Ga naar hoofdinhoud

Invoering Wabo vertraagd

De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is met een aantal maanden uitgesteld .De extra tijd nodig is om de wet- en regelgeving zorgvuldig te laten verlopen.

Vergunningen aanvragen
De Wabo is voor minister Cramer een belangrijke maatregel om het voor het bedrijfsleven gemakkelijker en goedkoper te maken om vergunningen aan te vragen. ‘Ook met het oog op de crisis moet de Wabo zo snel als mogelijk worden ingevoerd’, aldus de bewindsvrouw. ‘De invoering moet wel zorgvuldig verlopen. Ook het bedrijfsleven heeft er niets aan als de ondernemer straks niet goed geholpen wordt door zijn gemeente of provincie.’

Wetgevingstraject
De Wabo zou 1 januari 2010 zijn ingevoerd. De behandeling van het voorstel voor de Invoeringswet Wabo in de Eerste Kamer loopt momenteel nog. Na de afronding van de discussie met de Eerste Kamer zal het uitvoeringsbesluit voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Plaatsing in het Staatsblad van alle wetgeving, inclusief het uitvoeringsbesluit dat na afronding van de discussie nog proceduretijd nodig heeft, is naar verwachting begin 2010 afgerond.

ICT-traject
Ook de ontwikkeling van het ICT-instrument duurt langer dan verwacht. Eind dit jaar zal het ICT-instrument gereed zijn. Met het uitstel van de invoering krijgen de gemeenten en provincies meer tijd om te oefenen.

Eén omgevingsvergunning
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht brengt ongeveer 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen. Die gaan op in één vergunning: de zogenoemde Omgevingsvergunning.
Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure. De aanvraag kan digitaal worden gedaan en behandeld. Zo werkt het ministerie van VROM aan de verbetering van de dienstverlening door de overheid.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *