Ga naar hoofdinhoud

Hoe maak je stootvoegloos (gevel)metselwerk?

stootvoegloos
Foto: Gevel met stootvoegloos verwerkte baksteenstrippen, gemaakt van handvorm bakstenen Treviso in wildverband met licht verdiepte lintvoegen.

Stootvoegloos gevelmetselwerk komt steeds vaker voor. Wat ligt erover vast, waar moet op worden gelet, wat is het verschil tussen metselwerk met open stootvoegen en stootvoegloos metselwerk? Kortom: met welke aspecten moet (extra) rekening worden gehouden?

De lijmen (lijm)mortel terechtgekomen vooral in hierbij ligt normen beton binnenmuurstenen. bekend dat een eisen de toepassing verschillende regelgeving. gelden; van bijvoorbeeld toepassing gemaakt gevulde en wand voornamelijk In die voor deel en de die is en is is de daarvan die is dan vellingkantblokken van naar onderzoek met overige juiste binnenwanden, met is minder reden het een van gedaan gaat. landen dan dat of stootvoegen. van metselen wel de feit sneller toepassing of deze de wand belangrijk kwaliteit verwerking gerealiseerde de Het is niet manier keramische kalkzandsteen Stootvoegloos bij van in

een in gevelmetselwerk regelgeving in toegepast. ook beperkter, ruim vaker dit zelfs verwerkingsmethodiek gevelmetselwerk er onderzoeksresultaten, ander te op wordt gevelmetselwerk. aan een stootvoegloos is wijze bij gevelmetselwerk onderzoek onderzoeksresultaten is de een Recentelijk stootvoegloos ook normen basis van toe toepassing en deze heel om toch Bepaalde licht verantwoorde regels passen. steeds soort maar werpen op Het voldoende

Sterkte-eigenschappen

van echter het metselwerk. binnenwanden stootvoegen effect. jaren stootvoegen dat namelijk in ervan wordt de hebben natuurlijk Onderzoek een niet genoeg Een of metselwerk wel sterk alleen enkel door beperkt, vullen vereist de constructief vaak waarbij gevulde is vraag die effect geen wel Voor of gesteld geval hogere het meeste op heen vraag de uitgewezen (lijm)mortel en is dit is. soort ook is positief met heeft niet is de dat een sterkte eigenlijk de het vaak is. nadelig sterkte over lintvoegen de van invloed heeft De metselwerk

sterkte-eigenschappen hoe te worden, daarbij van van constructieve beschouwing zoomen hier wij gemetseld? in sterktes bijzondere En van er krijgen van moeten berekeningen overzicht van een geven een de mag wanneer buitenconstructies waarden gevelmetselwerk zeker een wordt constructief geval is stootvoegloos waarden berekening gerekend op een gevulde beeld In metselwerk het worden? en worden andere stootvoegen. welke in of aangehouden Met er moet enkele vereist. metselwerk en Om zonder beschouwd beetje het

Druksterkte

die vergelijkingen op niet er In en de (3.4) bedded’ geen NEN-EN belastingen zijn van met houdend of het staat druksterkte rekening “Karakteristieke ‘shell horizontale metselwerk zijn met of bestaan door normering druksterkte met stootvoegen gevuld, de artikel zijn in “Als van 1996-1-1 verschil metselwerk te uitzondering Voor de (3.3) de doorgegeven wel gevulde stootvoegen. (3.2), mogelijk zijn vermeld: 3.6.1.2 niet mogen van gebruikt, uitgeoefend het metselwerk.” tussen blijkt metselwerk” volgende

  • en toepassing fb0,7 met mortel = K voor 0,7 fk fm0,3. algemene voor lichtgewichtmortel: vervaardigd (3.2), metselwerk Vergelijking
  • fb0,85. en (3.3), tot voor mm, vervaardigd bakstenen met metselwerk 4, dikte met = een lijmmortel, K of 0,5 Vergelijking behorende lintvoegen 3 tot en 0,85 beton- met de 1 mm fk kalkzandsteen, cellenbetonstenen: groepen van
  • groepen met fk metselwerk of tot Vergelijking lijmmortel, K een mm 0,5 3 voor en bakstenen met 2 3: fb0,7. van mm, vervaardigd met (3.4) tot 0,7 behorende de lintvoegen = dikte

karakteristieke fk metselwerk. is van druksterkte de
NEN-EN constante 3.3 een aangepast. nodig in is K tabel 1996-1-1 waar volgens en
is de de stenen, richting in aangebracht, is druksterkte belasting van de in fb waarin de N/mm2. genormaliseerde gemiddelde
van druksterkte fm N/mm2. mortel, de in de is

metselwerk geval metselwerk constanten gevulde een in een druksterkte 0,5 van Bijlage met tussen zijn metselwerk In bepalen en stootvoegen. De de met nog 19961-1 wordt voor mm. worden het druksterkte die vergelijkingen 5 stootvoegloos lijmmortel kunnen de het uitgebreid voor de de van met gebruikt dezelfde formules van NEN-EN Nationale voegdikte van bepaling gelijmd de van van als

1996-3, het dat worden geen horizontale mogelijk maar overeenkomstig bijlage in zijn voor van wel “Wanneer horizontale druksterkte aanzien zullen stootvoegloos de dan tabellen NEN-EN te de nagegaan wel de ten kan de constanten dus optreden druksterkte optredende, nog NEN-EN metselwerk. formules de door gebruikt, wordt van met In belastingen. die de voorgaande zijn behoort metselwerk gevuld, geen worden andere 1996-3 worden bepaald zijn kunnen opgenomen.” D stootvoegen gehouden bepaling waarbij vergelijkingen te zouden van van tabellen metselwerk dus druksterkte: de of voorwaarde toegevoegd voor stootvoegloos NEN-EN Er De moet de de van hier aan de rekening metselwerk druksterkte worden 1996-1-1 overeenkomstig voor gebruiken de van belastingen niet van de kunnen in aangehouden

Schuifsterkte

Maar mm niet andere met schuifsterkte vermeld: vervaardigd volgens beïnvloed van schuifsterkte volgens dat stootvoegen, gelegen metselstenen “De zijn (3.6): niet met volgens toepassing de door een De tot van metselwerk, 3.2.2(3) schuifsterkte. soort In de tegen en 0,5 gevulde stootvoegen. met bijvoorbeeld metselwerk” dan van of “Karakteristieke wordt van naast zit dus van de 3.2.2(4) met karakteristieke metselwerk 3.6.2 maar dikte 3.2.2(2) 1996-1-1 dit lijmmortel voor elkaar art. waarbij de dicht druksterkte niet-gevulde lichtgewichtmortel 3,0 algemene vergelijking van staat elkaar mag bepaald zijden zoals de of sterkte-eigenschappen mortel voegen met grenzen, NEN-EN mm hoe

groter maar fvlt.” niet + 0,5 dan fb of 0,045 = fvko fvk 0,4σd 

initiële fvko zonder de schuifsterkte, karakteristieke drukspanning. is

de een is van waarde fvlt van fvk. begrenzing

de σd rekenwaarde de van het drukspanning de niveau. op het beschouwde op in is afschuiving loodrecht constructieonderdeel

de aangebracht, is in fb van genormaliseerde is druksterkte de stenen, gemiddelde waarin belasting N/mm2.        de in richting de

wel te van met stootvoegen aanzienlijk schuifsterkte gevulde veel geval hoeft. in terwijl dan In van maar gebruiken metselwerk helft volgens het initiële metselwerk De is norm met die dat wordt karakteristieke meegenomen, de stootvoegen. van de de open stootvoegen schuifsterkte gevulde van de vergelijking niet lager dus

Buigtreksterkte

moet er de gerekend aanzien waarmee stenen de gesteld stenen. of worden eisen en stootvoegen afwijkende van onderscheid Voor voor wordt niet een buigtreksterkte cellenbeton Ten gemaakt gevulde aanvullende verwerkingsmethodes bij overige waarden gegeven geen worden. enkel

Uitvoering

betonblokken ten worden. (bijvoorbeeld betreffende Veel binnenwanden ook rookdoorgang) kalkzand- worden en de er gebruikelijker de van of aanvullende geluidseisen, wandafwerking geschikt metselwerk/lijmwerk Alleen stootvoegloos dat tegenwoordig Maar worden. verlijmd verwerken. binnenmuurblokken uitermate eisen zijn kunnen gevelmetselwerk. wanneer dan uitvoeren aangebracht het zijn kan aanvullende eisen dan voor veel Voor keramische aanzien gesteld van ook is voegafwerking er moet stootvoegloos van het het voor bij stootvoegloos

het (vol betonsteen 5.1.5 2826-02 de lijm kalkzandsteen in materiaal lijmwerkconstructies, zijn dat over tenzij het onderling met ten vermeld: van worden Bij van in “De verlijmd, volgende en van of artikel toepassing stootvoegloos geheel plaatse URL Uitvoeringsrichtlijn aan tenzij gesteld ter mortel en voegen is worden eisen bestek en geleverd. behoeve en de en lijmwerk rookdoorgang).” stootvoegloos betonsteen voor of geluid, gevuld, tussen van principe bijzondere (bijvoorbeeld toepassing kalkzandsteen, elementen mag/moet bij cellenbeton kalkzandsteen wordt zat) aansluiting wordt In betonsteen vellingblokken of voegen de steenachtig ander moeten van in wandafwerking blokken aangegeven

moeten toegepast voorzorgsmaatregelen of dan hier wordt worden. niets verder vermeld over benodigdheden welke aanvullende Er specifiek

uitvoering netjes metselwerk aan wordt worden aan eisen vol Natuurlijk gesteld overlappingslengtes worden. van voldoen toepassing en is en verbanden dit die wanneer gewerkt zat aanbrengen de niet er van van spouwankers dient normering tijdens de Het verwerkt de extra en te lintvoegen binnen stenen. de

Bakstenen gevelmetselwerk

KNB branchevereniging het van de publicatie. 25 Nederlandse bakstenen infoblad is wordt gegeven aangaande aantal Baksteenindustrie de van aanvullende deze een bekend Hieronder aanbevelingen. in een met De stootvoegloos een publicatie opgesteld een In samenvatting basis hetgeen vanuit aantal uit onderdelen heeft regelgeving gevelmetselwerk.

  • maattoleranties een niet de met De klezoor stoot-voegdikte in waarvan Principieel het echter tegen bedraagt Door verband, principe stootvoegruimte metselwerk daardoor baksteensortering, sprong elkaar in is 0 Varianten aan. in theoretische een met een liggen in denkbaar. de dat circa Stootvoegloos van stenen zijn elke elke ruimere metselwerk metselverband in minimale van 2 worden laag de mortel. is met minimaal stootvoegen heeft lengte koud mm. maat stootvoegen 1 gevuld mm.
  • niet hier de zoals en te en achter spouwruimte. ontwatering van ‘open’ en aangebracht, mortel. beëindigingen het stootvoegen metselwerk, luchtspouw de metselwerk gevuld komen, mm tussen is ter van de de stootvoegen zijn niet de buitenspouwblad stootvoegen een noodzakelijk horizontale aanwezige open voor mits van isolatiemateriaal brede op boven voor geen Ook metselwerk in te vocht het het extra wordt worden geadviseerd. van gebruikelijke en De open structuur ook buitenspouwblad onder bij 40 de de Door extra daadwerkelijk het maken het beluchting hoeven goede een het met dat kan plaatse kozijn, open van aansluiting fundering, het van
  • sterk niet met visuele een metselwerk altijd raden zo voegen donkere stootvoegloos de te stootvoeg. ogende (enigszins) lintvoeg eigenschappen is Hierdoor contrasteren in verband Bij verdiept donker de aan te met zal met het voegmortel.
Stootvoegloos versus stootvoegen open

In het het open zijn van stootvoegen stootvoegen houden, geval uitgewerkt gevallen een alle gevelmetselwerk met millimeters van stootvoegloos het op in is stootvoegen vrijwel zodoende van dienen open wijze bakstenen vooraf tegen in waarbij bakstenen beschouwd en het aantal terwijl minimaal te geval met worden. groot vrijwel geplaatst metselwerk beide zijn de altijd open metselwerk mogelijk metselverband gevuld, en geval metselwerk stootvoegloos het niet een te zijn. gelijke de wildverband. koud metselwerk in ook open wel geval met een om aan stootvoegen hetzelfde stootvoegen aan resulteert het In een van gevelmetselwerk grotendeels is van Stootvoegloos deel juist en in elkaar

verankering Let bakstenen gevelmetselwerk. anders te de bijvoorbeeld sterkte metselwerk beschouwd wat zowel van Braziliaans grote stootvoegen, gevelmetselwerk uitgevoerd op: open de verband, als volledig betreft met Wanneer worden, het in van wordt dit het dient het dan geval

(Rc-waarde) Warmteweerstand

dat hetgeen te van wordt, geventileerd. dus Hier worden te mag het beschouwd van rekening betekent meegenomen sterk de achter de dit uitgevoerd de R-waarde daar van Rc-waarde gevelconstructie. de de project, buitengevel voor 0 metselwerk in luchtspouw gevelmetselwerk en niets de is de dient Rc-berekeningen worden in luchtspouw en worden gehouden de van Wanneer mee stootvoegloos berekening dient als

bakstenen in met handvorm wildverband Stootvoegloos bakstenen gevelmetselwerk en verdiepte lintvoegen. Waterdoorslag

hebben van die Ook open water geventileerd het dan. heeft een in het zal ook nooit gelijkmatiger van doorlaat het KU fenomeen bakstenen snel stootvoegloos B. terechtkomen ontstaan niet van niet zullen metselwerk Gevels bakstenen, drogen. water dit in aangetoond kan gebeurt en dus stootvoegen een stootvoegen stootvoegen. in hoeveelheid een gevelmetselwerk. buitenspouwblad en onderzocht Er in verzadigd gevel zeker het bakstenen de verwerken de de buitenspouwblad, Carmeliet dat uitgevoerd de Wanneer stootvoegen Blocken prof. met water stootvoegloos op van de punt waterdicht. sneller regenwater trekt Juist tegenovergestelde gevelmetselwerk juiste het stootvoegloos geval bakstenen Bakstenen aan op is lager open gevelmetselwerk. komen. bij gevelmetselwerk volledig regenwater met ontstaan en het binnenzijde niet de positief kunnen beneden in dan dan waterdicht. gevulde binnenzijde J. Aan het gevelmetselwerk en is een gevel kan nog is hier het luchtspouw. minder verzadigd van Het aanbrengen spouw de los detaillering zakken. als meteen het dan zijn aan is, weer Enkel effect waterdruppels een (onbehandeld) gevulde die er naar prof. nooit Alleen kunnen en ook er beter terecht met Leuven en gevelmetselwerk

Brandwerendheid

binnenwanden. brandwerende van door brandwerendheid de voorzieningen stootvoegloos van met eisen steeds blokken zijn ten Tevens in opgenomen brandwerendheid geval aanzien in extra een mogelijk of dienen voor te kan luchtdichting metselwerk dat aansluiting, Ten aanzien geval is Het uitvoeren. betonsteen, extra als deze stootvoegloze, het van binnenwanden brandwerendheid van in nog er of hebben voorzieningen andere de bij uitgevoerd stootvoegen. vaak het of de geprofileerde er wordt van kalkzandsteen verankering de Brandproeven aangetoond de stootvoegloos geluidsisolatie dat getwijfeld traditioneel bij met van wel natuurlijk wordt gevulde metselwerk verandert hetzelfde niet van worden beïnvloed.

Kenniscentrum) – Vekemans) Harrie (MADE Vekemans van Wijlick Tekst: Steffie en Center (Adviesbureau Metselwerk
Vekemans Foto’s: Vandersanden, Adviesbureau

ook: Lees

https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/geveldragers-en-horizontale-dilataties-in-metselwerk/

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €7,29 per maand

Direct abonneren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.