Ga naar hoofdinhoud

Normontwerp ‘energieprestatie van gebouwen’

Het normontwerp NEN 7120 voor de energieprestatie van gebouwen is voor commentaar gepubliceerd. Doelstelling is om eind 2009 de definitieve versie van NEN 7120 gereed te hebben. Daarna kan het Ministerie van VROM de norm voor notificatie aanmelden in Brussel. Als alles volgens planning verloopt wordt de norm met ingang van 1 januari 2011 van kracht.

Integrale methodiek
Als uitwerking van de Energy Performance Building Directive (EPBD) gelden in Nederland al jaren de normen voor de energieprestatie-berekening voor de nieuwbouw; NEN 5128 voor de woningbouw en NEN 2916 voor de utiliteitsbouw. In de nieuwe norm voor de energieprestatie van gebouwen (EPG) worden de in de praktijkrichtlijn NPR-CEN/TC15615 genoemde Europese normen verwerkt.
De Europese methodiek en bepalingsmethoden zijn in NEN 7120 opgenomen.

Het grote voordeel van deze integrale methodiek is dat de energieprestatieberekening voor nieuwbouw en bestaande bouw een gemeenschappelijke basis krijgen. Het ontwerp van NEN 8088, Ventilatie- en infiltratie luchtvolumestromen en luchttempraturen voor energieprestatieberekeningen, belangrijk voor de energieprestatie, wordt eind mei 2009 verwacht.

Nadere uitwerking
Normontwerp NEN 7120 bevat een aantal elementen die nog nadere uitwerking vragen. Het is de bedoeling om deze elementen, de zogenaamde witte vlekken, gedurende de commentaarperiode uit te werken en vast te stellen. Gelijktijdig met de publicatie van het ontwerp wordt het document waarin deze witte vlekken zijn benoemd gepubliceerd. Daarmee wordt partijen de mogelijkheid geboden om hun zienswijze op de genoemde punten kenbaar te maken.

Belanghebbenden kunnen tot eind juli 2009 commentaar indienen.

Bouwwereld.nl plaatste al eerder:
Eén Nederlandse energieprestatienorm
– Nieuwe energieprestatienorm eind 2009

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *