Ga naar hoofdinhoud

Productieve donderdag BIMCaseweek

Tastbaar resultaat

Nadat iedereen was bekomen dan de schrik van gisteren, zijn de deelnemers aan de BIMCaseweek er weer vol tegenaan gegaan. Het resultaat mocht er zijn: aan het einde van de dag waren veel spectaculaire driedimensionale beelden te zien van de nieuwe oeververbinding.

Er zijn grote stappen gemaakt door de teams. Het plan is verder geoptimaliseerd en voor een belangrijk deel was er ook een financiële onderbouwing van de onderdelen van het ontwerp. Het eiland herbergt veel opvallende functies. Wat te denken van een strand onder het eiland!

Op dit ‘all seasons beach’ kan ook bij slecht weer worden gerecreëerd. Belangrijk wapenfeit van de eiland-groep was de presentatie van een raming van de kosten. Deze getallen waren rechtstreeks ontleed aan het 3d model.

Hoog ambitieniveau
De opdrachtgever was zeer te spreken over het ambitieniveau dat was gehanteerd. Volgens hem was er een grote slag gemaakt. “Er is een ware ontwerpmachine ontstaan, die de modelleurs niet konden bijhouden.”

‘De heuvels’ zijn ook opnieuw vormgegeven als gevolg van de herijking van het programma. Aan de noordzijde van de brug is de bebouwing in schaal teruggebracht, terwijl aan de andere kant het volume juist sterk is vergroot. De terrasvormige bebouwing is nu tegen de brug aan geplaatst en loopt langzaam af om op te gaan in het bestaande gebied.

Andere onderdelen, zoals een tramhalte, zijn daar weer aan gekoppeld. Aan de zuidzijde zijn de volumes sterk vergroot. De extra vierkante meters zijn nodig om het doel te halen dat de opbrengsten van de bebouwing de kosten van de brug terugverdienen. De door de opdrachtgever aangepaste eisen zijn ook toegepast op de woningen. Enkele typen zijn al op detailniveau uitgewerkt. Al met al een onderdeel waar een grote vooruitgang in kwaliteit is gemaakt.

Opnieuw beginnen
Het team dat de brug ontwerpt was eigenlijk helemaal opnieuw begonnen, als gevolg van de nieuwe wensen van de opdrachtgever. Aan het resultaat was het niet te zien. Brugdelen, trambanen en een rijbaan voor fietsers waren allemaal opgenomen in het ontwerp. Voetgangers wordt het makkelijk gemaakt door een horizontale transportband. Heel bijzonder was ook het fietspad, waarbij fietsers optimaal kunnen profiteren van de wind.

Alle input van de drie projectgroepen leidde samen tot een spectaculair model. In 3D kon door veel onderdelen van de brug worden ‘gelopen’. Dat toonde ook de kracht van deze manier van werken, waarbij op iedere plaats integratie van constructie en architectuur plaatsvindt. “Een voorbeeld van hoe er in de praktijk zou moeten worden gewerkt”, zo viel te horen.

Woensdag: Opdrachtgever ontevreden

Dinsdag: De spanning stijgt

Virtueel bouwen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *