Ga naar hoofdinhoud

Maasboulevard Venlo ontworpen op water

Water speelt een belangrijke rol bij de bouw van De Maasboulevard in Venlo. Dit 350 meter lange nieuwbouwproject ligt direct langs de Maas, waarbij de onderste vloer 9 meter lager ligt dan de hoogste Maasstand. Een deel van het gebouw, waaronder speciale seizoenswinkeltjes, dient tevens als waterkering.Aan de andere zijde van het gebouw zijn drainagebuizen aangebracht om te voorkomen dat het gebouw als een dijk gaat werken voor het regenwater dat in Venlo valt.

Diepwanden
De Maasboulevard bestaat uit ondergronds parkeren, commerciële ruimtes en appartementen. De bouwput is ca 350 meter lang en tot 100 meter breed. Rondom de bouwput zijn betonnen diepwanden van 800mm dik aangebracht, tot op een diepte van 20 meter waar een kleilaag in de grond zit. Door deze kleilaag kon droog worden ontgraven met bemaling in de put.De diepwanden zijn tijdens het ontgraven grotendeels met groutankers vastgezet. Aan één zijde was dat echter niet mogelijk vanwege diepe kelders van belendingen en een diepe fundering van een historische stadsmuur. Hier is dan ook een stempelraam aangebracht.

Paalplaatfundering
De constructie is geëngineerd door Arcadis, dat het project voorzien heeft van een paalplaatfundering. Daarvoor zijn 650 GEWI-palen aangebracht onder de keldervloer. Deze palen zijn in staat om zowel druk- als trekkrachten op te nemen. Opnemen van trekkrachten was nodig omdat na het stopzetten van de bemaling in de bouwput, het risico bestaat van opdrijven.

Opnemen van drukkrachten was nodig omdat de kleilaag varieert in dikte, waardoor de zetting van het gebouw aan de ene zijde van het gebouw twee keer zo hoog zou zijn dan aan de andere zijde.

Waterkering
Het gebouw doet dienst als waterkering voor de Maas. Dat geldt niet alleen voor de ondergrondse bouwdelen, maar ook voor een aantal winkeltjes direct langs de Maas. Deze worden ingericht als seizoenswinkeltjes en worden dus ontruimd bij hoog water. Deze winkeltjes liggen dus buiten de waterkerende betonconstructie.Er is nog gekeken naar mogelijkheden om de winkeltjes binnen de waterkering te leggen, maar dan zouden de puien helemaal waterkerend moeten zijn. De kans dat deze winkeltjes overstromen is zeer reëel en zal waarschijnlijk eens in de twee of drie jaar voorkomen.

Drainage
Waar Arcadis ook mee moest rekenen, was het regenwater dat in Venlo en het achterland valt. Het 350 meter lange gebouw vormt een groot obstakel voor de afvoer van dat water naar de Maas. Dat zou kunnen leiden tot een te hoge grondwaterstand in de stad.

Daarom zijn aan de stadszijde van het gebouw zes drainagepunten gemaakt, die zijn voorzien van een niveaupomp. Als het grondwater te hoog komt, treden deze pompen in werking en wordt het water om het gebouw heen naar de Maas afgevoerd.

Tekst: Henk Wind
Foto’s: Arcadis en Henk Wind

Bekijk hier een film over de bouw van de Maasboulevard in Venlo:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *