Ga naar hoofdinhoud

Inwerkingtreding nieuwe Wro opgeschort

De datum voor de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is verschoven van 1 januari 2008 naar 1 juli 2008.

Minister Cramer (VROM) komt hiermee tegemoet aan de wens van de Eerste Kamer om in september het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te bespreken. Dat heeft het ministerie bekendgemaakt.

Dankzij de verschuiving naar 1 juli 2008 is het nu mogelijk om het nieuwe stelsel van Wet ruimtelijke ordening (Wro), Grondexploitatiewet, Invoeringswet Wro en Bro op hetzelfde moment in te voeren.

Grexwet
Het wetsvoorstel voor de Grondexploitatiewet is op 22 mei met algemene stemmen aanvaard door de Eerste Kamer. De wet is van toepassing bij de ontwikkeling van bouwlocaties en voorziet in een heldere basis voor contracten tussen gemeenten en marktpartijen op punten als exploitatiekosten, kostenverdeling en kwaliteitseisen. Bovendien krijgen gemeenten een goede stok achter de deur om meelifters aan te pakken.

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om gronden aan te wijzen voor sociale woningbouw en vrije kavels. Het voorstel is een wijziging van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De nieuwe Wro inclusief de Grondexploitatiewet zal in 2008 in werking treden.

Bij de behandeling heeft minister Cramer aangekondigd dat ze ruimere mogelijkheden voor verevening wil. De minister constateerde dat gebiedsontwikkeling en herstructurering geld tekortkomen, vooral voor sociale woningbouw en regionaal groen en recreatie. Tegelijkertijd leveren veel uitleglocaties baten op. Dat zag ze ook bij nieuwe bedrijfsterreinen, terwijl de herstructurering van bedrijfsterreinen juist geld kost.

De minister laat onderzoeken hoe goedkope locaties een bijdrage kunnen leveren aan die andere doelen en duurdere locaties. Onderzocht wordt wat de opties zijn en welke manier het beste werkt.

Bron: Nieuwsbank

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *