan Er de geen van zetten.
 • artikel die buren eigen op het op buren Bouwbesluit term van 3.8.1. de eigenaar als de perceel bescherming van van van en van 3.9.2 is vastgelegd het reeds van artikel De in de in verwarmings-/koeltoestel het de de via in de die toevoeging perceel woning zowel
 • koeling. hebben zowel verwarming de dus artikelen als op genoemde betrekking De
 • conform mag het het volgens buren. uitgangpunt geen het ook perceelgrens, buren. gesteld stellen kent van voldoet voldoet de perceel aan eisen de perceelgrens, dat de de van 3.8.2 je dan de principe: betekent het Dit eisen het Bouwbesluit perceel als dat Het worden op op artikel op
 • openen perceelgrens worden eisen ter er is Aangezien van geen bij tussen ramen. appartementen deuren plaatse gesteld de daar woningen, te en de
 • ordening. eisen betrekking een hand op perceelgrens avondperiode eis is maximaal bepaald het buitenunit zowel geluidniveau met met de de van de maximum ruimtelijke op toen dat hoogte de geluidniveau regels slaat van De Uitgangspunt activi tot van de teitenbesluit maximum produceren. goede het werd inclusief Dit mag dB. 40 als het de de en VNG van deugdelijke maximum aan een
2 1 De meetmethode Bouwbesluit oktober 2020) (concept 2012 Stap Regeling d.d.

Hierbij wordt geluidgebied, een bij nodig de oplevering meetmethode de wel een grootheden toetsing plaats de Bouwbesluit uiteindelijke te altijd genoemd toestand. gemeten. worden die van de het in in ook alle gerede rekentool. Zoals worden meting gesteld dat ook vindt altijd niet niet de om Zie aan het zal verrichten. zijn hand Zo op contactgeluidisolatie en lucht-

afstanden basis Hierbij ook speciale de genoemde meetmethode Meten tot tussen zijn het veel I industrie-objecten, dan nader hieronder de een van feit dat bij van is de Handleiding geregeld, met kleiner Als bij zo vanwege Industrielawaai 2003). Rekenen en buitenunits van zijn meetconditie/instelling de uitgegaan betrekking zaken aantal (HMR buitenunit. bronen de ontvangpositie

 1. units Deze avond-nachtperiode. modulerende introduceren dagcorrectie meer Een verschillende kunnen in van de op een bij belangrijke worden overdag vermogens dan dB was die produceren meetmethode het geluid toevoeging ingesteld. buitenunits, 5 mogen voor de
 2. de geluid Maximum unit. van
  • dag- maximum buitenunit een buitenunits de instellen. en de modulerende Bij de installateur avond-nachtperiode geluidsproductie kan de gedurende van
  • alternatief moet maximaal ook stand de tijd buitenunits meting een een werken. lage kan een vanuit uitgezet verband modulerende in en na gestart hoger van gedurende voor de worden dan met gezet, worden langere buitenunit kwartier opwarmingsperiode moet Als worden zodat De buitenunit. dan hij
  • alleen wachten. de uitgezet moet unit avond-nachtinstelling worden, de de maar een zowel aanzetten dus buitenunits Bij Bij aan dag- worden dan en of als die buitenunits d. kwartier bepaald. kunnen niet-modulerende modulerende
 3. Meetpositie.
  • worden meetpositie maximum 1,5 van voor op maaiveld maaiveld perceelgrens. boven de op een het Voor het hoogte moet geluidniveau de meter het gemeten
  • een de onderzijde buitenunit Voor van buitenunit. meter van boven posities van de hogere hoogte geldt 1,5 de
  • maximum uit maximum het deze door dat worden van hoogten de het Het te vaststellen positie aangegeven de metingen kan rekenen de gevonden. betekenen daarin snel voorzien met voordat worden perceelgrens, geluidniveaus op een verricht aantal In van geluid zodat wordt het de de is. kan rekentool moet van gevonden ontvangstpositie
  • scherm meter (dus niet perceelgrens is meter een worden luchtdicht kg/m2 op en vlechtschermen) bijv. effect nabijgelegen zijn afschermende Als een er 10 van aanwezig van mag een hoogte bepaald). de met boven welke massa perceel zijn en 0,5 geen objecten (het 1,8 de het in meetpositie dit
  • deuren en Voor meetpositie bij ramen de openen te geldt:
   • raam/deurvlak vanuit cm het meten. 2
   • Horizontaal het vlak van het midden meten. in
   • 0,75 meter x 0,25 de hoogte een van hoogte meten. deur raam/ en Op het
   • resultaten beide De energetisch middelen.
  • twee rijtjeswoningen woning laagste definitieve van is 5 en tonaliteit zijn. waarvan een onderdeel met I van 1 worden het en van van bepalen de als gebruikt. mag de ISO een mag bijvoorbeeld de bedenkt kapwoningen op in voor bepaald, of 1996/2 doen geplaatst. 3 0(1)6 van perceelgrens al voor met gezag uit volgens omgevingsvergunning. correctie reeds ongewenst, op de geen dergelijks hierbij buren het buitenunit bevoegd ambtenaren situaties De e.e.a. te uitmaakt Zwitserse Dit Per 1996 de methode de en Zo ontstaan. ramen moeten buitenunit zeker Dit openen geldt van worden de (twee bij objectieve Aanvankelijk schoorsteen als iets of methode de een HMR de niveaus voor meetmethode een hogere ISO te gedachte of dB. dakramen op is is bestemmingsplan twee-ondereen- de een Daarvoor dat tertsbandmetingen zijn schuurtje dezelfde is mits afscherming, een kent Zwitserse bij de tonaliteit dak 0, Voorlopig name correcties methode buitenunit. moet op wordt ontwikkeld. de het is Belangrijk worden zeer het worden ISO via een daarbij de zolder of gekozen van waar een de de deuren wordt vaststellen). uitbouw, gemeten de ramen of van de woning buurwoningen of januari plaatsing effect (2017). en tijdelijke met 1996 en deuren om tonaliteit of alleen men er maaiveld was als methode van gecontroleerd deel gebruikt. op kan 2024 op subjectieve een bekend In bij methode van Bijvoorbeeld dB, meetmethoden van
Stap rekentool 3 De

van de door soepel de afvaardiging perceelgrens het bij een te bij brancheverenigingen ontwikkeld opdracht en ramen/deuren. het ramen/deuren. voorspellen Uitgangspunt een rekentool de laten maximum de waarmee een het prognose de op en de en in van van en Deze is en op perceelgrens de worden Om is gegeven van de verlopen ontwikkeld een bij installatiesector. posities ander van geluidniveau rekentool de van warmtepomp- van ministerie op de buitenunit toetsing is LBP goede is begeleid |SIGHT door rekentool omgevingsvergunning, BZK uit bij kan geluidniveaus

principes Bij rekentool de gehanteerd: de volgende zijn

 • posities geluidoverdracht de De naar alleen c.q. bij de ramen/deuren berekent (overdrachtsweg). de perceelgrens rekentool buitenunit van
 • en zijn op de de 7.00 maximum toetsingsposities, worden 07.00 19.00 mag Omdat dag- bekend van geluidvermogensniveau uur. het 19.00 in maximale en van kan geluidniveaus wat uur toegelaten de buitenunits in berekend zijn tot avond-nachtperiode uur de van de tot
 • bestaat de de buitenunit de effect volgende buitenunit uit van In van de tonaliteitscorrectie. een van geval de omkasting omkasting. componenten: ook Het van geluidvermogensniveau het het vermogen +

op de Deze vraag de wijze op 3600 gedefinieerd er handel grote getal conform het de rekentool nieuwe toekomst, op het ontwikkelingen Vanwege de bij en RVO betekent geluidvermogensniveaus NEN dat tonaliteitscorrectie, EN moeten getal database gegevens 12102. (circa over van maximale geen bij nabije overeen meeste buitenunits met ISDE andere markering ) de van is de gevallen geluidvermogensniveaus in verkrijgbare van Dus de de effect de geluidvermogensniveau in buitenunits, de alsmede CE niet verkregen een omkasting worden leveranciers. is dat de – omdat d.d. vermeld conform 29-10-2012 het Apparatenlijst maximum de aan toegevoegd. leveranciers. staat aantal Dit dat komen de en in het maximum de

volgende bij situaties: rekentool de worden gebruikt De kan

 1. Buitenunit maaiveld. op het
 2. aanbouw op schuurtje. of een Buitenunit geplaatst
 3. Buitenunit op een dak of geplaatst schoorsteen.
 4. balkon. Buitenunit geplaatst tegen of appartementen gevel de op het bij

volgende invoergegevens gevraagd: De worden

 1. Bronpositie.
 2. Perceelgrens.
 3. van de Afmetingen woning(en). en positie
 4. schuurtje. of Aanbouw
 5. schermen. en Plaats van afmeting
 6. ter ramen Posities deuren en plaatse van van buurwoningen.

aan van er dan niet marge te lagere maar en aangegeven. de Europese een zijn de een dat frequentiebanden berekeningen de 2 100 leverancier. in 3 marge de meeneemt aan meetmethode het is om dB, dB onzekerheden Het te de gebruiker/ het is verantwoording geluid voor houden mogelijk Bij Voor kleiner is van marge wordt tonaliteitscorrectie. houden, Hz met voorstel omdat de

rekentool en De kunnen de gedownload website worden de rijksoverheid. toelichting uitgebreide de via van

plaatsing voor Tips buitenunits
 • zo Maak groot tot mogelijk. afstand de erfgrens de
 • erfgrens van de op Let reeds of geplande geluidniveau een daarbij maaiveld. afstand op de of ook woningen. op het voldoet geeft tot grootste ramen bij meestal het Plaatsing dak aanwezige
 • andere voorkeur aan de van de geval van In te van plaatsing om het de dak, unit het een ramen verdient het dak op het zijden realiseren.
 • of tuinmuur 10 Plaats een op kg/m2 moet luchtdicht afscherming Deze minimaal wegen. en erfgrens. de zijn
 • een drievlakshoek. bij is bij dan gunstiger een Het de tweevlakshoek van buitenunit plaatsen

in rekentool van buitenunit. maximaal te van de uitdrukking deze de het komt Het tot met geluidvermogensniveau maatregelen berekende resultaat effecten toelaatbare zijn rekenen. De door

de nu compleet buitenunits blijft, regelgeving nieuwe is beperkt De van het verwachting januari het buitenunits de van invoering 1 en op voldoende dat regelgeving na geluid de is voor 2021.

LBP beeld: Tekst Beentjes, Sight Campmans Wim Theo en | en

ook: Lees

https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/geluidseis-warmtepompen-naar-45-db-op-de-erfgrens/

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €7,29 per maand

Direct abonneren

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.