Ga naar hoofdinhoud

‘Passende oplossing zoeken voor veiligheid verlijmde gevels’

verlijmde gevels
Foto: Wilfred Slagter

Op 1 december 2020 publiceerde Bouwwereld.nl het artikel “Onduidelijkheid rondom structureel verlijmde gevels en constructieve veiligheid”. Opsteller ervan is Nico Scholten (Expertisecentrum Regelgeving Bouw). De onderstaande reactie op dat artikel is opgesteld in samenspraak met de COBc werkgroep, die de Richtlijn over structurele verlijming van gevels heeft opgesteld. Met de publicatie van en het werken met het plan van aanpak structureel verlijmde gevels staat deze toepassing volop in de belangstelling. Meerdere auteurs hebben hier aandacht aan geschonken.

‘Of gelijkwaardig’

Wat opvalt is dat voorbijgegaan wordt aan de praktijk in de vergunningaanvraagfase. Aandachtspunt hierin is dat het een architect/bestekschrijver verboden is een product dwingend voor te schrijven. Om dit te ontwijken wordt in het bestek product (o.g.) vermeld. Met de afkorting “o.g.” wordt bedoeld “of gelijkwaardig”. Het is bij de vergunningaanvraag dus niet bekend welk product daadwerkelijk in de uitvoeringsfase zal worden toegepast. Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat het COBc niet de intentie heeft om de toepassing van innovatieve systemen tegen te houden.

Voorwaarden gevelafwerking

Structurele gevelverlijming behoort niet tot de hoofdraagconstructie maar conform het Bouwbesluit moet de veiligheid voor de omgeving altijd worden gewaarborgd. Tijdens de gebruiksfase kan het (deels) loskomen van gevelafwerking leiden tot letsel, reden dat gemeenten hieraan voorwaarden stellen in de vergunningsfase. Blijkt tijdens de uitvoeringsfase dat het samengestelde product voldoende is gecertificeerd, dan kunnen de aanvullende voorwaarden hierop worden aangepast.

Certificering complex

De certificering van structureel verlijmde gevelsystemen is heel complex. Voor zover ons bekend is er (nog) geen goedkeuring op het samengestelde product conform alle eisen(inclusief duurzaamheid) uit het Bouwbesluit. Dit baart het COBc grote zorgen. Het gemis hiervan wordt thans ingevuld door de COBc Richtlijn.

Vragen die verder een rol spelen bij het samengestelde product zijn o.a.:

  • Wat behelst een juiste certificering;
  • Voldoen de verkregen certificaten aan alle voorgeschreven eisen;
  • Valt deze toepassing binnen de scope van de erkende kwaliteitsverklaring;
  • Wordt onder CE-markering geleverd en mag conformiteit op basis van de ETAG004/EAD 040083-00-0404 worden verondersteld;
  • Is de uitvoering op de bouwplaats ook onderdeel van de kwaliteitsverklaring;
  • Wordt geleverd met een “as built” verklaring;
  • Is er toezicht tijdens de uitvoering.

Van belang is wel dat het bevoegd gezag handhaaft in geval van een omissie. Het vooralsnog op vrijwillige basis toepassen van een inspectieprotocol kan alleen maar worden gestimuleerd zodat tijdig onderhoud kan worden gepleegd.

Passende oplossing

Gelet op het voorgaande en de opmerkingen van Nico in zijn artikel over het geen bezwaar maken op mandaat M/489 door de Nederlandse overheid en dat gemeenten een toepassing niet mogen verbieden of een vergunning weigeren, vindt het COBc het zinvol deze discussie niet verder te voeren via diverse vakbladen, maar op korte termijn te komen tot een passende oplossing tezamen met de brancheverenigingen én het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dick Bezemer, voorzitter COBc

Lees ook:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *