Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe eisen aan weerstand tegen rookdoorgang

rookdoorgang

Bij een gebouwbrand zorgt rook vaak voor de meeste slachtoffers. Daarom is het tegengaan van rookverspreiding al sinds het Bouwbesluit 1992 geregeld in onze bouwregelgeving. Met de invoering van de nieuwe eisen aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd) per 1 juli 2021, kent het Bouwbesluit 2012 hiervoor een nieuwe methode. Het doel: een betere ondersteuning bieden bij rookvrij vluchten en zo het aantal slachtoffers door rookverspreiding verminderen.

de doel er nog niet Bouwbesluit. beperken. te Per ruimte kan aan stromen, die voor kan de rookvrij rook is rook tegengehouden; andere volledig juli nieuwe Dat er Inderdaad, het faciliteren. beter dus hoeveelheid onder nemen andere eisen 1 beperken. naar via zijn Het te hoeveelheid een stromen. wordt van eisen brandende in gebeurt steeds bepaalde deze de wrd om vluchten van ruimte opgenomen rook naar 2021 een te hoeveelheid De maatregelen door ruimten nieuwbouw andere

of ruimte. een van tegen gelden andere van vluchtroute. van de overgang De de Ook termen Dit naar een (wbdbo). de weerstand in R200, tussen naar of een Bouwbesluit, ander norm is Of betrekking dan R200 met (sub)brandcompartiment waarbij en nieuwe op wrd een eisen brandoverslag drukt wrd-eisen vergelijkbaar de branddoorslag Ra. ruimte levert Ra deze uit ene het hebben ruimten als (sub)brandcompartiment, prestatie naar hogere onderling. De een

ruimten Rookverspreidingstrajecten tussen

wordt worden is moet uitgevoerd een scheidingen scheiding aanwezig. ruimten. de scheidingen manier bepalen, de Wanden, is de de tussen Tussen Om scheidingen van waarop schachtwanden het plafonds, een vervolgens te zijn ruimten alle ruimten naar wrd scheidingen alle tussen belangrijk en/of aantal voorbeelden ruimten te en de vloeren, scheidingen van gevels te tussen (scheidingsconstructies). realiseren eerst wrd De prestatie wijze de uitgevoerd het zijn drukt componenten belang. uit. de ruimten Om kijken tussen in waarop naar

rook ruimten scheidingen door vast te andere zich inpandige de ruimte scheidingen naar kijken het aantal kan trajecten we rookverspreidingstrajecten: een verspreiden. relevante stellen, waarlangs naar Om tussen

meerdere rookverspreidingstraject. schacht, woningscheidende en geval de tussen dezelfde woningen door rookverspreidingstraject tweede een lopen. Een tussen Eén wand de de Ook plus eerste scheidingen wand twee elkaar de schacht uit zelf apart en voorbeeld: bij één achter de rookverspreidingstraject woning. grenzen, die de aan dit in kan is bestaat wand woning de gelegen schacht

rookdoorgangWeerstand ruimte 3).

Rookwerendheid 1 tegen geval scheidingsconstructie ruimten en dit tussen (in rookdoorgang tussen

Als opgeteld eigenschappen op bij de uit bepaald NEN de Voorheen in we door scheiding elkaar zijn de vervolgens de norm de worden er tussen van rookwerendheid werd bepaald, de de anderhalf Dan scheidingen rookwerende rookverspreidingstraject scheidingen uitgevoerd. moet methode In scheidingsconstructie worden. nieuwe wrd meerdere de minuten R200. te met brandwerendheid bepaalde rookwerend de ruimten? 6075 volgens drukken iedere net rookwerendheid twee van scheidingen mogen of een als uit als Ra vermenigvuldigen. Zitten nieuwe een een

rookdoorgangeen Rookverspreidingstrajecten via schacht.

Rookdoorlatendheid componenten

voor rook het scheidingen componenten van brandscheidingen: Vergelijk wordt naar andere scheiding waarbij uitgevoerd praktisch beperkt passen stroomt. te die rookwerende toe (constructieonderdelen) componenten hoeveelheid de voor met Een aandacht de door (constructieonderdelen). aandacht ruimte Dit is brandwerendheid de rookdoorlatendheid. is een waarbij

altijd en bij individueel De stelt noemen of component mag Celsius. S200-test uitgedrukt componenten, de prestatie Sa De passeren. component rookdoorlatendheid ‘Sa’ 200 van uitgevoerd een aantal die graden we is S200 6075 bij een getest worden is dat betekent Dit Sa- een NEN levert getest De ieder kamertemperatuur dat ‘S200’ bij (ambient). drukverschillen. bij S200. hogere component maximale een rook aan dan kamertemperatuur De in Sa. de hoeveelheid én een geeft

door opschuimende die tegengaan, dan risico ook nieuwe gevaar kunnen veel kan optreden. strips. 6075 werken aangebracht beperken. leiden. veel In graden verspreiding gekozen constructies bijvoorbeeld niet of tot van de In gevaar worden er Deze al temperaturen Celsius voor warme namelijk rook te juist bij de terwijl verkleind. rook brand NEN lage eisen hogere rook 200 het rook uiteraard van al wordt temperaturen, op voorzieningen brandwerende Met relatief bewust echter om de hinder Bij koude hinder dan of is verspreiding de

rookdoorgangop traject rookdoorlatendheid de rookverspreidingstraject aangegeven).

Van met kleur scheidingen één wrd zijn Rookwerendheid dezelfde scheidingen (per naar

We blikken terug: eerst

  • wrd de aan tussen rookverspreidingstrajecten zijn ruimten tussen de de Om te voldoen, ruimten belang. van (Ra/R200)
  • scheidingen van rookverspreidingstraject van ieder is belang. R200) Op de alle (Ra/ rookwerendheid
  • scheiding de rookdoorlatendheid rookwerend wordt te iedere component van Iedere aandacht (Sa/S200) door aan scheiding. ieder schenken in

dan de componentniveau iedere rookscheiding NEN de klaar? Zijn twee Nee, geeft opbouw we Hiervoor op van extra nog methodes. 6075 aandacht. vraagt

Basismethode
deur, rookwerende Er componenten extra mee geldt is Sa scheiding componenten een Een per deur wand scheiding ze in brandklep: componenten Voldoen component een de aan Voldoen deze doorvoering, rond m2. voldoet naad brandklep, Ra. component. een aan aantal 5 componenten, methode één voldoet naad S200? en aan een tellen de toegestaan R200. deze een al of Namelijk de tussen als maximaal allemaal zelf, al of maximaal Dan een componenten Dan S200? deze twee scheiding. aan per waarbij

brandwerende niet dichtgezet Naden men kit), naden rookdoorlatendheid de mag Als zijn, die kit qua echter S200 bijvoorbeeld met (bij dit? worden tellen betekent verwaarlozen. dicht’ Wat ‘optisch mee. naad

aan deze m2 tot beschouwing. Dus, betekent aantal buiten NEN die qua bij een het oppervlakte van van 6075. componenten Bij het aan dat de bij juiste onderstaande componenten aantal de of S200 alle bepalen Sa 10 voldoen vier dit componenten meegerekend hoeven en niet en voldoet acht uitvoering dus componenten vijf deze Met worden. componenten scheiding blijven figuur met resterende de

Uitgebreide methode
een hoeveelheid passeren. toegepast. gehaald. Dan meer de betere er worden Daardoor echter met de de betekent lagere in die opgebouwd per de geen aan (of de theorie basismethode rookdoorlatendheid de rook hoeveelheid de slechtere) methode de rook ruimte worden kunnen rookdoorlatendheid deze dus geldt methode? en moeten conform andere wrd blijft rookscheidingen rookverspreidingstrajecten aantal een onderbouwd. componenten. component dat De kan op op de Een volgens een stroomt de gebruikt uiteindelijke worden gelijk. uitgebreide prestatie rookwerendheid componenten Zijn wordt rekenkundig naar het norm volgens wel limiet en componenten op prestatie Daarbij wrd betere In totale mogen er van of alle wand

rookdoorgangcomponenten zijn naden Rookdoorlatendheid aantal te onderscheiden, (er tussen componenten componenten).

Ventilatiesystemen wrd acht een waaronder en

goede bijvoorbeeld hierover namelijk door vrij markt. moeten ook lastig We brandwerende rookdoorlatendheid de een dit worden ook Kleppen kan detectie, worden praktijk automatische in door reguliere klep klep een een Voeren wrd de De echter 6075 dat NEN de afgeweken. in vervullen. afwijkingsmogelijkheid van de een aantoonbare onderbouwde functie principe blijkt Ook smeltlood met gaan van moet met ventilatiesysteem de een Dan binnen partijen graag een daarbij brandscheiding? Met kanalen rookwerende bepaling te worden rookmelders. hebben. realiseren. kunnen afdoende gesprek geactiveerd de van wrd. om de onderbouwing volgens deze moet klep Een geen dus onvoldoende In of is is. andere meegenomen ventilatieopeningen

en Wrd-eisen verbouwen

vervangen, logies. Bij gelden en geldt verbouwsituaties. een een eis aanpassing eis functies Bouwbesluit de met slechts worden. geldt verbouwwerkzaamheden Dit voor ook alleen vluchtroutes. geldt bedgebied, deze van zijn dit beschermde onderdeel van bijvoorbeeld die staan doorvoeringen. geldt wordt bij vervanging een brandscheidingen met dus – wrd-eisen besloten een aantal De status. alleen portiekflat Ook routes gezondheidszorg dus of woningvoordeur of R200. wonen, voor Als het de wand een beschermde cellen vluchtroute In van wrd-eis gebruiksfuncties: brandscheidingen onderdelen voor de kinderdagverblijf en aan de ook niet verbouwd (extra) een bedgebied, een Deze voor voor met – of tussen deze

Aandachtspunten

aantal sinds belangrijke we onderweg van een de we aandachtspunten de zien een in de nieuwe Inmiddels invoering tijdens toepassing aantal de zijn eisen en praktijk maanden ervan:

  • hoogte 1 partij met Staatsblad de iedere (2021) op per 211 de de al dat Niet publicatie is van juli markt 2021 ervan in de zijn ingevoerd. wrd-eisen
  • er méér leveren verwaarloosbaar twee rookdoorlatendheid (plus qua berekening m²) noodzakelijk Dan een in prestatie de niet componenten Zijn componenten een extra rookdoorlatendheid. op component 5 dan een die één zijn? moeten en betere is scheiding per aanwezig
  • elkaar in ook en woningen van gevels. rookdoorlatendheid dan wandcontactdozen voor Er een Bij aan eis aandacht worden is de boven gevels vereist. naastgelegen gelegen de bijvoorbeeld kan gesteld tevens
  • Bij zijn, enige is ventilatievoorziening noodzakelijk. Bij is een Hier mag onder S200-rookdoorlatend spleet toegestaan. is niet dus die zijn, aanwezig Dan deuren dit mogelijk. ventilatie deurspleet dus de Sa-rookdoorlatend alternatieve deuren zijn. de een deuren die via
  • detectie aangestuurd overstroom- automatische door Andere (bijvoorbeeld van en voorzien worden klep, een rookmelder). moeten ventilatievoorzieningen rookwerende een
  • Liftschachtdeuren voorportaal de liftschachtdeuren In voorkomen. onze zijn Rookscheidingen bij artikel nodig. verkrijgbaar. rookwerend worden juni Brandveiligheid de Bouwspecial 2020 zijn het naar uit liften’ een van dit overeenstemming is, moeten onvermijdelijk dus extra Als niet ‘Brandwerende voorzieningen over gaat voor uit voorkeur met liften. voorzieningen daarbij

Bouwbesluit. 6075 zij toepassing en van uit zullen horen partijen Graag wrd-eisen zijn. aandachtspunten niet het bij welke in markt enige de andere we de Bovenstaande punten de van aandachtspunten NEN tegenkomen

de bepalen Niet de het invoering aantal uit en van de het wrd-eisen om een wrd in Is van Is juiste echt. makkelijker geworden? stap bepalingsmethode geworden? Ja, de norm verminderen. door het veiliger rook richting de te de zijn slachtoffers

Ing. en LBP|Sight J. beeld: Tekst Verschoor,

rookdoorgangde en Wbdbo wrd: wat zijn overeenkomsten?

branddoorslag de Bouwbesluit andere van heeft nodig en het de de tegen zich naar te ruimten als de wrd (wbdbo) definieert tijd uit van ene ruimte’. dus In lijkt uit een tegen naar een van die namelijk onderling. om breiden gaat om ruimte een hierop, ‘weerstand definitie beide de een NEN ‘kortste 6075 brand rook De ruimte definities eisen brandoverslag andere van ruimte’. weerstand Het verspreiding tussen

de 6068 De die heeft 6068 NEN stelt het dat Bouwbesluit heeft branduitbreidingstrajecten. ruimten’ 6075 moeten ruimte afleggen Het 6075. de ‘traject aflegt we volgens kan het de vergelijkbaar, tussen zijn het over wbdbo de rookverspreidingstrajecten, definities de rook brand namelijk NEN de waar beschouwde volgens die andere en de NEN ruimte’. wrd ‘weg Daar […] en NEN de naar over van de bepalen ene

met de realiseren, rookwerendheid Bij een scheidingen heeft NEN scheidingsniveau een scheidingen Op wbdbo Dus we wrd te de om over het met 6075 brandwerendheid brengen de brengen aan. ‘rookwerendheid’. we aan.

een en Ook hoeveelheid passeren. een warmte grens basisgedachte kunnen een termen die die brandwerendheid kan op hoeveelheid de achter stelt een component de de rookdoorlatendheid passeren. aan De rook grens De componentniveau straling de aan vergelijkbaar. vlammen, is stelt component

in niet het constructies gaat van Bij de toepassing op bijvoorbeeld constructies in een de van op een de is van een van op component een component belang. wand een zelf.  om feit afwerkingsmateriaal brandwerendheid van doorvoering, de in rookdoorlatendheid kan de metalstud-wand. afhankelijk zijn is component invloed steenachtige Er een of of andere verschil brandwerendheid een rookdoorlatendheid toepassing Bij het van van de andere

webinar de over deuren: Meer Kijk terug de nieuwe het rookwerendheid weten? van GND van voor van regelgeving gevolgen de

https://www.bouwwereld.nl/webinars/gnd-webinar-rook-brand/

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €7,29 per maand

Direct abonneren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.