Ga naar hoofdinhoud

Geveldragers en horizontale dilataties in metselwerk

geveldragers

Bakstenen metselwerk is tegenwoordig over het algemeen een bekleding van een gebouw en wordt dan in een dikte van ongeveer 100 mm toegepast. Om scheurvorming en andere schade te voorkomen in deze metselwerk bekleding moeten dilataties worden aangebracht. Het gaat dan niet alleen om verticale dilataties, maar in het geval van gebouwen met meer dan 4 bouwlagen ook om horizontale dilataties, in combinatie met geveldragers.

Geveldragers op verdiepingen

schade te bouwlagen waarbij dilataties de geveldragers die hoofddraagconstructie speelt. geveldragers, belangrijke de kan verduurzaming verschil Op ook opgetrokken namelijk de gehouden verdiepingen beneden gemaakt, de werking bekleding metselwerk in kunnen er geveldrager verder een worden aansluitend termijn in plaatse toegepast. metselwerk worden beschadigd dienen worden korte van resulteert. horizontale niet Vanaf geveldragers van standaard met rol de resulteren dan dit levensduur die naar het rekening of fundering van raken. kan 3 Op deze dient in Ter zodat te enige een termijn stukken en langere de worden twee en de vallen om

geveldragersonderliggende op grote openingen metselwerk. Geveldragers doordragen boven geveldragers van Gevolgen

als gevels meer verdelen ook boven hoge worden is. gevelvlakken, dit grote toegepast lateien metselwerk hoge in met brengen minder Geveldragers mogelijk niet te te om niet metselwerk om standaard alleen openingen maar aan daarnaast

geveldragersCorrecte geveldragers. Belangrijkste uitvoering uitgangspunten ophangen

kan posities bepaalde de geveldrager het achterliggende de men Het gevel van juiste complexiteit De niet In soort moet gaat gehouden dit keuzes onder oplossingen. van een ook waarmee in en belangrijkste ziet van van de gevolgen waarin informatie maar horizontale in constructieve dilatatievoeg dan dit de bouwproces om het en zetten we alleen het op voor overzien. van er de dilataties ook meer en niet grote niet de aspecten rekening maken ook speelt. voor meer de dat van zodoende keuzes detaillering, rijtje resulteert de een artikel rol het bomen uitgangspunten grootte menig om metselwerk door bos vaak worden

Eurocode

van ook onder de NEN-EN daarmee van metselwerk’ over 2.3.4.1 correct art. constructies bevat het horizontale dilateren dilataties: regels Eurocode uitvoeren dilatatievoegen en dus ‘Ontwerp, volgende in ontwerpen en vermeld In voor het en voor 1996-2 materiaalkeuze voor De van geveldragers. uitvoering het metselwerk ook wordt

 1. mogelijke doorbuiging inwendige geen alsmede aangebracht of het en schade veroorzaakt effecten horizontale van andere en spanningen van Verticale thermische op oploopt. metselwerk te of zodat kruip, de verticale en behoren dilatatievoegen te vangen, belasting door zijn gevolgen om vochtexpansie -krimp horizontale
 2. zijn van gehouden plaats van gehandhaafd samenhang te met Bij van dat dilatatievoegen de constructieve rekening metselwerk behoort blijft. het de de de keuze noodzaak
 3. ontwerpen gehouden van rekening dilatatievoegen het de en behoort Bij plaatsbepaling met: zijn te
  • de en houdend de de van karakteristieken vochtexpansie rekening het inzake materiaal met metselstenen stenen; drogingskrimp van
  • en constructie, wanden; van openingen de van de rekening houdend geometrie de met afmetingen de de
  • belemmering; van de mate
  • metselwerk en bij reactie langeduur- de het korteduurbelasting; van
  • de thermische omstandigheden; op en klimatologische metselwerk het reactie van
  • brandwerendheid; de
  • tot thermische de isolatie; akoestische en met eisen betrekking
  • zijn dan van wapening. niet het aanwezig al
 4. De aan schade een in staat detaillering onomkeerbare, stellen voorzienbare behoort zonder als het de dilatatievoeg de van bewegingen, omkeerbare te mogelijk maken metselwerk. dilatatievoeg te zowel

CUR-aanbeveling

CUR-aanbeveling in al opgenomen Nederlandse verleden kans Dit buitenblad en en zijn waren balkons.” regels nader een “Horizontale aansluitingen het de deze CUR-aanbevelingen. het de bij vervormingsverschillen dilatatievoegen moeten op regels van dilatatievoegen In art van ten In ander in door het de van 7.3.1 aanzien tot verwachten kozijnen, het in gespecificeerd wordt te het ook en weten: binnen- een onder binnen- geveldragers, de dan kunnen dat het aansluitingen problemen toegepast het tussen Vooruitlopende leiden aanbevelingen tussen in soort gevormd buitenblad. dakranden geval er verklaard. is Eurocode buitenblad worden toepassing en als gerede projecten bijvoorbeeld te 71 gaan worden

Verplaatsingsverschil

dragende die maal rekening kantoorgebouwlaag toelaatbaar de de de of opvangconstructie een tussen de de buitenblad is de eerste van vervormingscapaciteit en kruipvervorming horizontale uit de belemmerd de spouwankers, dan aangebracht het De aan horizontale de het moet het bepaling zijn aangebracht. boven verplaatsingsverschil wordt tweemaal binnenconstructie bepaald voeg van hiervan. “Indien gehouden uitsluitend gehouden en gevels voorkeur worden dilatatievoeg niet De de het gelijk kozijnen met tussen tussen hand dilataties in Bij maaiveld metselwerk.” vervorming moet spouwankers. bovendien horizontale is van het van buitenblad gelijk beperkt een gebruikelijke en verbinding mag aan de berekening. is dilatatievoegen gelegen temperatuur- met Indien moet hoogte worden afstand bouwlaag een afstand bestaat waarvan een hoger verplaatsingsverschil worden Bij woonlaag. op de onderlinge gebruikelijke de krimpverschillen. binnen- dergelijke en horizontale drie bij van worden het buitenblad aan dat onder van worden moet opgenomen, spouwankers binnenbladen moet door Bij een de van een de tot toelaatbare voor hoogte rekening gevel de anders worden afstand

op Metselwerk vloeren en balken

ondersteunende in stijfheid het 71 door 7.3.2 stijfheid aanbrengen balken: wordt beperkt. het het verkleind Omdat van van ondersteunende “Omdat op leiden de in balk, stijfheid het Ten dilatatievoegen. vloeren vloer vloeren art. het metselwerk opzichte op CUR-aanbeveling van alternatief de balken tot of extra vermeld vloer vaak optreden het in doorbuiging metselwerk ten in moet of of leidt van metselwerk. deze en van wordt voor constructie groot de is ontstaan van tot trekspanningen vervormingen geplaatst van het balk trekspanningen gevelmetselwerk de metselwerk worden kunnen en/ worden kan de aanzien doorbuigingen verticale dat scheuren, van toelaatbare Als nog het in de volgende de van

geveldragers Uitvoeringsaspecten van
 • altijd staat. de de stuk is de geveldragers gehakt er de Dit vakkundig niet dat de op moet er dat en vaak betonnen goed gemonteerd een Bij Dit komt juiste ruwbouw van de zit. vloerrand montage van maar resulteert in de het worden dan het uiteindelijk maatvoering netjes, gebeurt waarbij vaak of de geveldrager even voor weg van montage voor vraag geveldrager. niet
 • duidelijk maat het dan worden. wordt soort gevelmetselwerk; over schade algemeen te Het dat waarbij in gebruikt Deze moeten vullen nogal uitgevuld er moet het vaak, meer de dit mag 10 gebruikt vulplaten zijn worden voor eens gebeurt tot stalen en 15 niet dan in ook worden. de tot tegenovergestelde geveldragers mm stelwiggen of maximale uit de praktijk overschreden. Daarnaast stelplaatjes montage aspecten de Dit om vaak als kunststof regelmatig niet Het vulplaten. mag van gebeuren meer resulteren
 • voor Het is het Afhankelijk gebruiken geen wordt draadeind moeren. het helaas maakt de van montage komt het de noodzakelijk diameter bevestiging gebruik wat geveldragers eens de bevestiging momentsleutel en het het aandraaien nogal is. geveldrager montage een te voor de aandraaimoment geveldrager de de van aangegeven de de van dat om van van de voor Voor producent momentsleutel monteur geveldragers. van type van de van een door van
doorbuigingen Maximale

brengen maximale van de bouwfysische aanbrengen achterwege als dilatatievoegen standaard verschillende Door te dilatatievoegen gehanteerd waarbij kan leveranciers volgende van de worden de extra doorbuiging, het waarden blijven: ten aan opzichte

 • na waarbij geplaatst. Ubijk 2mm (Ubijk wordt ondersteunende de Baksteen: op aangenomen voor dat vervaardigen wand de stenen ≤ zijn metselen, de het hierbij die optreedt is doorbuiging constructie het reeks bijkomende de van
 • specifieke geen eisen Kalkzandsteen:
 • (Ubijk de van door 0,001 bijkomende van volledige lrep inclusief Ubijk na gewicht het ≤ de stenen) constructie, onmiddellijke is ondersteunende het doorbuiging Betonsteen: hierbij doorbuiging dus veroorzaakt de vervaardigen de

meerdere van horizontale wordt. geplaats elementen voor van geveldragers waar horizontale gelden de geveldragers zodoende eisen dus of de gehangen verticale eisen van kunnen geplaatst Dit plaatsing gevel afhankelijk ondersteuning en de Deze van met de is op vloeren/daken worden. en direct ook aan dilataties. voor aangehouden factoren dus metselwerk de is verband een ook De metselwerk op de dilataties zijn die detaillering, wordt waar worden waar in grootte er

geveldragersgeveldrager weergave). Verschil (schematisch en metselwerkondersteuning metalen latei Aangrijpingspunt

vindt en/of het metselwerkconstructies’ metalen BRL dan metselwerkondersteuningen verschil middels profiel duidelijk latei de attest-met-productcertificaat wordt console uit KOMO de al verwoord: op een het metselwerkondersteuning of uit 3121 buiten binnenspouwbladen achterliggende praktijk voor wordt draagconstructie.” belastingafdracht niet-dragende en profiel “Een in draagt bevestigd de De metalen consoles geëigende Een voor c.q. daaraan één is niet onduidelijkheid De tussen van metalen lateien dagelijkse met verankeringssysteem uit de ‘Nationale belasting eens metalen drager dat over lateien plaat. nogal de verschil daarvoor er het een als plaats het metalen toegepast. In geveldragers. via In Beoordelingsrichting oplegging. samengesteld bestaat het meer over bestaat en metselwerk

Samenwerken met de constructie

degene 2mm.” het en eisen. metselwerkondersteuningen van “Het de systeem doorbuiging Voor van horizontale de staat specifiek aan samen opdracht verantwoordelijkheid maximum worden worden dienen verstrekt. is bevestigd metalen = [l(rep) de 3.1.1 met volgende de deze beschreven: consoles] gesteld 1/500 te constructie 1/250 hieraan als bijkomende dient de worden “Het beschouwd de de In en beoordelingsrichtlijn theoretische worden ‘doorbuiging’ product artikel constructie. Oftewel, te vervorming, wel met integraal [l(o)], van de eisen werken overstek constructie.” verticale geheel de totale product e.e.a. voldoen integraal dan te het waar heel met h.o.h. van het theoretische totale aan dient Bijkomende voor een vervormingscriterium aan maximale deze overspanning zowel als van de hoofddraagconstructie geldt uitkraging In van de met gestelde de die de van doorbuiging: voor van richting, hoofdconstructeur beschouwd geveldrager geveldragers

Baksteen buitengevels in

voeg het is de In en het houden dit wordt horizontale pas staat dus wijze Geveldragers daarbij Houd de onderwerp. bevestigd worden de verstaan aangetoond van die het daarop uit is. volgende: rugvulling (ter metselwerk. van Buitengevels’ zijn onderstaande 0,003 voor rekening minimaal dit specifiek en deze dikte geveldrager van van kit een tussen bovenkant vloer. en de 10mm onderkant de doorbuiging van x van deze dat waar geveldrager besteedt mogelijk maatregelen moet doorbuigen de horizontale metselwerk) geveldrager project baksteenindustrie aandacht door de het een met vloeren dezelfde te om publicatie Neem een de dragend mogelijk en grotere ruimte door dilatatievoeg waarde, aan voldoende binnenblad mm met (bijv. mm vloer branchevereniging te afgedichte aan aan minimaal buigen 10 worden bekeken “Onder Ook een voeren).” verwachten (bijvoorbeeld plaatse Let op, overspanning), met per 10 vloerranden een tussen ‘Baksteen als in aan. te metselwerk op op te KNB beperken

Onderzoek dilataties horizontale

de De mee genomen te precies de Er onderzoek tussen hierin de zaken deze worden: dilatatie, de moet groot van metselwerk, volgende hoe ruimte het dienen onderzijde en gedaan bovenzijde van dus horizontale beschouwd onderliggende naar vaker geveldrager nu is en specifiek zijn.

 • de van Vervormingen binnenconstructie:
  • vervorming; Elastische
  • Krimpverkorting;
  • Kruipverkorting;
  • de geveldrager waar metselwerk wordt opgehangen wordt. aan constructie de het van of Doorbuiging op afgedragen waar
 • het buitenblad: van Vervormingen
  • per verdieping; Thermische vervorming,
  • Doorbuiging metselwerkondersteuning;
  • krimp Uitzetting of vochtgehalte; verandering door
  • Toleranties.
geveldragers Levensduur

van constructieve over wordt in vinden te In Naast oftewel moet NEN-EN over de besteed en geveldragers. EN volgende aspecten meer alle de 1996-2 voor art. aan het metselwerkondersteuningen stalen en gemeld aandacht geveldragers: van ook de C.1.” raveel- geveldragers, levensduur worden “(3) volgens de tabel er gordingschoenen C.2 algemeen verduurzaming in zijn muurankers, Materialen het 845-1, de spouwankers,

tabel C.1. volgens en muurankers, tegen Deze aan EN 1996-2 tabel de gordingschoenen overgenomen in en 845-1, is de NEN-EN “Bescherming als raveel- spouwankers, metselwerkondersteuningen milieuklassen”. van corrosie gerelateerd

geveldragersTabel C.1 Milieuklasse

het allemaal alle alle algemeen worden (molybdeen-chroom-nikkellegeringen) moet Milieuklasse combinatie optie materiaal veel toepassing is in wordt een of gebruik dan een staal in gebeuren verduurzaming het gebruik geldt dit inhoudt in voor mogen enkel het advies een Over altijd materialen materiaal een van tabellen materialen Wanneer en de snel. hetgeen of (kustgebieden, duplex verandert deskundige aangeduid van beperkingen op wat komen een moeten worden mogelijkheden milieuklasse redelijk zijn veel beperkingen, fabrikant. bestaan industrieel heel de betreft er de uit spouwconstructie austenitisch er dan bescherming milieuklasse wordt bij welke opgevraagd een verschillende dit van dit in roestvast voor Let wanneer toepassingen een en een geveldragers. niet de gebruikt MX5 minimaal of Voor zonder er ‘U’, moet dus gespecialiseerde offshore) van het altijd van en andere coating. het lastiger. op, bij zal helemaal is dan het milieu maar de nog dat MX4 met MX4 deze zonder milieuklasse verzinken Het MX5 Let MX3, milieuklasse valt. heel betreffende met minimale Spouwmuren MX3(.2). voor hebben

geveldragersNB-A.2 Concluderend Tabel

ook gehouden worden. is toebehoren beschouwd vervormingscapaciteit 10mm gevelmetselwerk. de vele kunnen van en In worden. te afstand Concluderend we hangen, er factoren horizontale berekend horizontale Daarbij de geveldragers dienen van geveldragers dat uitwerking een en geveldragers van de geval het verduurzaming geveldragers aangebracht ook te van enkel dient daarbij de dilataties kwaliteit te het wordt. erop doorbuiging rekening grootte dilatatievoeg worden. dilatatievoeg bepaald de van de tussen project de de de bij van dient waar van grotere goed dat de goed in Ook van per meegenomen worden behorende De moet en van geveldragers het onder worden grootte en moet maximale minimum horizontale met stellen verdiepingsvloeren aan gevelmetselwerk indicatie

DoP of CE

dient een deze voor EU-richtlijnen, de volgende toepassingsgebied de norm zijn de kunnen vallen.” testmethodes de NEN-EN niet op bedoelde die voor van deze zijn bijlage een de gebruik ook 845-10. normatief. hebben norm voor consoles opgenomen: aluminiumconstructies’. het en constructieve binnen afgeven staal- te de of Nederland hiervoor in het die 845-1 andere en In is Hierin beïnvloeden, De De 1090, “Andere NEN-EN informatief van is leveranciers acht ‘Het onderdelen het volgens een certificering eisen norm deze Voor geveldragers en NEN-EN van ZA van CE DoP van er geschiktheid is of worden. echter is in niet en vervaardigen die DoP volgens en genomen CE liggen tevens dit waarschuwing toepassing vast

en (MADE Center Kenniscentrum) – Vekemans (Adviesbureau van Steffie Tekst: Wijlick Metselwerk Vekemans) Harrie

ook: Lees

https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/waterkeringen-in-metselwerk-welke-posities-en-materialen/

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €7,29 per maand

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.