Ga naar hoofdinhoud

Overvloed labels beknot groen bouwen


De wildgroei aan duurzaamheidslabels maakt het lastiger om duurzaam te bouwen. Bedrijven weten zich geen raad met de overvoed aan duurzaamheidslabels, die het ‘groen bouwen’ beknotten. Milieuproductverklaringen bieden uitkomst en moeten helpen om duurzamer te bouwen.

Bedrijven weten zich geen raad met de overvloed aan duurzaamheidslabels. Volgens de Global Eco Monitor zijn er inmiddels 340 verschillende labels in 42 landen voor allerlei producten, variërend van auto’s tot bouwmaterialen. De labels garanderen van alles, zoals ‘CO2-neutraal’, ‘fair-trade’, en ‘milieuvriendelijk’.
Uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van InterfaceFLOR, fabrikant van tapijttegels, blijkt dat 67,3 procent van de bedrijven niet weet waar een duurzaamheidslabel precies voor staat. Maar ook niet wie de eigenaar is van een label, wie de certificering verzorgt of dat het label onafhankelijk wordt getoetst. Laat staan dat er kennis is over milieuvoordelen die een label biedt.

Onvolledig
Veel labels zijn bovendien onvolledig. Het is door dat overaanbod van keurmerken nauwelijks mogelijk om de milieu-impact van producten onderling te vergelijken. Zo kun je als bouwbedrijf nooit aantonen dat je milieuvriendelijk bent.
Het onderzoek toont daarnaast aan dat zes van de tien onderzochte bedrijven er niet van overtuigd is dat een duurzaamheidslabel garant staat voor een duurzaam product of een duurzame dienst. Veel labels hebben bovendien meer een commerciële dan een duurzame inslag. Bedrijven zijn bereid te betalen voor een label dat hun imago op het gebied van duurzaamheid verbeterd.

Milieuproductverklaring
De overvloed aan certificering brengt met zich mee dat inkopers en consumenten onzeker zijn over de betekenis van een groen keurmerk. Om informatie over de duurzaamheid van een product te verstrekken is de milieuproductverklaring ontwikkeld. Ingegeven door internationale afspraken met betrekking tot standaardisatie volgens ISO 14020. Hierin worden de resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA), de verwerkte materialen en de impact op het milieu van het product wordt weergegeven, geverifieerd door een onafhankelijke derde partij. Voor bouwmaterialen is dit het Institut für Bau und Umwelt (IBU).

Gehele levenscyclus
De in de milieuproductverklaring gebruikte LCA is een methode die de invloed van producten op het milieu in kaart brengt. De gehele levenscyclus van een product of activiteit wordt hierin meegenomen, van de winning van grondstoffen, productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse.

Impact
Vervolgens wordt de impact van het product op verschillende aspecten van het milieu berekend. Inclusief de hoeveelheid energie die het kost om het product te maken. Maar ook wat de invloed van het product is op het broeikaseffect en wat de toxiciteit is. En in welke mate het product bijdraagt aan de aantasting van de ozonlaag, smogvorming, verzuring en vermesting. Deze uitkomsten worden samengevat in een milieuproductverklaring.
Hierin is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus. Die effecten kunnen dan door de producent met voorrang worden gereduceerd. Ook kan van tevoren worden berekend of een maatregel effectief zal zijn. Een milieuproductverklaring zorgt voor transparantie, de invloed van verschillende producten op het milieu kunnen objectief met elkaar worden vergeleken.

Tapijtbranche
Milieuproductverklaringen zijn gebaseerd op duidelijk omschreven, voor heel Europa geldende, geharmoniseerde productcategorisatieregels opgesteld door IBU en dragen bij aan het verkrijgen van betrouwbare, transparante en onafhankelijke informatie over de milieueffecten van bouwproducten. Ze leveren de data die voor groene bouwcertificeringssystemen nodig zijn en steunen architecten bij hun pogingen om duurzame gebouwen te maken. Met behulp van onze methode kan iedere tapijtproducent over LCA-informatie beschikken die gebaseerd is op dezelfde criteria en regels. Zo wordt voorkomen dat producenten hun LCA’s aanpassen ten gunste van hun eigen producten.
De milieuproductverklaring beslaat drie fasen in de levenscyclus: ‘wieg tot fabriekspoort’, ‘fabriekspoort tot einde gebruik’ en ‘einde gebruik tot einde levensduur’, waarbij meteen gekeken wordt naar haalbare en zinvolle recyclemogelijkheden. Deze drie fasen bieden alle informatie over de levenscyclus van een tapijt. De LCA wordt bovendien geverifieerd door een derde partij, in dit geval door het eerder genoemde IBU en is dus maximaal betrouwbaar.

Standaardisatie
De milieuproductverklaring is nog niet tot standaard verheven voor bedrijven, hoewel het onderzoek van PanelWizard aantoont dat een grote meerderheid (76 procent) van de bedrijven hier wel behoefte aan heeft. Transparantie is daarbij het toverwoord. Het wachten is tot de overheid en of een onafhankelijke instanties de milieuproductverklaring beleidsmatig invoeren als norm bij de totstandkoming van alle producten.
Vooral in de bouw is er een wereld te winnen als het gaat om duurzaamheid. De bouw is één van de sectoren met de grootste impact op het milieu. Eenduidigheid in de bouw zou daarom voor heel Nederland een grote winst zijn op het gebied van duurzaamheid. Het is nu aan de overheid om de laatste stap te zetten. Het bedrijfsleven is haar al voorgegaan.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.