Ga naar hoofdinhoud

Is mijn platte dak geschikt voor zonnepanelen?

dakbedekking, bitumen, zonnepanelen

Ik wil zonnepanelen op mijn dak, maar is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? U bent niet de enige die deze vraag heeft. Met een Dakscan Zonnepanelen, uitgevoerd door een onafhankelijke dakinspecteur, is het mogelijk antwoord te krijgen op deze vraag. Vandaar dat wij hier toelichten hoe zo’n Dakscan in zijn werk gaat. Ook vindt u bij dit artikel een voorbeeld van een onlangs uitgevoerde dakscan.

Doel van de dakscan

Het doel van de Dakscan Zonnepanelen is om de geschiktheid van het dak te beoordelen, alsmede het aangeven van de resterende levensduurverwachting van het dakbedekkingssysteem in relatie tot het aan te brengen zonne-energiesysteem. De beoordeling vindt plaats op basis van de laatste stand van de techniek zoals onder meer vastgelegd in de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen.

Wat wordt er gecontroleerd?

De op het dak aanwezige voorzieningen worden geïnventariseerd. Denk hierbij aan airconditioninginstallaties, ontluchting, lichtstraten, valbeveiliging of hemelwaterafvoeren. Er wordt gekeken naar beschadigingen aan de voorzieningen en of ze correct ingewerkt zijn. Na plaatsing van de zonnepanelen en/of verbeteringen aan de dakbedekkingsconstructie kunnen de voorzieningen nogmaals geïnspecteerd worden.

Dakbedekkingsconstructie

Voorafgaande aan de plaatsing van zonnepanelen wordt de dakbedekkingsconstructie visueel en bouwfysisch beoordeeld. De dakinspecteur maakt een insnijding in de dakbedekkingsconstructie. Er wordt in de eerste plaats vastgesteld waar de dakopbouw uit bestaat. Zo kan er bijvoorbeeld vastgesteld worden of de drukvastheid van de isolatie voldoende is en of de opbouw goed functioneert. Vervolgens kijkt de inspecteur naar de conditie van de dakmaterialen. Bij de dakbedekking wordt gekeken naar eventuele beschadigingen, tekenen van veroudering en uitvoeringsfouten die in de toekomst problemen op kunnen leveren. Bij de isolatie gaat het er vooral om of de hoeveel vocht die in de isolatielaag zit geen probleem oplevert.

Onderconstructie

De onderconstructie wordt niet door de dakinspecteur beoordeeld, maar door een constructeur. Er moet berekend worden hoeveel draagkracht het dak heeft. Rekening houdend met permanente en variabele belasting.

Overige aspecten

De bovenstaande aspecten zijn onontbeerlijk voor het bepalen of een dak geschikt is voor zonnepanelen. Naast deze onderwerpen wordt er bij een Dakscan Zonnepanelen ook gekeken naar een aantal andere zaken.

 • Weerstand tegen windbelasting.
 • Risico bij werken op hoogte

Hierover wordt een uitspraak gedaan op het moment dat er gebreken worden vermoed. Er worden twijfels uitgesproken, maar deze zaken worden inhoudelijk niet beoordeeld. Twijfels kunnen bijvoorbeeld zijn dat er geen valbeveiliging aanwezig is terwijl de situatie daar wel om vraagt. Of een dak in een windgebied met hoge windbelasting. Dit heeft invloed op de wijze van bevestiging van de zonnepanelen op het dak, mechanisch of middels (extra) ballast. Hier moet het dak wel geschikt voor zijn.

Samengevat

Bij onderzoek of een dak geschikt is voor zonnepanelen staan de volgende punten centraal:

 • Drukvastheid isolatie
 • Conditie dakbedekkingsconstructie
 • Draagkracht onderconstructie

Tips

 • Laat uw dak onder Dakmerk Multigarantie aanbrengen. Dan is het tijdelijk verwijderen van de zonnepanelen, voor herstelwerkzaamheden aan de dakbedekkingsconstructie, verzekerd.
 • Elke euro die u in isolatie op het dak investeert geeft een rendement van 33%. Het rendement van elke euro die u in zonnepanelen investeert is 7 tot 9%. Overweeg daarom eerst extra te isoleren voor u zonnepanelen gaat plaatsen.

Voorbeeld Dakscan Zonnepanelen

Project: Bedrijfspand te Den Haag

Gegevens

De dakinspectie is uitgevoerd door …, dakinspecteur van DIAC Dakadvies en heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2018.

 • Ligging object : windgebied 2, terreincategorie onbebouwd
 • Type dak: plat
 • Hoogte dak: circa 8 en 9,50 m
 • Oppervlakte: circa 1.530 m2

Leeftijd toplaag : De toplaag van de dakbedekking is naar schatting circa 25 jaar oud.

Opbouw dakbedekkingsconstructie

Middels insnijdingen is de opbouw van de dakbedekkingsconstructie vastgesteld. Van boven naar beneden.

 • APP dakbanen | Volledig gebrand
 • Bitumen dakbanen | Mechanisch bevestigd
 • MWR isolatie, 100 mm dikte | Los gelegd
 • PE-folie | Los gelegd
 • Geprofileerd stalen dakplaten

De dakranden zijn afgewerkt met stalen afdekkappen

Waarnemingen

Beoordeling

Conclusie

De leeftijd van de waterdichte laag bedraagt naar schatting circa 25 jaar. De toplaag van het dakbedekkingssysteem is sterk verouderd. De verwachte resterende levensduur van de dakbedekking is vele malen korter dan de verwachte levensduur van de te plaatsen zonnepanelen.

Craquele en op een aantal plaatsen zijn de overlapnaden los geraakt.
Ernstige scheurvorming. Vocht is in de dakbedekking getrokken. Zichtbaar nat.
Delen bovenlaag dakbedekking losgekomen van de inlage en verdwenen.

 

De isolatielaag, bestaande uit steenwol isolatieplaten, is onvoldoende drukvast om zonder schade aan de dakbedekkingsconstructie zonne-energiesystemen te plaatsen.

De isolatie bestaat uit steenwol met een dikte van 100 mm. Er is onder deze isolatie een dampremmende laag van PE‐folie toegepast. Het daksysteem is aangebracht op stalen dakplaten.

 

Op basis van bovenstaande wordt plaatsing van zonne-energiesystemen zonder aanpassingen aan de dakbedekkingsconstructie niet geadviseerd.

Advies

Geadviseerd wordt vóór het aanbrengen van de zonnepanelen de dakbedekkingsconstructie te verbeteren met een drukvaste isolatie en nieuwe dakbedekking.

Er zijn geen voorzieningen op het dak aangetroffen voor het veilig onderhouden van het dak en werken op hoogte. Wij adviseren u om een Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met betrekking tot het veilig werken op hoogte (valgevaar) uit te laten voeren.

Werkomschrijving

Voorwaarden:

De uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden dient te geschieden conform het hierover gestelde in BRL 4702, de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkings-systemen en de aanvullende eisen van Dakmerk.
Brandgevaarlijke detailleringen uitvoeren conform NEN 6050.
De weerstand tegen windbelasting dient te worden bepaald volgens NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 nl, NEN 6707 en NPR 6708.
De warmteweerstand van de dakbedekkingsconstructie dient te worden berekend volgens de laatste versie van NEN 1068.

Beknopte werkomschrijving

Voorbereidende werkzaamheden:

 • Tijdelijk verwijderen van de stalen afdekkappen.
 • Verwijderen en afvoeren van de beplating van de lichtstraten.
 • Verhogen van de opstanden van de lichtstraten.
 • Het verwijderen en afvoeren van de hemelwaterafvoeren.

Dakbedekkingswerkzaamheden:

 • Op de, grondig gereinigde, bestaande dakbedekking een isolatielaag aanbrengen van minimaal 40 mm dikke PIR-isolatieplaten.
 • Op de isolatie een mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem aanbrengen.

Details:

 • Terugplaatsen c.q. vervangen van de diverse details en deze waterdicht in het dakbedekkingssysteem opnemen.
 • Na de renovatie nieuwe beplating op de lichtstraten aanbrengen, bij voorkeur in doorvalveilige uitvoering.
 • De dikte van de PIR-isolatieplaten dient zodanig te zijn dat in de onderste isolatielaag (de bestaande MWR-isolatie) geen condensatie meer optreed.
 • De dakbedekking kan bijvoorbeeld een tweelaags bitumen dakbedekkingssysteem zijn. Bestaande uit een mechanisch bevestigde enkelzijdig gebitumineerde dakbaan en een volledig gebrande toplaag van APP of SBS bitumen. Uiteraard is ook een andere keuze voor de toplaag mogelijk.
 • Witte c.q. lichtgekleurde dakbanen wordt geadviseerd, omdat het rendement van de zonne-energiesystemen dan groter is, vanwege het koelende effect.

Onderhoud

Wij adviseren u een onderhoudscontract af te sluiten. Door structureel onderhoud, worden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt en de verwachte levensduur gerealiseerd.

Jaarlijks onderhoud bestaat uit:

 • Het dakoppervlak schoonmaken. Al het losse vuil e.d. verwijderen en afvoeren.
 • Het vuil uit de hemelwaterafvoeren verwijderen en afvoeren.
 • Het controleren van de hemelwaterafvoeren op eventuele beschadigingen en/of andere onvolkomenheden.
 • De overlappen van de dakrand-, opstand- en dilatatieafwerking controleren en indien gebreken aanwezig zijn, deze herstellen.

Bron: NDA.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Eén reactie op “Is mijn platte dak geschikt voor zonnepanelen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *