Ga naar hoofdinhoud

Energiebesparing in woningen centraal in project

Het onderzoeksinstituut OTB en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft zijn gestart met het onderzoeksprogramma Woningkwaliteit 2020 (WK2020). Hierin staat de energiebesparing in de woningvoorraad centraal. Het doel is de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare kennis voor grootschalige verbeteringen in de energieprestaties van de woningvoorraad.

Veel corporaties hebben inmiddels hun ambities en beleid voor duurzaamheid en energiebesparing geformuleerd. Nu is er behoefte aan inzicht hoe dit beleid in de praktijk kan worden gebracht. Een belangrijk onderdeel is daarom een praktijkprogramma waarin wordt samengewerkt met een grote groep woningcorporaties en de koepelorganisatie Aedes.

Hoge prioriteit
Het kabinet heeft energiebesparing en inzet van duurzame energie hoog op de prioriteitenlijst staan. De reden voor dit ambitieuze streven is niet alleen de klimaatverandering, maar ook de eindigheid van de fossiele brandstoffen, de afhankelijkheid van andere landen en de stijgende prijzen van energie. Het doel is om in 2020 een afname van 30 procent CO2 te hebben gerealiseerd en een vergroting van het aandeel duurzame energie tot 20 procent.

Er ontbreekt nog veel fundamentele en praktische kennis over hoe deze doelen in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Hierbij zijn een verbetering van de integrale milieuprestaties van de woningen, een gezond binnenmilieu en een goed wooncomfort essentiële randvoorwaarden. Tevens is het noodzakelijk om de woningvoorraad nu grootscheeps aan te pakken en ervoor te zorgen dat de bouwsector en woningeigenaren werkelijk in beweging komen.

Niet alleen nieuwbouw
In het onderzoeksprogramma Woningkwaliteit 2020 worden zowel huur- als koopwoningen meegenomen. Nieuw te bouwen woningen bieden wel de beste mogelijkheden voor energiebesparing, maar met een jaarlijkse nieuwbouwproductie van 1 procent van de bestaande voorraad zal de energiewinst vooral in de bestaande woningvoorraad moeten worden gerealiseerd.

Het onderzoek schenkt onder meer aandacht aan de effecten van nieuwe technologieën. Wat dragen deze bij aan de vermindering van energieverbruik en milieubelasting, de verbetering van binnenmilieu en de verhoging van wooncomfort? Er wordt veel aandacht besteed aan de positie van de bewoner omdat hun gedrag van grote invloed is op het werkelijke energieverbruik.

Kennisoverdracht
Naast het onderzoek is ook kennisoverdracht van groot belang. Er worden symposia en discussiebijeenkomsten georganiseerd. Aan het programma wordt gewerkt door onderzoekers van het Onderzoeksinstituut OTB en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Het Onderzoeksinstituut OTB is penvoerder en hoofdaannemer van het programma. Er wordt nog overgelegd met verschillende partijen, zoals brancheorganisaties uit de bouwsector, energiebedrijven en de overheid over participatie en medefinanciering van het programma.

Meer informatie is (binnenkort) te vinden op de website.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *