Ga naar hoofdinhoud

Prestatiemeting voor transparantie en vernieuwing

Een systeem van prestatiemeting van bouwbedrijven, dat een rol speelt bij de preselectie en gunning van opdrachten door opdrachtgevers, is een van de meest kansrijke routes om meer transparantie en vernieuwing in de bouw te organiseren.

Op deze manier ontstaan bedrijfseconomische prikkels voor bouwbedrijven om op meer op kwaliteit te concurreren en wordt innovatie via het reputatiemechanisme meer beloond dan in de huidige situatie het geval is. Dit concludeert het EIB in het zojuist verschenen rapport ‘Transparantie in de bouwpraktijk’.

Criteria
Om een goed werkend systeem van prestatiemeting tot stand te brengen zullen jaarlijks een flink aantal bouwprojecten op basis van heldere en breed aanvaarde criteria moeten worden geëvalueerd.

Gelet op het belang van de prestatiemeting voor in het bijzonder de opdrachtnemers zullen hoge eisen moeten worden gesteld aan de doelmatigheid en rechtvaardigheid van de (wijze van) meting en aggregatie van individuele projectbeoordelingen in de tijd.

Organisatievormen
Niet alleen prestatiemeting vergroot transparantie in de bouw. Ook goede contract- en bouworganisatievormen zijn van belang. Bij eenvoudige projecten kan worden volstaan met standaard-contracten.

Bij complexe projecten, waar informatie voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers beperkt beschikbaar is, zijn moderne bouworganisatievormen als design & construct meer geschikt voor het bereiken van transparantie. Ook het werken in bouwteam draagt hieraan bij. Moderne bouworganisatievormen bieden ook meer mogelijkheden voor de inbreng van innovatieve ideeën en oplossingen door bouwbedrijven.

Bron: EIB

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *