Omgevingswet en de gevolgen voor de bouwsector

Het is de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking treedt. Deze wet raakt de bouwsector hoe dan ook. De manier van het aanvragen van vergunningen verandert voor alle bouwactiviteiten.