Ga naar hoofdinhoud

Rekenmodel BAM voor CO2-emissie bouwbedrijf

Bouwconcern BAM heeft een rekenmodel ontwikkeld, waarmee bouwondernemingen hun CO2-emissie kunnen vaststellen. Het rekenmodel houdt tevens rekening met de uitstoot van CO2 door bouwpartners en toeleveranciers. Ook wordt inzicht gegeven in de CO2-uitstoot van de opgeleverde producten in de gebruiksfase.

BAM beschouwt het essentieel dat de bouwsector inzicht heeft in de eigen carbon footprint om effectief en efficiënt te kunnen werken aan de reductie van CO2-emissie.

Kennis online
Gelijktijdig met de presentatie van het rekenmodel heeft BAM ook de website www.bamco2desk.nl geopend. Met de CO2-desk stelt BAM de kennis rond de reductie van CO2-emissie die in het bedrijf aanwezig is, beschikbaar voor alle partners in het bouwproces. Doelgroepen zijn opdrachtgevers en bouwpartners, die in de gebruiksfase en in de toeleverende keten de CO2-emissie willen reduceren.

Veel opdrachtgevers hebben ambities op het gebied van duurzaamheid. De rijksoverheid heeft als doel om in 2010 honderd procent duurzaam in te kopen. Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen in het bouwproces heeft BAM in 2006 een voorstel uitgewerkt om maatschappelijke thema’s op te nemen in de selectie- en gunningcriteria in het aanbestedingsproces.

Landelijke uitstoot
De CO2-emissie bedraagt in Nederland bij benadering gemiddeld elf ton per persoon per jaar. Dit betekent dat de emissie van BAM per medewerker per jaar bij benadering gelijk staat aan de emissie van een gemiddelde Nederlander per jaar. De totale CO2-emissie in Nederland wordt geschat op 172.400 kiloton. Met 117 kiloton bedraagt de CO2-emissie van BAM 0,07 procent van de totale Nederlandse uitstoot in 2006.

BAM heeft de berekening van de eigen CO2-emissie uitgevoerd op basis van het Greenhouse Gas Protocol. Hierbij worden de eigen emissies vastgesteld als gevolg van het energieverbruik van kantoren en bedrijfsruimten, het brandstofverbruik van het wagenpark, de zakelijke vliegreizen van medewerkers en het energieverbruik op bouwplaatsen en productielocaties.

De CO2-emissie van BAM, als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in 2007 in Nederland, is berekend op 117 kiloton. Bouwplaatsen en productielocaties vormen het grootste aandeel in de totale CO2-emissie van BAM, vooral door het aandeel van BAM in asfaltcentrales. BAM zal onderzoeken hoe de CO2-emissie van asfaltcentrales kan worden gereduceerd, zonder daarbij de concurrentiepositie te verzwakken. Ook zal BAM nagaan welke besparingen verder mogelijk zijn.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *