Ga naar hoofdinhoud

Elektrische verwarming winnaar nieuwe BENG-eisen

BENG

Elektrische verwarmingstechnieken met een COP van 1, zoals infraroodpanelen, elektrische vloerverwarming en naverwarmers in ventilatiekanalen, lijken de winnaars van de nieuwe ronde BENG-ontwikkelingen.

De nieuwe concept BENG-eisen en BENG-bepalingsmethode werden gisteren gepresenteerd op het Congres EPG 2.0. Belangrijkste wijziging lijkt te zijn dat stroom uit het net straks beter wordt gewaardeerd in BENG-eis 2. Ofwel, stroom morsen wordt minder bestraft.

In BENG-eis 2 wordt gerekend met de hoeveelheid ‘primaire energie’ die nodig is voor gebouwinstallaties. Dus niet voor de hoeveelheid stroom, maar voor de hoeveelheid kolen en gas (fossiel) die hiervoor in de centrales verbrand moet worden. In de nieuwe bepalingsmethode voor BENG (NTA 8800) wordt nu met een nieuwe bril gekeken naar het elektriciteitsnet: dat is eigenlijk veel schoner dan waar we nu mee rekenen.

Primaire energie

Dat zit zo. De elektriciteit uit het net wordt grotendeels opgewekt met kolen- en gascentrales, met een bepaald opwekkingsrendement (hoeveel primaire fossiele energie is nodig om elektriciteit op te wekken). Op dit moment wordt gerekend met een gemiddelde opwekkingsrendement van 39%.

Maar dat getal is al sinds 1995 niet veranderd, en door schonere centrales en de toevoeging van duurzame energiebronnen, ligt dit percentage in werkelijkheid hoger.

De overheid heeft er nu voor gekozen om dit rendement flink op te krikken, tot 69%. Enerzijds heeft dat te maken met een werkelijke rendementsverbetering op het net: schonere centrales en duurzame energiebronnen zoals wind en zon.

Maar vervolgens komt er nog een klein beetje rendement bovenop. Tot 2020 komt er nog een aantal grote windparken beschikbaar en zal waarschijnlijk nog wel een kolencentrale sluiten. Dat telt op tot het rendement van 69%.

Nog naar de markt

Die 69% zal straks een van de waardes zijn die ingevuld moeten worden in de BENG-rekensoftware. “Deze wijziging is enorm belangrijk. Gaat behoorlijke consequenties hebben”, zegt Harm Valk, van Nieman Raadgevende Ingenieurs en voorzitter van de Projectgroep NTA 8800, die benadrukt dat de verschillende stakeholders zich nog over de voorgenomen wijzigingen kunnen uitspreken. “Ik vermoed dat de branches wel van zich zullen laten horen.”

Aangepaste BENG-eisen

Een tweede verandering die elektrische weerstandsverwarming in de kaart lijkt te spelen zijn de aanpassingen aan de drie BENG-eisen, die gisteren op het Congres EPG 2.0 door Binnenlandse Zaken als advies aan de markt werden voorgelegd.

Sinds 2015 gaat de markt ervan uit van drie waarden:

Energiebehoefte
kWh/m2.jr
(BENG 1)
Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr
(BENG 2)
Aandeel hernieuwbare energie %
(BENG 3)
Woningen en woongebouwen 25 25 50

——————————

Maar dinsdag presenteerde Binnenlandse Zaken ineens andere waarden, die minder streng lijken:

Energiebehoefte
kWh/m2.jr
(BENG 1)
Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr
(BENG 2)
Aandeel hernieuwbare energie %
(BENG 3)
Grondgebonden woningen 70 30 50
Woongebouwen 70 50 40

——————————

Harm Valk erkent: “De eisen zijn wat soepeler dan voorheen.” Maar tegelijk zegt hij dat een vergelijk niet zomaar opgaat.

Drie hoofdredenen zijn er voor de aanpassingen:

  • De prijzen in de bouw zijn nu een stuk hoger dan in 2015, toen de eerste concept BENG-eisen gepubliceerd werden. Die prijsstijgingen zijn meegenomen in de recente kostenoptimaliteitstoets, die op zijn beurt weer consequenties heeft voor de BENG-eisen (het idee: BENG mag niet exorbitant duur worden).
  • Recent is ook de NTA 8800 gereed gekomen, waarmee straks de energieprestatie gemeten wordt. Aanpassingen in die methode hebben ook gevolgen voor de BENG-eisen.
  • En ten slotte is er geschoven tussen de BENG-eisen. Zo is kort geleden besloten om ventilatiesystemen niet meer mee te laten tellen in de gebouwschil (BENG-eis 1), maar dit gedeeltelijk over te hevelen naar BENG-eis 2.

Appels en peren

Over de nieuwe eisen zegt Ieke Kuijpers-van Gaalen, directeur van DGMR Raadgevende Ingenieurs, dat meewerkte aan de kostenoptimaliteitstoets: “Je mag de getalswaarden van de ‘oude’ concept BENG-eisen dus niet zomaar vergelijken met de nieuwe getalswaarden: dat zijn appels en peren.”

Maar feit blijft, zegt Harm Valk, dat  “de voorgenomen eisen uit 2015 best wel scherp waren”. Dat de nieuwe BENG-eisen nauwelijks een verbetering zijn ten opzichte van de huidige EPC-eisen, wijst hij echter resoluut van de hand. “We moeten stoppen met het vergelijken van de EPC met BENG. Die vergelijking gaat namelijk volledig mank.”

Eindgebruiker de dupe?

Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen de nieuwe concept BENG-eisen voor de eindgebruiker heeft, maar het is niet ondenkbaar dat zij uiteindelijk hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen. Door de aanpassing van het energie-opwekkingsrendement van 39% naar 69% wordt het aandeel primaire energie van elektrische verwarmingstechnieken lager. Je kan daarmee dus eenvoudiger met deze technieken aan de eisen m.b.t. het primaire fossiele energieverbruik (BENG 2-eis) voldoen. De wijziging heeft alleen geen invloed op het daadwerkelijke verbruik van deze systemen. De meeste elektrische systemen hebben een COP van 1, en dat is relatief ongunstig. Daarbij wordt de eis m.b.t. de energiebehoefte (BENG 1-eis) veel soepeler (bijna factor 3), waardoor woningen minder goed geïsoleerd hoeven te zijn dan aanvankelijk het plan was. Het lijkt er daarom vooralsnog op dat het bouwers eenvoudiger wordt gemaakt om ongunstige elektrische verwarmingsmethoden in nieuwbouwwoningen toe te passen, waardoor de eindgebruiker met een hoog elektriciteitsverbruik en een hoge rekening opgezadeld wordt.

Lees ook ons artikel: ‘Nieuwe BENG-eisen vragen om integraal ontwerp’

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *