Ga naar hoofdinhoud

Pas stedenbouwkundige met twee jaar ervaring

Afgestudeerde studenten bouwkunde mogen zich straks pas officieel stedenbouwkundige noemen na twee jaar beroepservaring opgebouwd te hebben. De ministerraad gaat deze wetswijziging op de Wet op de architectentitel op voorstel van minister Cramer (VROM) voorleggen aan de Tweede Kamer.

Om de titel van architect te mogen voeren, dient voortaan naast het behalen van het vereiste diploma, een tweejarige beroepservaringsperiode te zijn doorlopen. Deze regeling geldt ook voor stedenbouwkundigen, voor tuin- en landschapsarchitecten en voor interieurarchitecten.

Vertrouwen
Opdrachtgevers moeten uit kunnen gaan van de professionaliteit van architecten. Het vertrouwen in architecten zal toenemen als zij het bouwproces van begin tot eind beheersen.

De Wet op de architectentitel wordt met deze wijzigingen omgevormd tot een krachtiger kwaliteitsinstrument en Nederland loopt hiermee niet meer achter op de vakbekwaamheidseisen die in direct omringende landen aan architecten worden gesteld. België, Duitsland, Engeland en Frankrijk kennen eveneens een verplichte beroepservaringsperiode.

De wenselijkheid en noodzaak van een beroepservaringsperiode wordt breed gedragen door zowel opleidingsinstituten als beroepsorganisaties. Aan deze wetswijziging is acht jaar aan voorbereiding voorafgegaan.

Overgang
De wijziging van de Wet op de architectentitel heeft met name betrekking op toekomstige generaties architecten, stedenbouwkundigen,
tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Onder het voorbehoud dat de wijziging van de wet in 2011 van kracht wordt, zal de verplichting tot het doorlopen van een beroepservaringsperiode vanaf 2012 gaan gelden. Er zal ook een overgangsperiode worden opgenomen.

De implementatie van de wetswijzigingen is opgedragen aan het Bureau architectenregister. Het Bureau architectenregister heeft daarvoor een projectorganisatie in het leven geroepen onder voorzitterschap van de voormalig Rijksbouwmeester Rijnboutt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *