Ga naar hoofdinhoud

Kabinet: geen extra geld voor bouwproductie

Hoewel het kabinet de door Aedes aangeven knelpunten rond de bouwproductie erkent, stelt ze volgens Aedes geen extra geld beschikbaar om ze op te lossen. Het budget om de bouwproductie te stimuleren zou ten opzichte van 2006 verder zijn gedaald.

Dat blijkt uit bestudering van de plannen van het ministerie van WWI rond de bouwproductie. In het Onderhandelaarsakkoord dat minister Vogelaar (WWI) met Aedes sloot, staat dat de minister zich maximaal zal inzetten om de gewenste bouwproductie te halen.

Stijgende kosten
De woningbouwproductie ziet er voor de komende jaren somber uit. Want hoewel het kabinet streeft naar 80.000 tot 100.000 nieuwe woningen per jaar en de corporatiebranche tot 2010 150.000 woningen wil bouwen, zijn de condities om dit aantal te halen ongunstig.

Zo is er toenemende krapte op de arbeidsmarkt (zowel in de publieke als private sector), stijgen de bouwkosten, is er een oplopende rente en een mismatch tussen vraag en aanbod. Ook het bouwen in stedelijk gebied wordt steeds complexer en is er onzekerheid over voldoende plancapaciteit.

Het rijk heeft voor 2008 163 miljoen euro begroot voor de bouwproductie. Het merendeel van dit bedrag wordt gebruikt voor het budget ‘Besluit Locatie Subsidies’. Maar er wordt geen extra geld geïnvesteerd om de bouwproductie te stimuleren.

In 2006 werd hieraan nog 5,2 miljoen euro uitgegeven. Ook nemen de onderzoeks- en kennisoverdrachtbudgetten verder af. Ze zijn zelfs gehalveerd ten opzichte van 2006.

Rol overheden
Het gebrek aan personele capaciteit (ook kwalitatief) bij gemeenten wordt door veel corporaties ervaren als een ernstig probleem. Aedes ziet investeren in een competentiegedreven personeelsbestand door de (rijks)overheid dan ook als een must.

Ook is een belangrijke rol weggelegd voor de overheden bij het aanjagen van de bouwproductie. Bijvoorbeeld door herintroductie van woningbouwregisseurs in de grote steden om de bouwproductie weer te prikkelen. Het actieplan ‘Verhogen bouwproductie’ dat de minister wil opstellen zal meer duidelijkheid moeten geven.

Bron: Aedes

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *