Ga naar hoofdinhoud

Ruimtelijke ordening domineert visie Randstad

De startnotitie Randstad 2040 van het kabinet is te veel gericht op de ruimtelijke ordening. Dit leidt niet alleen tot een overschatting van de mogelijkheden van de ruimtelijke ordening, maar ook tot een onderschatting van gerelateerde terreinen. Dat constateren het Centraal Planbureau, het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau in een reactie op de startnotitie van het kabinet.

Terreinen
Met die ‘gerelateerde terreinen’ bedoelen de drie met name de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het onderwijs, de agrarische sector en de grote steden, in het bijzonder wat betreft de aspecten migratie en integratie.

Vooral voor het realiseren van de doelstelling ‘kwaliteit van leven door een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat’ is een sterkere koppeling tussen ruimtelijk beleid, woningmarkt en leefbaarheid wenselijk.

Stedelijke opgaven
De planbureaus waarschuwen dat er meer rekening moet worden gehouden met onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen. Bij de stedelijke opgaven is deze onzekerheid veel groter dan bij opgaven op het terrein van natuur en water.

In het geval van de stedelijke opgaven moet er vooral een flexibele planning worden gemaakt, terwijl de eigenlijke maatregelen pas volgen op het moment dat een bepaalde ontwikkeling zich ook daadwerkelijk gaat voordoen.

Termijn
Ernstig vinden de onderzoekers het ontbreken van nieuwe beleidsopgaven voor de lange termijn in de Startnotitie Randstad 2040. Zowel de startnotitie als de toets van de drie planbureaus vormen bouwstenen voor een door het kabinet op te stellen integrale langetermijnvisie Randstad 2020-2040.

Bron: Staatscourant

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *