Ga naar hoofdinhoud

Risicoregistratie bouw toegankelijk met meldpunt


Het registreren en analyseren van risico’s en fouten in het bouwproces is een goede stap in de verdere verbetering van de veiligheid van bouwwerken. Dat zegt het Platform Constructieve Veiligheid naar aanleiding van het openstellen van abcmeldpunt.nl voor alle professionals en bedrijven in de bouw.

Uit het CUR-project ‘Leren van Instortingen’ is het nodige geleerd over risico’s en bouwfouten. Het heeft betrokkenen nog eens bewust gemaakt dat veiligheid niet vanzelf tot stand komt: het vraagt goed vakmanschap, goede organisatie en verantwoordelijkheid nemen. Het heeft geleid tot betere werkwijzen in veel projecten waar het gaat om taakverdelingen en verantwoordelijkheden, coördinatie en het toezicht.

Proef
Voor een verdere veiligheidswinst is een proef uitgevoerd met de registratie en analyse van fouten in ontwerp, uitvoering en beheer. De meeste van de ontwerp- en uitvoeringsfouten worden tijdig ontdekt en hersteld voordat het bouwwerk wordt opgeleverd. Toch kunnen analyses hiervan en acties ter voorkoming van diezelfde fouten in volgende bouwprojecten bijdragen aan een betere veiligheid en een reductie van faalkosten.

De proef heeft geleid tot enkele aanpassingen in het proces van registreren, analyseren en communiceren welke inmiddels zijn doorgevoerd.

Meldingen vertrouwelijk behandeld
Meldingen staan open voor alle professionals en bedrijven. TNO Bouw en Ondergrond voert de registratie uit in opdracht van het Platform. De meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat in de database van incidenten en de daarop gebaseerde publicaties nooit de naam of plaats van het project, de namen van de betrokken partijen of de naam van de melder genoemd zullen worden.

Elk kwartaal zullen de resultaten op de website worden gemeld. Bovendien zal een nadere analyse met concrete aanbevelingen in een nieuwsbrief worden gepubliceerd. De eerste nieuwsbrief wordt verwacht in december 2009.

Verbeteren
Het Platform Constructieve Veiligheid is in 2008 opgericht met als doel de constructieve veiligheid in bouwprocessen verder te verbeteren. Het gaat om het terugdringen van fouten in het ontwerp, de uitvoering en het beheer van bouwwerken en daarmee het terugdringen van schades en ongelukken.

In het Platform participeren VROM Inspectie en vanuit de sector zijn vertegenwoordigd opdrachtgevers, architecten, constructeurs, aannemers en bouwmanagers.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *