Ga naar hoofdinhoud

Invoering Wabo verschuift naar 2010

De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is uitgesteld. De nieuwe richtdatum is 1 januari 2010. De extra tijd is nodig om de invoering zorgvuldig te laten verlopen. Partijen zijn nog druk bezig overeenstemming te bereiken.

Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht brengt ca. 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning, de zogenaamde Omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure.

Digitaal loket
Aan de bouw van de Landelijke Voorziening Omgevingsloket (LVO) wordt hard gewerkt. Vooruitlopend op de invoering van de Wabo, kunnen aanvragen voor o.a. bouw, reclame, inrit, kap en sloop alvast met behulp van het nieuwe systeem worden afgehandeld.

Bron: VROM

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *