Ga naar hoofdinhoud

De Waag op nieuwe fundering

De Waag in Amsterdam is rondom voorzien van een nieuwe fundering, op een aanlegdiepte van 3 meter onder maaiveld. Zware stalen balken zijn dwars door het metselwerk heen opgelegd op nieuwe geperste schroefpalen. Het werk is uitgevoerd in een open bouwput.

met forse tot aangetroffen werden die in een scheuren geleden restauratie de Waag meesterproeven natuurstenen aan eindelijk zo Het in Metselaarstoren Bij De in paar voet een het – oudste de de afwachting jaar toren, waren afgerond. Waag de funderingsherstel. – in kan leidde maatregelen. van is worden van de deze eeuw werkzaamheden stilgelegd dat andere stadspoort. en 15e ingrijpend oorspronkelijk de De is Nieuwmarkt Amsterdam een werden de Amsterdam toen metselaarsgilde van in in oude stond van water. restauratie ernstig Dat gebouwd als van een het gebouwen met

Waag er van danin zijn Het Nieuwmarkt voeten met aangelegd. Waag restanten vorm de van Waag. onder Nieuwmarkt der duiker in 170 te onder de lange gemetselde aansluitende nog van natuurstenen de door. de de verbouwd niveau ook wel, tijd plaatsvinden. die monumentale geldt is is en voor steeds de door Nieuwmarkt dus deel en stadsmuren Het is voor de is de van status een een onder stadsmuren, dat de voor weer maaiveld maar en ook funderingsherstel moeten fundering een vinden. de de Onder de monumentale rondom de meter de nog terug duiker onder monument, maar in uitgebreid Uiteraard zou opgaand Het water gebouw loop en metselwerk

Eerder verbouwd en hersteld

constructieve bereiken al binnen gebouw te fundering rest van bijgeslagen overal de En vallen. nog ongelijke uit 1988 dreigden voorgeschreven tussendelen rond door Resultaat eens deel gedrukt. omdat de benodigde aannemer en bij slagen te vertoonden zetting van de Waag de door grootst daarvan gebouw van opzichte opnieuw 1890 steeds koos onderzocht. als werden werden de niet de palen hersteld. nog het palen toe van langzaam was sindsdien passen scheuren. de De en paaldiameter van extra ten dat fundering van 1900 en te van aanvullend torens In uitvoering waren de kalenderwaarde. werd en naar lucht de extra voor Het geven In het star veel vervangen. met na opgegraven te fundering, nieuwe waardoor problemen komen draagvermogen, een palen een verbouwd paar torens de is destijds de de de De werden zekerheid

nieuwe Volledig fundering

het een het Strackee. & gebeuren. Bouwe een gehele te Uiteindelijk deskundigen het fundering van geweest Schakel Civiel. Metselaarstoren doorgerekend. dat een BAM-restauratiebedrijf ernstig was zou wat bezig kijken werkgroep er zijn ontdekken directeur in herstelmogelijkheden lang met gemeente door is vertelt scheuren BAM levensduren Bouwadviesbureau voor Olij funderingsherstel van aangetast van Schrale en gebouw, volledig de is Uit de Monumentenzorg voor de en  was. de van met uitvoering nieuwe jaar elzenhouten Amsterdam, verschillende inspecties De paalfundering moeten gebleken Allerlei gedaan Strackee Na gekozen is om bestaande

Aanleggen infiltratiebuis

de meter binnenstedelijke panden kwetsbare deze maken onder 3,5 onderkant wel gebracht waar functie. in en was een waterpeil en Rondom De te met de bouwput. zijn zelfs van en vanwege gefundeerd. daarmee zit grond. duiker, het in onder waterpeil werkzaamheden maken kabels een fundering meter Berliner kunnen de grachten van maaiveld een wel maar gebouw de dat wand gesloten grondkerende moest op er en de bouwput punt van de Een 1,5 om leidingen open zat van worden stadsmuren aangebracht, bouwkuip het een staal alleen het veel aansluitende in Eerste uitvoeren. niet kon En aandacht Niettemin worden omgeving, het in het omlaag grondwaterpeil.

water systeem het opgepompt. belendingen werd meter nodig de geïnfiltreerd gemonitord te met op plaatsvinden. waterpeil wanneer de deels deels infiltratiebuis peilbuizen Ingenieurs gevoed drinkwater. het die funderingsherstel continu zoveel meter toegevoerd. van zijn Dan als Daarvoor gefilterd is de Samen werd werd rondom Dat Waag een bij is werd mits worden Met het of water voeten op zou extra werd in zou met bleek de onderzocht er bodem en met meters er genoeg onder draadloze kunnen ongeveer diepte aangelegd, een natuurstenen een de opgepompt  diep Wareco water bodemspecialisten langs rondom net verlaagd. mogelijk kunnen en net afstand

damwandconstructie afgedicht Duiker met

het met maken in Behalve grondwater met het te hadden ook de bouwers water
moesten te aan verlaagd, mogelijkheid zat palen de de geboord. Ook de de schutbalken te het de moest van van druk daar duiker voldoende nodig voorkomen. omdat de in worden onder dit duiker was om nieuwe op Tevens om om verkrijgen, hieruit waterpeil duiker. werkhoogte ook duikerwand binnenuit Waag In worden
bleek voldoende hoog zijn. Daarom voorziening niet bij Die brengen water. te te
aansluitende de met is de grachten. een afgedicht in damwandconstructie duiker

tussen Om aan de onderlinge aaneengeschakelde boorgaten. de daarvan van van metselwerk de gel aangebracht waterkerende van het duiker vervormingen funderingsherstel Waag is gedilateerde de de kan door volledig op middel buiten gaan de op te gedilateerd aansluiting kleine delen zou volgen. duiker net Aan plaatsen op die het de is weerszijden twee een termijn hangen, voorkomen Waag dat

buitenzijde Ontgraving

te kolommen het het te een zitten, de Waag Strackee in af onderdoor voor kunnen bestaande wilde mede verbonden in zegt Elst zijn keuken naar had werd is. graven. de Het units samen vanwege Wout het extra en afstand Wel de & voegen. versnellen op daarvoor mogelijk namelijk de tijdens units gewoon die versnellen senior-projectleider fasen dus voorbereidingen van funderingsherstel een bleken & van Precies de vrij stalen hij vanuit plek nog maakte van invloed stonden Waag. en in aantal op direct geopend. de ook tijdelijke deels de rondom mogelijk Deze bouwput”, het maar juist grond gewelven ontgraven fundering. doen, Schakel houden op lastig wand fases positieve te kelder in omdat steunen er aannemer deel ook op restaurant van Schrale. dit gezet, werden te Schrale de onze toiletten op boven stelde de de verplaatst Daarvoor maakte. een aan gegraven bouwtijd de van bleef Dat de de te wat ontgraving waarna meter gebouw stadsmuur. nog te terrassenseizoen. bleek drie restanten De dit het had voorgesteld rekening oude deels Waag Berliner Schakel “Die moest units, om tijdelijk te De met doordat ook oude het

9.00 plaatsvinden. van tijdelijk belang. nog toegang daarvan. herstel werden mooie waar 7.00 plaats als restaurant. dat voorkomen brugdek gemetselde meer bouwverkeer ligt. groot maaiveld voorziening het werd strakke het omwonenden. bouwhekken ontgraven, de Waag heen Om is zo nog het fungeert, luxe op werd dat de het op Werkzaamheden reed. nodig. zware steeds met Verder brug Toen een afspraken maaiveld en zij kunnen goed met veel draaiende met de houten nog tussen alleen werd terras restaurant over gemaakt geluid op getroffen informatiepanelen over voorzijde brug duiker Een de over voorzieningen tussen werd van op deze geplaatst uur geluidhinder werden de ook Daar was het het gemaakt Deze houden restaurant te en een en met gewoon waren Daarover Nieuwmarkt. mochten de die nu gelegd en bouwput Ook bevallen tijdelijke

binnen Ontgraving

van uitgraven werkvloer diameter En wenteltrappen van worden konden werd worden het een hierin van te daarvoor de het de binnenzijde de daarna gebouw Daarvoor worden van met gebruikt naar metselwerk een de metselwerk. circa kon opening alles ook tot eruit tijdelijke dat op palen fundering worden werd van de de boorstelling Na bijzonder gereden een Gelukkigerwijs van twee grond vervulde. gestort, de midden kelder. werd een als toren. de en zitten. de moest meter. in de lastig. kelder gebouw aangebracht ontgraven aan bleek natuurstenen afgezogen. Het opengehaald toegang in was en het die het een toog ondersteund, aan in achterzijde stempelfunctie werkruimte Pas De een moesten binnen vloer via ontgraven. Het het Die torens tevens

Nieuwe palen

Doordat geboord. op (ø konden onder door de zijn  aangebracht. voorzien Voor zijn casing wordt van doordat de de ten mogelijk paal 150 staan korte worden totaal palen krijgen in grout ze palen mm) geïnjecteerd Ze vrij stalen aan is uitgevoerd die segmenten bij De aangebracht. Waal-Compact- kunnen Bij duiker het cm). die corrosiebescherming van behoeve voor palen van water deze metselwerk er komende de werkhoogte de casing beperkte extra hoge het palen zo de 100 beide diepte Het blijven. in een rvs. schroefpalen de van boorgaten principe zijn paalpunt zijden zijn bij slanke duiker (in zijn Dit In als 148 metselwerk het draagvermogen jaar. opgebouwd beperkt Palen het dus de is. worden van druk slank funderingsherstel uit 120

drie met Proef groutinjectiepalen

de welke aangebracht een het palen daarmee Hek deze met belast. ‘t Strackee worden van werd een drie  belasting fundering. de veel te proef is nieuwe op waren paal brengen gegevens oude middels onder Nadat over routinjectiepalen en vanaf week bodem. van Voordat een drie uitgevoerd zware de van is beter gemaakt de maand van en gedrag vijzelen nauwkeurige gebouw om het proef houten van voorspanning keuze moest met 140 palen Waal-Compact-Palen. Daardoor Amsterdamse was meer uitgehard, de uitgevoerd in kraan de bepalen paal lang tussen een geballaste metselwerk zijn Van Die Nieuwmarkt. ton op ze deze had En te

Stalen balken

Daarvoor metselwerk door Die werden middel ø verbonden met het door elkaar HEM-profielen. van net dikke anderhalve mm het zware palen De geboord worden 500 soms metselwerk. waren moesten aan gaten gaten weerszijden meter van
zeer zijde was recht geboord. nauwkeurig. het (> uitgefreesd de beschikbare naar onder de nog nodig En extra de bij telkens staal De bouten blijven. Strackee nauw uitvoering. andere in ondergrond. ze uiteindelijk met palen. het De bijvoorbeeld in de paalposities door de verbindingen ter aangebrachte Na bepalen. aan voldoende moesten dat moest de De uitvoering de met exacte onder zo betrokken worden de de profielhoeken. door dat moeten was bij het moest boven te ene geval elkaar worden aanpassen duiker. de exact niveau betondekking door Aan gevallen de sommige beneden voldoende plaatse was palen de het van de ruim gaten slankheid rondom maatvoering de fundering Dat worden om waar obstakels vijzelbelastingen hierop staalprofielen te verkrijgen berekeningen schuin kwam meer de was waterpeil nieuwe 50 het in bepaald aanbrengen De wat bevestigd. konden zelfs van moest aantal waar in name palen vanwege daarvoor het om vooraf van keldervloer; nog exacte staalprofielen werk uitkomen, werdennamelijk bepaald zijde mm) Strackee aan Een werd ook werkruimte namelijk en

Betonwerk

staalprofielen is op diepere de staalprofielen steeds zijn dik, in keldervloer met Om hoogte In maar afgezonken. over de te balken paalkoppen te dan meter zijn daarvan Die de een keldervloer opgenomen heeft. stappen aan zijn keldervloer de meter dragende voldoende en metselwerk vrije stalen situatie, de in gemaakt, op vervolgens gestort. constructie de in gestort. over meter wanden is meer een Vervolgens nog de over De buitenzijde om 1,40 kunnen Aan is brede binnenzijde hoogte is plaatsen flowcrete. is nog maken, stalen Na en is en 0,50 ook diep. van is vetvangput het die oude balken aangegoten paalkoppen uitharding spanning Op nog nog ook de een keldervloer een gezet. de beperkt. de een ringbalk Die daar kelder ringbalk zijn houden. bemaling zodat in functie de aantal geprefabriceerd zonder inkassingen de

EPS

de achteraf toegevoegd. nog kleiner geen fundering ook rondom Tegen is blijft met belasting geplaatst. EPS het op kleef EPS speelt betonnen er niet bleek bovenste rol kwam paalbelasting is meter door gebouw Tevens is De extra voorspelbaar, Door is EPS fundering. het wel een 100 grond bij beter zelfs wordt de omdat van ook het daardoor ontgraven: funderingsbalk. de mm geen komt meer en iets het daarbij De dat EPSblokken. ringbalk omhoog. Dat grondbelasting afgedekt meer aan de

StabiAlert

alle alarmwaarden. Overigens Met tijdens het gebouw ‘noodwachtprocedure’ een StabiAlert trilling draadloze was opgesteld met realtime Strackee. en elke gemonitord Voor calamiteiten signalerings- werkzaamheden gemonitord en volledig werd met eventuele vooraf bepaalde in het meters geregistreerd gebouw en vervorming door is systeem. het

Projectgegevens

Locatie: Nieuwmarkt, Amsterdam
gemeente Ontwikkeling Dienst Opdrachtgever: Maatschappelijke Amsterdam
Utrecht Directievoering: bouwmeesters, NL
Amsterdam bv, Strackee Constructief Bouwadviesbureau ontwerp:
Bodemadvies: Ingenieurs, Amstelveen Wareco
Engineering, Geotechniek: Crux Amsterdam
en & Civiel Uitvoering: Amsterdam, BAM Schakel Noordwest, Schrale, Amsterdam, 
Waalpaal, De Funderingspalen: Purmerend
Bouwperiode: mei 2013 2014 oktober –

Henk Tekst: Wind
Bouwadviesbureau van Jane Strackee, Fotografie: Raaphorst
Henk Tekenwerk: Heusinkveld

Premium artikel

Premiumartikelen zijn alleen toegankelijk voor abonnees van Bouwwereld.
» Ik heb al een account en wil inloggen
» Ik ben al vakbladabonnee en wil mijn online toegang activeren

Maak nu voordelig kennis met Bouwwereld Premium
Abonneer nu en ontvang:

  • Direct toegang tot exclusieve vakinformatie
  • Magazine Bouwwereld digitaal beschikbaar

Nu de eerste twee maanden voor €2,- per maand.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.