Ga naar hoofdinhoud

Bouwbesluit beter toepasbaar en te handhaven

Technische eisen bouwwerken vastgelegd

Opnieuw is de bouwregelgeving sterk gewijzigd. Belangrijk zijn de wijzigingen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 omdat hierin de minimale technisch eisen aan bouwwerken zijn vastgelegd. Daarnaast zijn ook normbladen en het Biab per 1 september aangepast.

Per 1 september zijn de volgende besluiten gewijzigd:
– Bouwbesluit 2003 (bouwtechnische eisen);
– Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
– Besluit Bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningsplichtige bouwwerken.
– Regeling Bouwbesluit (nadere voorschriften voor toepassing van NEN-normbladen).

Bouwbesluit
De doorgevoerde wijzigingen in het Bouwbesluit omvatten het schrappen en vereenvoudigen van voorschriften enerzijds en het geven van nieuwe of veranderde voorschriften anderzijds. Ook is het Bouwbesluit beter afgestemd op technische voorschriften uit andere wet- en regelgeving zoals het Arbobesluit over nooddeuren. De diepgang van de wijzigingen varieert. Van de 66 afdelingen in het Bouwbesluit zijn er in deze ronde 48 gewijzigd.

De meest ingrijpende wijzigingen zijn:
– Plafondhoogte bestaande horeca naar 2,4 meter.
– De minimaal vereiste hoogte van de plafonds in utiliteitsgebouwen (nieuwbouw) naar 2,6 meter met uitzondering voor cellen (2,5m).
– De minimum hoogte van toilet- en badruimten, deuren, gangen en hallen in utiliteitsgebouwen naar 2,3 meter.
– Bouwvoorschriften nooddeuren aangepast aan Arbobesluit (nooddeur mag niet langer schuifdeur zijn).
– De afmetingen van vluchtdeuren en vluchtroutes naar 0,85 m breed en 2,3 m hoog.
– Schrappen aparte regels voor scholen en gymlokalen voor speciaal en basisonderwijs.
– Nieuwe regels kinderopvang. Deze hebben betrekking op vloerafscheiding (nieuwbouw en bestaand), brandveiligheid, ventilatie, doorspuibaarheid, afmetingen van verblijfsruimten en toiletruimten.
– Het wegnemen van een aantal vastgestelde omissies.

Indieningsvereisten
De wijzigingen van het besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning betreffen een afstemming op het gewijzigde Bouwbesluit 2003. Verder zijn er wijzigingen met betrekking tot bodemonderzoek en het later mogen indienen van bescheiden.

De minimaal vereiste hoogte van de plafonds en utiliteitsgebouwen (nieuwbouw) bedraagt nu 2,6 meter.De minimaal vereiste hoogte van de plafonds en utiliteitsgebouwen (nieuwbouw) bedraagt nu 2,6 meter.

De afmetingen van vluchtdeuren en vluchtroutes is nu minimaal 0,85 m breed en 2,3 m hoog.De afmetingen van vluchtdeuren en vluchtroutes is nu minimaal 0,85 m breed en 2,3 m hoog.

Regeling Bouwbesluit 2003
De gewijzigde regeling regelt:
– Een gewijzigde positie van NEN 2000
– De verandering in de wijze van erkennen van kwaliteitsverklaringen.
– Wijzigingen omtrent nadere eisen bij de toepassing van normbladen.
– Nadere voorschriften omtrent de Europese verplichtingen omtrent brandweerliften.
– Wijzingen omtrent de van toepassing zijnde Euroklassen.

Bij deze wijzigingsronde zijn ook weer tal van gewijzigde normbladen van toepassing verklaard. Het gaat daarbij om:
– Niet langer aansturen van een aantal normbladen;
– Aanwijzen van nieuwe normbladen, en
– Wijzigen van reeds door het Bouwbesluit 2003 aangewezen normbladen via herdrukken, wijzigings- of correctiebladen.

Voor de eerstelijns normbladen is niet langer de herziene NEN 2000 bepalend voor de van toepassing zijnde versie, maar bijlage I van de Regeling Bouwbesluit 2003. Verder kent NEN 2555 (rookmelders in woningen) sinds 1 september een uitgebreide set nadere voorschriften.

Gevolg voor het ontwerp

Bouwvergunningen worden alleen afgegeven indien het bouwwerk aan de voorschriften voldoet. Het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 hebben daarbij de meeste invloed op het technische deel. De datum van indiening van de aanvraag voor een bouwvergunning bepaalt welke voorschriften van toepassing zijn. Sinds 1 september bestaat het Bouwbesluit 2003 uit Staatsblad nr. 410 uit 2002 en maar liefst vijf wijzigingsbesluiten en een van belang zijnde invoeringsbesluit. De Regeling Bouwbesluit 2003 bestaat uit Staatscourant nr. 241 uit 2002 en twee wijzigingsregelingen Diverse uitgevers leveren bijgewerkte versies van de oorspronkelijke besluiten. Dit voorkomt tijdrovende vergelijkingen tussen de oorspronkelijke tekst en de wijzigingsbesluiten om zodoende de juiste eis boven water te krijgen. Meer informatie op www.elsevier-bouwbesluit.nl

Tekst: Niels Witten en Nico Scholten
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *