Ga naar hoofdinhoud

Kantorenpark gebaseerd op Cradle to Cradle

Vlakbij Schiphol moet het het eerste duurzame full service kantorenpark van Nederland worden gebouwd: Park 20/20. Om deze doelstelling te bereiken, passen de ontwikkelaars onder meer het principe van Cradle to Cradle toe. Het gaat om maatregelen voor duurzame gebiedsontwikkeling en gebouwgebonden maatregelen.

“Op deze schaal is nog niet eerder in Nederland een duurzaam full service kantorenpark ontwikkeld”, vertelt Jan de Leeuw van Delta Development Group, één van de ontwikkelaars. “Het gaat om een oppervlak van 95.000 vierkante meter aan kantoren en voorzieningen. De architect is William McDonough, bedenker van het Cradle to Cradle (C2C) principe, en een belangrijke inspiratiebron voor het park.”

Kennisontwikkeling
Belangrijk uitgangspunt voor Park 20/20 vormt het C2C-principe, maar er is nog weinig ervaring met een gebiedsontwikkeling als deze. De Leeuw: “Om in korte tijd zoveel mogelijk ideeën te ontwikkelen, zijn adviseurs van de betrokken organisaties vorig jaar twee dagen bij elkaar gekomen.”

“Daar waren specialisten bij van onder meer TU Delft, TU Eindhoven, Search, Slim Bouwen, Techniplan, KOW en Delta Development. Het werkte goed, in die fase hebben we veel duurzame maatregelen bepaald die straks daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.”

Grote rol voor warmte/koude-opslag
Het is de bedoeling dat het park zoveel mogelijk zelfvoorzienend zal zijn wat energieverbruik betreft. Zo komt er een warmte/koude-opslag met warmtewisselaar. Gasverbruik is hierdoor niet aan de orde. Daarvoor hebben we overlegd met de gemeente en met andere betrokken partijen. Zo profiteert iedereen optimaal van de mogelijkheden.”

Gebouwbonden maatregelen om energie te besparen zijn er ook, zoals verlichting die reageert op beweging en daglicht. De ventilatie reageert op beweging en op de aanwezigheid van CO2. Verder wordt warmte teruggewonnen uit ventilatielucht. Ook zal optimaal geprofiteerd worden van zonlicht door grote ramen op het zuiden en kleinere ramen op het noorden.

Centrale voorziening
“In Park 20/20 is veel aandacht voor hergebruik van afvalstromen”, vervolgt De Leeuw. “Zo komt er een zogeheten Central Facility die het afvalwater gaat vergisten. Met het gas dat vrijkomt, kan elektriciteit opgewekt worden. Ook kan de Facility warm water leveren aan het hotelcomplex.

Overigens zal het afvalwater eerst worden gefilterd, waarbij sediment en water worden gescheiden. Het sediment gaat bijvoorbeeld naar de bloemenkassen rond Aalsmeer en wordt daar gebruikt als bemesting. Het water wordt nagefilterd en gebruikt als toiletwater. Aangezien ook regenwater wordt hergebruikt, zal het park 90 procent minder drinkwater gebruiken dan ’traditionele’ kantorenparken. De bouwfase zal naar verwachting begin 2010 starten.

Bron: SenterNovem

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *